My Wedding Diary (3) : มาเลือกเพชรสำหรับแหวนแต่งงานกันเถอะ

ถ้าใครที่ติดตามอ่าน diary เรามานานมาก (ย้ำว่านานมากจริง ๆ ….^^”…) อาจจะพอจำได้ว่า ครั้งนึงเมื่อน้านนานมาแล้ว เราเคยติดตามพี่ท็อป และน้องนู๋มด ไปซื้อแหวนแต่งงาน ที่ – ร้ า น เ พ ช ร แห่ ง ห นึ่ ง – (ไม่ได้ตั้งใจ censor ชื่อ แต่มันจำไม่ได้จริง ๆ ^^”….) ที่ MBK Center จนถึงวันนี้ ได้ข่าวว่าพี่ท็อปได้ให้แหวนกับน้องมดไปตั้งนานมาแล้ว และคู่นี้เขาก็ยังไม่ได้แต่งงานกันหรอก (…… อ้าว ?!?! ) …. แ ล้ ว ทำ ไ ม ต้ อง รี บ ร้ อน