Posted in Uncategorized

เสียงบ่นจาก – ค น ไ ม่ สำ คั ญ –
    “… ‘ไง … ^^…”… เป็นวิธี kick start บทสนทนาง่าย ๆ โง่ ที่เพื่อนผู้สุดแสนฉลาด — เนื่องจากเขาเป็นเจ้าของมันสมองของสัตว์ประหลาดจากต่างดาวชนิดหนึ่ง ( … จากการประเมินของ Facebook’s Who has the Biggest Brain Game — ใครรู้จัก FaceBook ควรรู้จักเกมนี้ … หากไม่เคยเล่นขอให้บอกเรา — จะได้ invite ^^..) – ของเราชอบใช้ … ^^”… ฟังทีไรรู้สึกอยากยกเท้าขึ้นมาเกาหูทุกครั้ง .. ประมาณว่า .. มั น จ ะ คิ ด อ ะ ไ ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก ว่ า นี้ไ ด้ มั้ ย ?… ^^”… แต่คิดอีกที …. อะไรที่ง่าย ๆ แต่ Practical เช่นนี้ — ก็อาจจะเป็น – สิ่ ง ที่ ฉ ล า ด ที่ สุ ด ที่ ม นุ ษ ย์ จ ะ พึ ง คิ ด ไ ด้ – แล้ว .. ก็เป็นได้เนอะ .. ^^…


… Anyway, ต่อให้คำพูดง่าย ๆ เพื่อเริ่มต้นบทสนทนากะใครซักคนที่คุณ – … รู้สึกว่าไม่ได้คุยกะ – มั น / ยั ย นี่ – นานแล้ว … แต่ไม่ได้สนใจเป็นพิเศษ — ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไร – จะเป็นเรื่องที่ practical สักเพียงใด …. การเป็น – ค น ไ ม่ สำ คั ญ ข อ ง คุ ณ ค น ห นึ่ ง – ที่ต้องตอบคำถามเหล่านี้ซ้ำ ๆ บางครั้งมันก็ทำให้เราลำบากใจเหมือนกันนะ …. – เ พ ร า ะ งั้ น – …บางครั้งที่เราไม่ว่างจริง ๆ เราก็จะตอบไปเลยว่าเรา -… ไ ม่ ว่ า ง – …เพราะเราไม่จำเป็นต้อง -ว่ า ง – สำหรับคนที่เราก็รู้ว่า … ถ้าไม่คุยกับเรา — คุ ณ ก็ ค ง จ ะ ห า ค น อื่ น คุ ย ด้ ว ย ไ ด้ ไ ม่ ย า ก … ใช่มั้ย ?… ^^…


… แต่ถ้าคนที่คุณอยากคุยด้วยเค้าเผอิญไม่ว่างคุยกะคุณ … แล้วเราเผอิญเป็นคนเดินเอ๋อ / on-line อยู่แถวนั้นพอดี — … ^^”… ตามประสา – ค น ไ ม่ สำ คั ญ – แ ต่ ม า ร ย า ท ดี – (เค้าเรียกว่าพ่อแม่อบรมมาดี — แฮ่มม ^^) … เราก็ยินดีที่จะเป็นเพื่อนคุยกะคุณไปก่อนเรื่อย ๆ … แต่ขอโทษทีเถอะค่ะ ….. เจอคำถามซ้ำ ๆ บ่อยเข้าเราก็เบื่อเป็น (… นะ … เฟ้ย … ^^”…) …


…เออ … นะ … – เ ร า ก็ รู้ – … ว่าการเรียกร้องขอให้ใครมาใส่ใจความรู้สึกของคนที่คุณจัดไว้ในกล่อง – ไ ม่ สำ คั ญ – มันเป็นสิ่งที่ – ข อ กั น ม า ก ไ ป – .. เพราะแค่ความรู้สึกของคนที่เรา/ คุณคิดว่าเป็น – ค น สำ คั ญ – … คนเราก็ใส่ใจกันไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้ว … ^^… แต่เนื่องจาก Blog นี้เป็น – พื้ น ที่ ข อ ง เ ร า – …. เราจึงต้องขออนุญาตบ่นสักเล็กน้อยว่า – คำ ถ า ม เ ห ล่ า นี้ – .. เราตอบบ่อยมากช่วงนี้ …. -“-… – ถ้ า ห า ก จ ะ ก รุ ณ า – … อ ย่ า ถ า ม ซ้ำ จ ะ ไ ด้ ไ ห ม ค ะ ?…1) ใ ก ล้ จ บ ( ป . เ อ ก ) รึ ยั ง ?… จัดเป็นคำถามยอดฮิตที่มีคนถามแทบทุกครั้งที่เจอกัน — ตั้งกะปีแรกที่เราสอบเข้าเรียน ป. เอกได้จนบัดนี้ … ^^”… ตอบจนไม่รู้จะตอบยังไงแล้วว่า – ห ลั ก สู ต ร ป. เ อ ก ที่ นี่ เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร 5 ปี จ บ – ค่ะ…. ช้ า ก ว่ า นี้ ก็ มี — แต่ต้องลงทะเบียนแรกเข้า + ใช้เลขประจำตัวนิสิตใหม่ — แบบว่าหลักสูตรมันไม่ยอม …. เ ร็ ว ก ว่ า นี้ — เราไม่แน่ใจว่ามีไหม — แต่น่าจะต้องเก่ง/เฮงนรกจริง ๆ — เนื่องจากบุคคลผู้หนึ่งที่เรารู้จักเป็นผู้ที่ฉลาดโ – ตร ๆ — และมีความมั่นคงกะหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ตัวเองเสนอตั้งกะวันที่สมัครเข้าหลักสูตร ป. เอกจนถึงวันที่กะลังจะปิด Job อยู่แล้วเนี่ย … เค้ายังใช้เวลา 5 ปีเลย … ^^”…


…. กลับมาที่ – เ ร า – มั่ง .. ^^”… – ถ้ า ถ า ม ต อ น นี้ – … ยามที่เราขี้เกียจจะตอบ … เราจะตอบว่า – ยั ง ค่ ะ – แล้วยิ้มหวานเฉย ๆ แบบไม่ขยายความ … ^^… ก็เรารู้ว่าคุณไม่ได้สนใจขนาดนั้นง่ะ … แล้วจะตอบยาวไปเพื่ออะไร ?…. เสียเวลาคุณฟังเราเปล่า ๆ … ถ้าใครสนใจมากกว่านั้นนิดนึง … หรือเคยถามไปแล้ว – เราคิดว่าควรจะให้ข้อมูลเพิ่มหน่อย .. จะได้ไม่ดูเหมือนเราตอบเหมือนเดิมเป๊ะทุกครั้ง … ^^”… เราจะตอบว่า – เ พิ่ ง ห ม ด C o u r s e w o r k ค่ ะ … ยั ง ไ ม่ ไ ด้ เ ริ่ ม ทำ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ เ ล ย – ….. อยากจะตอบว่าเพิ่งสอบ Qualify เหมือนกัน … ติดแต่ว่ามันยังผ่านไม่หมดทุกวิชา … ^^”… เทอมนี้จะต้องสอบใหม่ … ก็หวังว่าถ้าคุณถามคราวหน้า — เราจะได้ตอบว่า – เ พิ่ ง ส อ บ Q u a l i f y ผ่ า น ค่ ะ … กำ ลั ง เ ริ่ ม ทำ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ – อะนะ … ^^… มั น จ ะ ต้ อ ง ไ ป บ น พ ร ะรู ป ฯ ( 2 รัชกาลนะ … ไม่ใช่พระบรมรูปทรงม้า ^^”..) ไ ห ม นี่ ? (… รอบที่แล้วไม่ได้บน — เนื่องจากถูก อ. ธเนศกล่อมเกลามิให้เชื่อในศาสนา – สถาบัน และรูปเคารพ … ^^”…) …. เอาไว้รู้วันสอบก่อนแล้วกัน …. ^^…2) P a s s p o r t ใ ก ล้ เ ต็ ม ยั ง ? / ไ ด้ บั ต ร ท อ ง ( Royal Orchid Plus เน่อ … มะใช่ Visa ดอก …^^”..) รึ ยั ง ?


…. จัดเป็นคำถามยอดฮิตหลังจากเราหายหัวไป – ที่ ไ ห น สั ก ที่ – แล้วเพิ่งจะกลับมา ….^^”… อ ย า ก จ ะ ต อ บ ว่ า … จริง ๆ เราว่าเราไม่ได้เดินทางบ่อยขนาดนั้นนะ … บังเอิญว่าปีนี้มันมากองสุม ๆ กันเยอะเป็นพิเศษเฉย ๆ … ปกติก็มีแต่ APEC กะ ASEAN ปีละสองครั้ง … ถ้าเค้าตัดสินใจเอาเราไป — คนที่บินเยอะกว่าเราคือ – พ ว ก ท่ า น ๆ – ตะหากเล่า …. ^^”…

… เอามาให้ดู … เผื่อใครอยากเห็น Passport หน้าที่มี Stamp เยอะ ๆ … แต่มันมีตั้ง 50 หน้านะ — คงไม่เต็มง่าย ๆ หรอก (…. มั้ง ^^” ? )…

… ส่วนเรื่องบัตรทอง / ไม่ทองนั้น … เราว่าน่าจะมีหลายคนที่เข้าใจผิดว่ามันได้มาง่าย ๆ เหมือนบัตรเงิน … คือบัตรเงินนี่มัน 10,000 miles — เราได้ตั้งกะบินกลับมาจากชิลีแล้ว ….. ^^ … – แ ต่ – Qualifying mile ของบัตรทองเนี่ย — คือ 50,000 – 80,000 miles นะคับบบ … เราต้องบินรอบโลกสักห้ารอบมั้งถึงจะได้ … งื่ออ … -“-…


….. เอาแค่นี้ก่อน … ไว้ว่าง ๆ ค่อยมาบ่นต่อ — ขอตัวไปทำรายงาน 14 ตุลา – 6 ตุลามหาวิปโยคให้เสร็จโดยไวหน่อยละกัน … นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะ — ที่ใครไม่อยากรู้ … เราว่าอย่าถามเราจะดีกว่า — เพราะคุณอาจจะได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายที่คุณไม่สนใจ …. ^^”…. อะนะ …. เราเองถ้าไม่คิดจะทำ Thesis แนวนี้ — ก็คงจะ – เ ลิ ก แ ล้ ว ต่อ กั น – กะมันหลังทำรายงานเสร็จเหมือนกันแล …. ^^


Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.

One thought on “เสียงบ่นจาก – ค น ไ ม่ สำ คั ญ –

  1. Bloggoo (www.bloggoo.com) เว็บบล็อกที่ให้บริการ Google Adsense แห่งแรกของไทย
    การใช้งานสไตล์ WordPress กับเครื่องมือใช้งานที่มีมากมาย เปิดให้เข้ามาใช้บริการได้แล้ว
    ช่วยกันสนับสนุนเว็บของคนไทยด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
    หาก Comment นี้รบกวน หรือส่งซ้ำ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย.

Comments are closed.