Six degrees of separation
… ได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกจากเพื่อนคนนึงซึ่งเกิดวันเดียวกะเรา (แต่คนละปี ^^”) ….  พอจะเข้าใจว่ามีความหมายคล้าย ๆ กะ  – โ ล ก ก ล ม  –   แต่ไม่ได้สนใจอะไรมาก …. เพราะรู้สึกว่าโลกมันก็กลมจริง ๆ อยู่แล้ว (… นี่ .. หว่า … ^^”..) …. คือคนที่เรารู้จักสองคน … จากสองที่ ๆ ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลย …. ถามไปถามมาบางทีจะรู้จักกันบ่อยมาก …. หรือบางทีอาจจะเพราะคน ๆ นึงที่เรารู้จักคือ –   น้ อ ง ม ด  – เป็นบุคคลที่กว้างขวางเป็นอย่างยิ่งในจุฬาก็เป็นได้ ……..คิดดูเหอะ …. พี่รหัสเราที่อักษร (น้องมดอยู่ครุฯ นะ)  … มันยังรู้จักได้เฉยเลย …… ^^”…. 


…. ที่  อ ย า ก จ ะ พู ด  ถึ ง คำ นี้ อี ก ค รั้ ง  …. เพราะเห็นช่วงนี้ Hi5  กะ Facebook  กะลังฮิตมาแรงอย่างน่าประหลาดใจ ….. ^^”……..พอดีว่าที่ทำงานเราไม่ได้กัน(… –  ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  –  … ยังไม่ได้กันตอนนี้ … แต่ต่อไปไม่แน่ … หากว่าคุณข้าราชการทั้งหลายยังคงเสียเวลากะมันคนละมาก ๆ เยี่ยงนี้ ……. 555…) ก็เลยเล่นกันใหญ่เลย ……. เล่นไปเล่นมา …… ก็เกิดปัญหากะบริการใหม่ของ Hi5  คือการแนะนำเพื่อน  (Friend Suggestion)….. ซึ่ง … ตามปกติแล้วเนี่ย …เราไม่สนใจนะ ^^”… คือเราว่าใครอยากให้เรารู้จักเขา … ก็ควรจะ add เรามาเอง …..  (หรือถ้า  add  ไม่เป็น  — จะบอกให้เราช่วย add  หน่อยก็ได้  — เราไม่ว่า — แต่ถ้าจะช่วยกรุณาบอกตรง ๆ หน่อยก็จะดีมาก — เพราะถ้าจะรอให้เราตีความเอาเองว่า – คุ ณ อ ย า ก รู้ จั ก เ ร า  ม  า ก ก ว่ า นี้  — เราไม่ทำแล้วนะ — หมดวัยแล้ว :P) ……… ซึ่งถ้าเราอยากรู้จักเขาด้วยเหมือนกันเราก็จะ add เอง …… ถ้าเราไม่รับ  add ก็แปลว่า – เ ร า ไ ม่ อ ย า ก ค  บ คุ ณ    – ….  – แ ค่ นั้ น  –  … ไม่ต้องตีความ…… และเราไม่คิดว่าควรจะมีใครถือเป็นเรื่องใหญ่มากมาย …… เพราะคนในโลกนี้ก็ยังมีให้คุณคบอีกเยอะที่ไม่ใช่เราอะ   :P…..


เ ข้ า เ รื่ อ ง   ๆ …….. ^^”…….. ที่เราว่า Hi5  เป็นพิษ … ก็คือเพื่อนเรา( i.e. พี่สุ) ดันไปเห็นชื่อตัวเองใน Friend suggestion  list  ของเพื่อนน้องอาย ……แล้วโวยวายใหญ่ว่าเค้าไม่เห็นอยากรู้จักคนนี้ซักหน่อย  ……. ^^”……เล่นเอาผู้เชี่ยวชาญด้าน Hi5 (… ตามที่พี่ข้าวตั้งให้  555)  อย่างเราต้องอธิบาย ……. ที่จริงกะจะบอกแค่ว่า – ไ ม่ ต้ อ ง ไ  ป ส น ใ จ มั น ม า ก ก็ ไ ด้    – ….. เพราะเราก็ไม่ได้สนใจ ……. ^^”……. และคิดว่าคนจำนวนมากก็คงไม่ค่อยสนใจเหมือนกัน — นอกจากพวกจะทำสถิติสะสมจำนวนเพื่อน — ซึ่งถ้าเป็นพวกนั้น … เค้าจะไม่ค่อยสนใจหรอกว่าคนที่เค้า  add  ไปเป็นใคร  — เพราะงั้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา……..  –   เ พื่ อ ใ ห้ น่  า เ  ชื่ อ ถื อ  –  ….. จึงต้องมีการอ้างอิงทฤษฎีนี้สักเล็กน้อย …..  ^^…  – เ พื่ อ ใ  ห้ บุ ค ค ล ที่ ส น ใจ ไ ด้ เ อ า ไ ป ห า ข้ อ มู ล ต่ อ ไ ปถ้ า คุ  ณ อ ย า ก จ ะ รู้  – ….. เราจะขอเล่าให้ฟังพอเป็นสังเขปดังนี้นะ …… ^^……


Six degee of Separation”  หรือ –  ห่ า ง กั น 6 อ ง ศ า (หมายถึงพิกัดนะ — ไม่ใช่อุณหภูมิ) –  … เป็นทฤษฎีว่าด้วยการที่คนบนโลกนี้จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอีกคนหนึ่ง –แม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันเลยก็ตาม — ผ่านเครือข่ายของคนที่เขา / เธอ รู้จัก หรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง  — คืออาจจะเป็นเพื่อน – ญาติ หรือคนเคยร่วมงานกัน  — อะไรงี้  — โดยนับไปแค่ไม่เกิน  5  ช่วงคนรู้จัก …. –  ย ก ตั ว อ ย่ า ง  ๆ   – …… เช่น  –  เ ร า  – มีความเกี่ยวข้องกับ –  ห มี ขั้ ว โ ล ก  – เพราะเรารู้จักกับเพื่อนคนนึงซึ่งเรียนอยู่ที่เมกา ….. เพื่อนเรามีเพื่อนอีกคนเป็นผู้หญิงซึ่งเรียนธรณีวิทยา …   ซึ่งเผอิญมีปู่เป็นผู้สำรวจขั้วโลกเหนือ … และรู้จักกันกับ – ห มี ขั้ วโ ล ก   -…..  อะไรอย่างนี้เป็นต้น …… ^^…… ทฤษฎีนี้ได้รับการนำเสนอเป็นครั้งแรก ในปี  1929  โดยนักเขียนชาวฮังกาเรียนชื่อ  Frigyes Karinthy ในเรื่องสั้นชื่อ Chain …… และต่อมาได้มีคนพยายามทำการพิสูจน์หลาย ๆ ครั้งว่าเป็นจริงมั้ย  — ด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา — ซึ่งเราขออนุญาตไม่กล่าวถึงในที่นี้เพราะมันจะยาว..ว … –  เ อ า เ ป็ น ว่ า  – ใครสนใจ .. ไปอ่านต่อเองเองแล้วกันที่  http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci932596,00.html


… ที่ เ พื่ อ น เ ร า บ อก ว่ า    H i 5     เ ป็ น ท า ง นึ ง ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า อ ะ ไ ร ทำ น อง นี้ มั น เ ป็ น จ ริ ง ไ  ด้ ……. ก็คือเวลาที่เรา  add  ใครเป็นเพื่อนแล้วเนี่ย ……เราจะสามารถ  check friend list  ของเค้าได้ ……. พูดง่าย ๆ ก็คือ …. เราจะรู้ว่าเพื่อนเค้ามีใครบ้าง  (ถือว่าเป็น –  ช่ ว ง ค น รู้ จั กที่   1 -)…. เพื่อนของเพื่อนเค้า   และ เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเค้า — มีใครบ้าง (- ช่ ว ง ค น รู้ จัก ที่     2, 3 -) …. เช็คไปเช็คมาถึง – ช่ ว ง ที่   5  –  …คุณอาจจะเป็นคนรู้จักของ – ห มี ขั้ ว โ ล ก  – อย่างเราก็ได้ … 555….


……….. ^^”…………..


ใ ค ร ที่ ว่ า ง   ๆ   ไ ม่ รู้ จ ะ ทำ อ ะ ไ ร  …… จะลองพิสูจน์ทฤษฎีนี้ดูเล่น ๆ ก็ได้……. เริ่มต้นด้วยการ add เราก่อนก็ได้ (… อ้าว .. โฆษณาซะงั้น …… ^^”…)  link อยู่ข้าง ๆ …… ^^…….. แต่ช่วงนี้เราจะไม่ว่างเล่นด้วย — เนื่องจากต้องอ่านหนังสือสอบกะทำรายงานนะคะ …….. ^^…….. ไว้เดือนหน้า ๆ  ไปฉลองวันเกิดงิ้มกะน้องมด … กะเล่นน้ำสงกรานต์กันดีกว่าเนาะ …… ^^…….
 

One comment

 1. ็Hi5 กับ Facebook ต่างก็เป็น social network
  ซึ่ง เด็กไทยรับเอามาจาก ต่างประเทศ โดยหารู้ไม่

  เมืองไทยนั้นก็มี social network ก่อนที่มี อินเตอร์เน็ต
  มาเป็นร้อยปี แต่ ของไทยเราก็เป็นอะไรที่คนไม่อยากรับก็ได้รับ
  นั่นคือ

  จดหมาย จาก พระอาจารย์ธรรมโชติ
  🙂

Comments are closed.