เหนื่อยอะ :P


…. ช่วงนี้หากใครเดินมาแถว ๆ โต๊ะเรา — ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน … แล้วเห็นโต๊ะที่รก ๆ อยู่แล้วของเรายิ่งรกหนักขึ้นไปอีก (… เออ .. นะ … เอาเข้าไป … ^^”…) ด้วยเอกสารแผ่นยักษ์ ๆ บ้าง … แผ่นขนาดปกติ — แต่ตัวจาง ๆ บ้างเหล่านี้ … ก็ขอให้รู้ไว้เหอะว่า – มั น ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย ว ก ะ ง า น ที่ เ ร า ทำ แ ต่ ป ร ะ ก า ร ใ ด – (… แต่แบกไปที่ทำงานด้วยทุกวันเลย … 555…. ) … ถึงแม้ว่าจะมีเรื่อง ASEAN แต่ก็เป็น ASEAN ตั้งกะสมัยเริ่มก่อตั้งนู้นนน … คือตั้งกะยังมี SEATO อยู่เลย (… อ่า … ขี้เกียจอธิบายว่ามันคืออะไรแฮะ … ^^”… คิดว่าเด็ก ๆ ทุกคนน่าจะได้เรียนในวิชาสังคมศึกษาเมื่อครั้งยังเยาว์วัย — ถ้าจำไม่ได้ก็เดินมาถามแล้วกัน … ^^”…) … เพราะมันคือ – เ อ ก ส า ร สำ คั ญ ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ – เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน …. นั่นเอง … ^^…. แฮ่มม …

…..เ อ ก ส า ร เ ห ล่ า นี้ คื อ อ ะ ไ ร ? … มันคือ – เ อ ก ส า ร ชั้ น ต้ น – ประกอบวิชานโยบายต่างประเทศฯ ที่เรายังคงไม่หมดเวรหมดกรรมกะมัน (… ซักที ^^”…) นั่นเอง… – ถ้ า จ ะ เ อ า ใ ห้ ชั ด ก ว่ า นั้ น – … มันก็คือพวกเอกสารติดต่อ i.e. จดหมาย .. โทรเลข .. รายงานสถานการณ์ … บันทึกที่สถานทูตวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศนั้น ๆ แล้วส่งไปรายงาน กต. อะ …

… อย่างที่เราอ่าน ๆ อยู่เนี่ย — เป็นของสถานทูตอังกฤษในไทย — วิเคราะห์สถานการณ์ในไทยแล้วส่งไปรายงานกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ.. อะไรยั้งงี้ค่ะ … ^^…

ก ร ะ ด า ษ แ ผ่ น ใ ห ญ่ โ ต เ ช่ น นี้ … รู้สึกว่าอาจารย์เราจะใช้วิธีใส่กล่องแล้ว Ship มาค่ะ — คือมันมีของปีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่เราอ่านด้วย…. ก็เลยต้องมีผู้ช่วยวิจัยหลาย ๆ คนแบ่งกันอ่านไง …. ^^…….เ ร า ต้ อ ง ทำ อ ะ ไ ร ก ะ มั น ? ….. เราควรจะต้องอ่าน + ทำสรุปเพื่อที่จะเอาเนื้อหามาเขียนเป็นรายงานค่ะ …. ข้อมูลจากเอกสารพวกนี้ … จะต้องเอาไปยำรวมกับข้อมูลที่เราอ่านจากหนังสือ + ข่าวอีกทีนึง … ยุ่งยากวุ่นวายเช่นนี้ .. มันถึงได้ช้าไง …. ^^”… ถือว่าเป็นการซ้อมไว้ก่อน — เพราะถ้าทำ Thesis เราก็จะต้องทำอะไรประมาณนี้แล …….^^”…….. นี่ดีนะที่ อ. ไม่ได้สั่งให้ไปสัมภาษณ์ใคร — ไม่งั้นคงกลายเป็น Thesis ไปจริง ๆ … หุ หุ …

… – เ ก็ บ ม า ฝ า ก จ า ก ก า ร อ่ า น ข่ า ว – …… ^^……. พลิกๆ ดูข่าวเก่า ๆ สมัยก่อนเราเกิด ( ปีที่ใหม่สุดที่อ่านคือ 1976 = 2519 … เรายังไม่เกิดจริง ๆ ค่ะ …^^”…..) แล้วเห็นอะไรแปลก ๆ ดี ๆ เยอะเลยเหมือนกัน … ^^… อย่างชายหนุ่มหน้าตาเหมือนพระเอกหนังเกาหลีผู้นี้ — เขาคือพ่อเจ้าชาย Jigme แห่งภูฐานอะ …. ^^”… รุ่นพ่อหน้าตาดีเช่นนี้ — มิ น่า เล่า … ลูกชายมาไทยที — สาว ๆ ถึงได้กรี๊ดกันจัง … 555…


….. ไม่มี’ ไรหรอก … เอามาให้ดูเฉย ๆ เผื่อใครอยากรู้ว่า – ช่ ว ง นี้ ทำ อ ะ ไ ร อ ยู่ ? -…… ทำไมหน้ายุ่ง ๆ ? … จริง ๆ ก็ไม่เชิงยุ่งแต่มันก็อ่านยากอะ …. -“-… แถมยังมีคน (น้าเราเองแหละ … ) ให้ช่วยแปลงานอีก …. ดีหน่อยที่เค้าไม่ได้บอกว่า – ด่วน -… แต่คนเราก็ไม่ควรดองงาน … ใช่ไหม ?….….สรุปง่าย ๆ ว่า… – ง า น ไ ม่ ยุ่ ง … แ ต่ เ ย อ ะ .. ะ – … และถึงจะไม่มีใครมาเร่งว่า – ต้ อ ง ทำ ใ ห้ เ ส ร็ จ ณ บั ด นี้ – … แต่ถ้ามันไม่เสร็จซะที — เราว่ามันก็ไม่ไหวน้ออ … เดี๋ยวจะเสีย credit (… ไปมากฝ่านี้ ^^” )… – เ อ า เ ป็ น ว่ า – …. ขอเวลาไปเคลียร์งานก่อนละกันนะคะ …… ^^…….