ยินดีต้อนรับสู่เทศกาลสอบ ^^


–  ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ท ศ ก า ล ส อ บ ….. น่ า เ สี ย ด า ย ไ ม่ ไ ด้ ถ่ าย รู ป จ ริ ง ๆ ม า ฝ า  ก …. ^^”….  เพราะเราไม่แน่ใจว่าเค้าให้ถ่ายภาพในหอกลางได้มั้ย ?    ถึงจะเป็นแค่กล้องมือถือก็เหอะ ….  – แ ต่ – … ถ้าจะถ่ายให้เห็นตัวอักษรจริง ๆ ว่าเค้าเขียนยังไงมันคงต้องตั้งใจถ่าย …. มือนิ่ง ๆ ด้วยเพราะกล้อง O2   มันค่อนข้างห่วย …. ^^”… ซึ่งก็อาจทำให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเดินมาดูได้ว่าเราทำอะไรอยู่ …. เสียภาพลักษณ์เด็ก ป. เอก หมด ………. ^^”…….. – เ อ า เ ป็ น ว่ า  – …. ใครที่พ้นวัยเรียนมาไม่นาน (…. เท่าไหร่ … ^^”…)  คงพอระลึกชาติได้ว่าหอกลางมันจะขึ้นป้ายอย่างนี้ไว้ทุกครั้งช่วงสอบ …….. ซึ่งเราคิดว่าเป็นป้ายที่ขำ ๆ และน่ารักดี ……. ^^………  ที่น่ารักยิ่งกว่านั้น …….. ก็คือบรรยากาศหอกลางช่วงใกล้สอบนี่มันเหมือนมีเทศกาลอะไรซักอย่างจริง ๆ  …………. ^^”………  เหมือนเทศกาลอะไรดี ? …. อืมม ์… ยัยน้องบีเค้าบอกว่า – เ ห มื อ น มี   Seven Days(….and nights, perhaps….^^”..)  Sales   – ง่ะ ……. ^^”…..  ใครที่เป็นขาช็อบคงพอนึกออก ……..   ว่าา … ตั้งกะก่อนหอกลางเปิดตอน  8 โมงเช้าาา … มันจะมีคลื่นมหาชนกลุ่มนึงไปต่อแถวรออยู่หน้าหอกลาง (…. ซึ่งเราก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น …….. 555….  ^^”…)  ……. พอเปิดปุ๊บ …… คนก็จะกรูกันเข้าไปจับจองที่นั่งเหมาะ ๆ ……… ถ้าเป็นช่วงสอบจริง ๆ ซักประมาณ  10 โมงนี่จะหาที่นั่งยากมาก ๆ แล้ว ………  ยิ่งถ้าไปถึงตอนบ่ายนี่ไม่ต้องพูดถึง …….. แม้ตะโซฟารับแขก หรือเก้าอี้นั่งพักเหนื่อย…… นั่งรอ  xerox ข้างเสามันก็จะมีคนจอง ………. ดีเท่าไหร่แล้วไม่นั่งมันบนบันไดหรือในลิฟท์ด้วย ! (……. เอ …….หรือมันอาจจะมีคนทำอย่างนั้นจริง ๆ แต่เราไม่รู้ก็ได้นะ ……..  ^^”…….)…………..…..  ก็ ไ ม่ รู้ เ ห มื อ น กั น ว่ า ห อ ก ล า ง มี เ ส น่ ห์ อ ะ ไ ร นัก ห น า  ……….. แต่เด็ก ๆ (… หมายถึงสมัยเรียน ป.ตรี ป. โทอะ)  เราก็ชอบไป ……..^^”……. เอ …… ไม่ดิ ….. ก่อนหน้านั้นอีกมั้ง ? …. เพราะเด็กเตรียม ฯ  เด็กสาธิตจุฬาอะไรงี้ …….. ก็ชอบมาอ่านหนังสือที่นี่นะ ……. นัยว่าบรรยากาศมันขลังดี ……… แต่ตอนนั้นเราไม่ได้มาบ่อยเพราะถ้าเป็นบุคคลภายนอกมันจะเสียตังค์ไงคะ …….. ก็เสียแค่  20  บาทตลอดกาลนั่นแหละ …….. –  แ ต่  –  อีกอย่างคือมันไกลกว่าห้องสมุดเตรียม ฯ เยอะเลย ……   เพราะงั้นถ้าไม่มีใครกึ่งชวนกึ่งลากมา(…. และกรุณาจองที่ให้เราด้วย …… ^^”…)  เราก็จะไม่มาดีกว่า ………  ^^……………..


………………………^^”………………..


….  วั น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ม า รำ ลึ ก ถึ ง ค ว าม ห ลั  ง ………. แต่มาหาหนังสือทำรายงานแล้วก็พบกะ – ก อ ง ทั พ เ ด็ ก ป. ต รี – อย่างว่า …….. ^^”………   ก็เลย ….. กลับห้องสมุดรัฐศาสตร์ดีกว่า……….. เพราะมันไม่มีที่จะนั่งง่ะ  :P………..  หนังสือน่ะหาเจออยู่ ……… แต่พอคิดว่าถ้ายืมหอกลาง …… แล้วต้องเดินมาคืนถึงหอกลาง (……. แหงล่ะ ^^”..)  นี่มันก็ไกลเหมือนกันนะ ……. ลองกลับไปดูที่ห้องสมุดคณะดีกว่า ……. เผื่อมี (…… เพราะบางทีหนังสือมันมี — แต่มันไม่ขึ้นในคอมอะ ……. )  จะได้ไม่ต้องไปคืนไกล ………….. ไ ม่ ไ ด้ ก ะ จ ะ ห า ที่ นั่ ง อ ยู่ แ ล้ ว …….. เพราะคิดว่าคงอาการไม่ต่างกัน …… เมื่อวานเรากะเพื่อน ๆ มาเตรียม  present  คนก็เยอะเป็นหนอน …… -“-……   – แ ต่  – …….. ผิดคาดครับท่านผู้ชม !…. คือคนเยอะน่ะใช่ …… แต่หาที่นั่งได้ด้วยวุ้ย …….. ^^…….   เย้  !  เรารักห้องสมุดรัฐศาสตร์ ! (……… คงแค่ดวงเฮงเฉย ๆ แหละ …… ^^”…. เราว่าเรารีบหาหนังสือแล้วกลับบ้านดีก่า ……. ^^”…….) ……..
 

…………………..^^………………………….….. –  สุ ด ท้ า ย นี้  – …   เนื่องจากมันเข้าเทศกาลสอบอย่างว่า …… เราก็จะต้องขอลาไปอ่านหนังสือสอบและทำรายงานกะเค้าด้วยเหมือนกัน ………  – ก ลั บ ม า เ มื่ อ ไ ห ร่  -……… ท่านก็จะเห็นเราเมื่อนั้น …….. ^^…….นะคะ …………. 

3 comments

  1. ยุ้ยก็จะสอบแล้วเหมือนกันค่ะ

    โชคดีในการสอบนะคะ พี่

  2. ตาลสอบเส้ดแล้ววว น๊ะ ^^

    คิดถึงค่ะ

    >________<

    Mizz *

Comments are closed.