ไม่ได้ ” ไปไหน”…^^”…


No, I haven’t ” b e e n     a w a y “,

….. ‘coz there is no ” a w a y “……… ^^……..

Credit:  http://www.shell.com/home/page/aboutshell-en/shell_real/shell_solutions/stories/app_shell_stories.html

 

………^^……

 

…. ข อ ยื้ ม ป ร ะ โ ยค ใ น โ ฆ ษ ณ า S h e l l ม า ใ ช้ ห น่ อ ย …. ^^… ใครเคยอ่านพวก Time, Newsweek น่าจะเคยเห็๋นนะ (… ที่จริงก็อาจจะมีในเล่มอื่นที่เราไม่ได้อ่านด้วยแหละ .. ^^”…. ที่มันบอกว่า Don’t throw anything “away“… ‘coz there is no “away” น่ะ …….. – สำ ห รั บ ใ ค ร ที่ ไ ม่ ถู ก โ ร ค กะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ – ….. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ – ก า ร เ ล่ น คำ ข อ ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ – ….. โฆษณานี้เป็นโฆษณาแนวรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ ….. ^^… ประมาณว่า …. อย่าคิดว่าเราจะใช้ของทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ให้เป็นขยะ … แล้วจะไม่เกิดผลกระทบอะไรกับโลกนี้ …. หรือจะมีอะไรที่เราทิ้ง “ไปเลย” ได้ …….. เพราะอย่างที่เรารู้ ๆ กันอยู่ว่าสสารมันไม่สูญหาย ….. อะไรที่เราทิ้งไปมันก็แค่ย้ายที่ ….. ถ้าโชคดีเป็นอะไรที่ย่อยสลายได้ ….. มันก็อาจจะย่อยสลาย …….. ถ้าโชคร้าย …. อย่างขยะพลาสติกงี้มันอาจจะอยู่เป็นขยะไปอีก 40 – 50 ปี …. ถ้ายังทิ้งกันอยู่เรื่อย ๆ งี้ ……. ซักวันขยะจะต้องล้นโลกแหง ๆ ….. ประมาณนั้น …….^^….

…. แ ล้ ว ตั ว เ ร าไ ป เ กี่ ย ว อ ะ ไร ก ะ ข ย ะ ?………. 555 …. อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกัน ……… – แ ต่ – ….. ที่เราตั้งใจจะบอก …….สำหรับคนที่ชอบถามเราว่า – ห า ย ไ ป ไ ห น ม า ? – … ก็คือว่า – เ ร า ไ ม่ เ ค ย ห าย ไ ปไ ห น – นะคะ…….. ^^……… ถ้าจะมีบางครั้ง ……. ที่คุณรู้สึกว่ามองไม่เห็นเรา ……. นั่นน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลานั้นคุณไม่ได้สนใจที่จะมองหาเราให้เห็นต่างหาก ……… ‘

………………..^^…………………..

……- เ ร า – ที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือน ๆ กับคนอีกพัน ๆ หมื่น ๆ ล้านบนโลกใบนี้ที่คุณไม่เคยสนใจ …….. ไม่ใช่มนุษย์มหัศจรรย์อะไรถึงจะหายตัวได้ ……… – เ ร า – อาจจะแค่ – เ ป ลี่ ย น ที่ อ ยู่ – …….. ไม่ได้อยู่ตรงที่ ๆ เราเคยอยู่ประจำ ……. อาจจะ – เ ป ลี่ ย น ส ภ า พ – …….. คือมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถทำอะไรอย่างที่เคยทำได้ …….. เช่น คุยไม่ได้ …. มานั่งเล่นหน้าคอมเป็นชั่วโมง ๆ ไม่ได้ เพราะต้องทำงานด่วน ………. หรือหลับไปแล้วในเวลาที่ตามปกติเราควรจะยังตื่นอยู่ …. เพราะเมื่อคืนนอนดึกมากกก …. อะไรอย่างนี้เป็นต้น ……. ซึ่งถ้าคุณ – ใ ส่ ใ จ – ที่จะมองหาจริง ๆ ว่าเราอยู่ที่ไหน ……. เราว่าดูดี ๆ ก็เห็น ……… ^^……. – เ ร า ห ม า ย ค ว า ม ว่ า – ……. ถ้าถามเราก็บอกทุกทีแหละว่าไปไหน ……. แถมบางทีคุณไม่ได้ถามเราซักนิด …….. เราแปะลง space แปะลง diary on-line ไว้ให้คนรู้กันทั่ว ๆ ก็บ่อยไป ………. ^^”……. ถ้าจะมีใครซักคนที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหน…. ตอนไหน …….. น่าจะเป็นเพราะว่าการที่เราจะอยู่ที่ไหน …. หรือเป็นยังไง ….. มันไม่ได้สำคัญอะไรกับคุณ (อย่างน้อยก็ในตอนนั้น) ….. คุณก็เลยมองไม่เห็นเราซะงั้นเอง …….มากกว่า …….. ^^………

…….. มั น ถึ ง ไ ด้ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ง …….. ระหว่างคนที่ถามเราว่า “…… ห า ย ไ ป ไ ห น ม า ? “…….. กับคนที่ถามเราว่า ……” …… ไ ป อ อ ส เ ต ร เ ลี ย ม า เป็ น ไ ง มั่ ง ?” …….. ^^…….

……….^^……….

 

……..อะนะ ……. แต่ที่พูดงี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะให้ใคร ๆ มาสนใจจับตามองอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไร …. กับใคร … ที่ไหน … ราวกะมีกล้อง panopticon จับตามองเราอยู่ตลอดเวลาหรอกนะคะ ……. ^^”…….. เ ร า รู้ ห ร อ ก น่ า   … ว่าในขณะเราเป็น someone in the world ของใครบางคน ……. เราก็อาจจะเป็น noone in the world ของอีกหลาย ๆ คน ……… หรืออาจจะเป็น the world for someone . ได้ในบางครั้ง …….. แฮ่มมม ……. (…….. เอ่อ … รู้สึกว่าอันหลังสุดจะยังไม่มีนะ…….. ^^”……) ………

………เอาเหอะ ๆ ……- เ อ า เ ป็ น ว่ า -…….. เราพอใจที่จะไม่ได้เป็น someone ของใครทั้งโลก ……….

……….แ ล ะ ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ……..ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆ สำหรับ คนที่ทำให้เราไม่ต้องเป็น no one สำหรับคนทั้งโลก ….. ^^…… – ข อ บ คุ ณ – ….. สำหรับความเป็นห่วง …… ความเอาใจใส่ ……..และขอให้รับรู้ว่า …… คุณเป็นคนที่มีส่วนทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นสำหรับเรา ……. อีกตั้งนิดนึง……… จริง ๆ นะคะ ……… ^^………

………..^^…..

 

ป อ ล อ ……. แต่ที่ diary มันโหว่ไป ……..ไม่ได้มา update เนี่ย …. เพราะต้องสรุปงานที่ไปประชุมมา (…..ยังไม่เสร็จเลย …. แง้ …..T-T………) กะต้องอ่านหนังสือจำนวนมหาศาล … บานตะเกียง ……. ชดเชยที่ขาดเรียน ป. เอกไปราวอาทิตย์นึงเต็ม ๆ ค้าบบ ……… โชคดีนะเนี่ยที่อาทิตย์หน้าจุฬารับปริญญา ……. เลยมีเวลาพักหายใจหน่อย ……….. เฮ้อออ ……..

………..^^…..

 

ว่ า แ ต่ ว่ า ……. อ่านหนังสือแพรว เล่มที่มีลงสัมภาษณ์ฝน (…ก็เพื่อนเราที่อักษร ฯ นั่นแหละ)….. มันบอกว่า ….. ค น เ กิ ด ร า ศี กุ ม ภ์ จ ะ มี ด ว ง ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ( อี ก ) ใ น เ ดื อ น นี้ ……… แง้ววว ….. ไม่เอาแล้วน้าาา …… ไม่อยากโดดเรียนแย้วง่ะ ……….-“-……. ให้มันเป็นดวงของคนอื่นที่เกิดเดือนเดียวกะเราไปละกัน …….. ^^”……..

Advertisements

One comment

  1. โห..คุณจีจี้
    วันนี้ไดแอบเครียดหรือเปล่าคะนี่ อิอิอิ
    แต่อ่านแล้วชอบใจจริงๆเลยค่ะที่ว่า
    Don’t throw anything away There is no away…
    จริงเลย เห็นด้วย ^___^

Comments are closed.