Posted in Uncategorized

Six degrees of separation
… ได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกจากเพื่อนคนนึงซึ่งเกิดวันเดียวกะเรา (แต่คนละปี ^^”) ….  พอจะเข้าใจว่ามีความหมายคล้าย ๆ กะ  – โ ล ก ก ล ม  –   แต่ไม่ได้สนใจอะไรมาก …. เพราะรู้สึกว่าโลกมันก็กลมจริง ๆ อยู่แล้ว (… นี่ .. หว่า … ^^”..) …. คือคนที่เรารู้จักสองคน … จากสองที่ ๆ ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลย …. ถามไปถามมาบางทีจะรู้จักกันบ่อยมาก …. หรือบางทีอาจจะเพราะคน ๆ นึงที่เรารู้จักคือ –   น้ อ ง ม ด  – เป็นบุคคลที่กว้างขวางเป็นอย่างยิ่งในจุฬาก็เป็นได้ ……..คิดดูเหอะ …. พี่รหัสเราที่อักษร (น้องมดอยู่ครุฯ นะ)  … มันยังรู้จักได้เฉยเลย …… ^^”…. 


…. ที่  อ ย า ก จ ะ พู ด  ถึ ง คำ นี้ อี ก ค รั้ ง  …. เพราะเห็นช่วงนี้ Hi5  กะ Facebook  กะลังฮิตมาแรงอย่างน่าประหลาดใจ ….. ^^”……..พอดีว่าที่ทำงานเราไม่ได้กัน(… –  ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  –  … ยังไม่ได้กันตอนนี้ … แต่ต่อไปไม่แน่ … หากว่าคุณข้าราชการทั้งหลายยังคงเสียเวลากะมันคนละมาก ๆ เยี่ยงนี้ ……. 555…) ก็เลยเล่นกันใหญ่เลย ……. เล่นไปเล่นมา …… ก็เกิดปัญหากะบริการใหม่ของ Hi5  คือการแนะนำเพื่อน  (Friend Suggestion)….. ซึ่ง … ตามปกติแล้วเนี่ย …เราไม่สนใจนะ ^^”… คือเราว่าใครอยากให้เรารู้จักเขา … ก็ควรจะ add เรามาเอง …..  (หรือถ้า  add  ไม่เป็น  — จะบอกให้เราช่วย add  หน่อยก็ได้  — เราไม่ว่า — แต่ถ้าจะช่วยกรุณาบอกตรง ๆ หน่อยก็จะดีมาก — เพราะถ้าจะรอให้เราตีความเอาเองว่า – คุ ณ อ ย า ก รู้ จั ก เ ร า  ม  า ก ก ว่ า นี้  — เราไม่ทำแล้วนะ — หมดวัยแล้ว :P) ……… ซึ่งถ้าเราอยากรู้จักเขาด้วยเหมือนกันเราก็จะ add เอง …… ถ้าเราไม่รับ  add ก็แปลว่า – เ ร า ไ ม่ อ ย า ก ค  บ คุ ณ    – ….  – แ ค่ นั้ น  –  … ไม่ต้องตีความ…… และเราไม่คิดว่าควรจะมีใครถือเป็นเรื่องใหญ่มากมาย …… เพราะคนในโลกนี้ก็ยังมีให้คุณคบอีกเยอะที่ไม่ใช่เราอะ   :P…..


เ ข้ า เ รื่ อ ง   ๆ …….. ^^”…….. ที่เราว่า Hi5  เป็นพิษ … ก็คือเพื่อนเรา( i.e. พี่สุ) ดันไปเห็นชื่อตัวเองใน Friend suggestion  list  ของเพื่อนน้องอาย ……แล้วโวยวายใหญ่ว่าเค้าไม่เห็นอยากรู้จักคนนี้ซักหน่อย  ……. ^^”……เล่นเอาผู้เชี่ยวชาญด้าน Hi5 (… ตามที่พี่ข้าวตั้งให้  555)  อย่างเราต้องอธิบาย ……. ที่จริงกะจะบอกแค่ว่า – ไ ม่ ต้ อ ง ไ  ป ส น ใ จ มั น ม า ก ก็ ไ ด้    – ….. เพราะเราก็ไม่ได้สนใจ ……. ^^”……. และคิดว่าคนจำนวนมากก็คงไม่ค่อยสนใจเหมือนกัน — นอกจากพวกจะทำสถิติสะสมจำนวนเพื่อน — ซึ่งถ้าเป็นพวกนั้น … เค้าจะไม่ค่อยสนใจหรอกว่าคนที่เค้า  add  ไปเป็นใคร  — เพราะงั้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา……..  –   เ พื่ อ ใ ห้ น่  า เ  ชื่ อ ถื อ  –  ….. จึงต้องมีการอ้างอิงทฤษฎีนี้สักเล็กน้อย …..  ^^…  – เ พื่ อ ใ  ห้ บุ ค ค ล ที่ ส น ใจ ไ ด้ เ อ า ไ ป ห า ข้ อ มู ล ต่ อ ไ ปถ้ า คุ  ณ อ ย า ก จ ะ รู้  – ….. เราจะขอเล่าให้ฟังพอเป็นสังเขปดังนี้นะ …… ^^……


Six degee of Separation”  หรือ –  ห่ า ง กั น 6 อ ง ศ า (หมายถึงพิกัดนะ — ไม่ใช่อุณหภูมิ) –  … เป็นทฤษฎีว่าด้วยการที่คนบนโลกนี้จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอีกคนหนึ่ง –แม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันเลยก็ตาม — ผ่านเครือข่ายของคนที่เขา / เธอ รู้จัก หรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง  — คืออาจจะเป็นเพื่อน – ญาติ หรือคนเคยร่วมงานกัน  — อะไรงี้  — โดยนับไปแค่ไม่เกิน  5  ช่วงคนรู้จัก …. –  ย ก ตั ว อ ย่ า ง  ๆ   – …… เช่น  –  เ ร า  – มีความเกี่ยวข้องกับ –  ห มี ขั้ ว โ ล ก  – เพราะเรารู้จักกับเพื่อนคนนึงซึ่งเรียนอยู่ที่เมกา ….. เพื่อนเรามีเพื่อนอีกคนเป็นผู้หญิงซึ่งเรียนธรณีวิทยา …   ซึ่งเผอิญมีปู่เป็นผู้สำรวจขั้วโลกเหนือ … และรู้จักกันกับ – ห มี ขั้ วโ ล ก   -…..  อะไรอย่างนี้เป็นต้น …… ^^…… ทฤษฎีนี้ได้รับการนำเสนอเป็นครั้งแรก ในปี  1929  โดยนักเขียนชาวฮังกาเรียนชื่อ  Frigyes Karinthy ในเรื่องสั้นชื่อ Chain …… และต่อมาได้มีคนพยายามทำการพิสูจน์หลาย ๆ ครั้งว่าเป็นจริงมั้ย  — ด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา — ซึ่งเราขออนุญาตไม่กล่าวถึงในที่นี้เพราะมันจะยาว..ว … –  เ อ า เ ป็ น ว่ า  – ใครสนใจ .. ไปอ่านต่อเองเองแล้วกันที่  http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci932596,00.html


… ที่ เ พื่ อ น เ ร า บ อก ว่ า    H i 5     เ ป็ น ท า ง นึ ง ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า อ ะ ไ ร ทำ น อง นี้ มั น เ ป็ น จ ริ ง ไ  ด้ ……. ก็คือเวลาที่เรา  add  ใครเป็นเพื่อนแล้วเนี่ย ……เราจะสามารถ  check friend list  ของเค้าได้ ……. พูดง่าย ๆ ก็คือ …. เราจะรู้ว่าเพื่อนเค้ามีใครบ้าง  (ถือว่าเป็น –  ช่ ว ง ค น รู้ จั กที่   1 -)…. เพื่อนของเพื่อนเค้า   และ เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเค้า — มีใครบ้าง (- ช่ ว ง ค น รู้ จัก ที่     2, 3 -) …. เช็คไปเช็คมาถึง – ช่ ว ง ที่   5  –  …คุณอาจจะเป็นคนรู้จักของ – ห มี ขั้ ว โ ล ก  – อย่างเราก็ได้ … 555….


……….. ^^”…………..


ใ ค ร ที่ ว่ า ง   ๆ   ไ ม่ รู้ จ ะ ทำ อ ะ ไ ร  …… จะลองพิสูจน์ทฤษฎีนี้ดูเล่น ๆ ก็ได้……. เริ่มต้นด้วยการ add เราก่อนก็ได้ (… อ้าว .. โฆษณาซะงั้น …… ^^”…)  link อยู่ข้าง ๆ …… ^^…….. แต่ช่วงนี้เราจะไม่ว่างเล่นด้วย — เนื่องจากต้องอ่านหนังสือสอบกะทำรายงานนะคะ …….. ^^…….. ไว้เดือนหน้า ๆ  ไปฉลองวันเกิดงิ้มกะน้องมด … กะเล่นน้ำสงกรานต์กันดีกว่าเนาะ …… ^^…….
 

Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.

One thought on “Six degrees of separation

 1. ็Hi5 กับ Facebook ต่างก็เป็น social network
  ซึ่ง เด็กไทยรับเอามาจาก ต่างประเทศ โดยหารู้ไม่

  เมืองไทยนั้นก็มี social network ก่อนที่มี อินเตอร์เน็ต
  มาเป็นร้อยปี แต่ ของไทยเราก็เป็นอะไรที่คนไม่อยากรับก็ได้รับ
  นั่นคือ

  จดหมาย จาก พระอาจารย์ธรรมโชติ
  🙂

Comments are closed.