แนะแนวศึกษาต่อ : ป. เอก รัฐศาสตร์จุฬา – ค่ะ ^^


ก รุ ณ า อ่ า น ต ร ง นี้ ก่ อ น – .. เราไม่เคยมีความคิดว่า – จุ ฬ า ดี ที่ สุ ด – … เพียงแต่ว่าเราเรียนที่นี่ที่เดียว บ้านไม่ได้รวย ไม่ได้ฉลาดเหลือเชื่อ แล้วก็ไม่ได้มีเวลาว่างเหลือเฟือ จะได้เรียนมันให้หมดทุกที่แล้วมาเทียบกัน … ดังนั้นเราจึงคิดว่าเราไม่มีความชอบธรรมเพียงพอที่จะพูดถึงหรือแนะนำหลักสูตรของที่อื่นได้ค่ะ … กรุณาสอบถามท่านที่เรียนในมหาวิทยาลัย และหลักสูตรนั้น ๆ เองถ้าท่านต้องการจะทราบ … และเราของดเว้นการแสดงความคิดเห็นว่า เรียนมหา’ลัยไหน หลักสูตรไหน ดีกว่า เจ๋งกว่ากันยังไง เพราะเราไม่พูดในสิ่งที่เราไม่รู้ค่ะ … ขอบคุณค่ะ
——————————————————————-NB : เนื่องจากมีคนถามเราบ่อย ๆ เกี่ยวกะหลักสูตร ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ จุฬาฯ — ที่เราเรียนอยู่ในขณะนี้ … นัยว่า – อ ย า ก เ รี ย น มั่ ง — ทำ อ ย่ า ง ไ ร ? จึงเอาคำตอบของคำถามทั้งหลายมารวบรวมไว้ ณ ที่นี้ … ใครจะถามเราอีกคราวหน้าจะได้ print ให้ — หรือหากใคร search หาจะได้เจอ …. ^^… จะว่าไป — แถว ๆ นี้ก็มีคนทั้งที่กะลังเรียนอยู่…และจบ ป. โท รัฐศาสตร์จำนวนมาก — ที่อยากเรียนต่อ ป. เอก … แต่ไม่อยากไปนอก — ไม่ว่าจะเป็นเพราะคุณมีภาระทางนี้เยอะ — ไม่ถูกโรคกะภาษาอังกฤษ (… แต่จริง ๆ คุณหนีไม่รอดหรอกค่ะ — เพราะ text ป. เอกจำนวนเยอะมาก — รวมทั้ง journals และ case studies ทั้งหลายที่คุณจะต้องอ่าน — เกือบทั้งหมดมันเป็นภาษาอังกฤษ …. ^^”….— ครือ …. จะว่าไงดี ? … – ข อ พู ด ใ น ฐ า น ะ นั ก แ ป ล – … ตำราระดับสูง technical terms เยอะนรกขนาดนี้เนี่ย — มันแปลยากมากเลยนะคุณ …. -“-… เห็นใจอาจารย์เค้าเหอะ …^^”…) ไม่มีตังค์ไปเรียนเมืองนอก … หรือไม่ต้องการใช้ทุน กพ. จนหัวโตเป็นถั่วงอก … ^^”.. ความจริง Option เรียน ป. เอกที่นี่ก็เข้าท่ามิใช่น้อย … ^^… ถ้าเรียนหลักสูตรธรรมดา — ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายเท่า ป. ตรีเองด้วย — เผลอ ๆ ตอนทำวิจัย …ขอทุนวิจัย – ไปต่างประเทศได้อีก …. อะไรมันจะคุ้มค่า — คุ้มราคาขนาดนั้น … ^^… – ว่ า แ ล้ ว – … ก็มาเริ่มตั้งกะขั้นตอนการสมัคร & สอบเข้ากันเลยดีกว่านะคะ … ^^………


1. ป. เ อ ก รั ฐ ศ า ส ต ร์ จุ ฬ า ฯ (หลักสูตรภาคปกติ i.e. Full Time / ไม่อินเตอร์) ส มั ค ร อ ย่ า ง ไ ร ?


สมัครพร้อม ๆ กะหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ของจุฬา ฯ ที่เป็นภาคปกติค่ะ — คือซื้อ หรือ download ใบสมัครได้ในช่วงเดือนกันยา – ตุลา — ส่งใบสมัครได้ตามกำหนดของแต่ละคณะ — แต่ส่วนมากจะไม่เกินปลายปี — แล้วก็จะต้องไปสอบข้อเขียน – สัมภาษณ์ ประมาณเดือนเมษา – พฤษภาของปีต่อไปค่ะ .. ^^…
2. ส อ บ อ ะ ไ ร บ้ า ง ?มี – ส อ บ ข อ ง จุ ฬ า ฯ — คือเราหมายความว่า – หลักสูตร ป. เอก อื่น ๆ เค้าก็สอบเหมือนกัน 2 รายการ คือ


1) CU-TEP — สอบภาษาอังกฤษ … คล้าย ๆ TOEFL สมัยโบราณที่มันเป็นข้อเขียน ( – ห ม า ย ค ว า ม ว่ า -… writng มันจะไม่ให้คุณเขียน essay จริง ๆ แต่ให้จับผิดประโยคอะ — คิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอ — และรู้สึกว่าบางคน i.e. น้องเราเป็นต้น — จะเกลียดมาก ^^”… มันบอกว่า อ่านยังไงก็หาที่ผิดไม่เจอ …555 … ) — แต่จำนวนข้อสอบจะน้อยกว่า … listening ก็ยังเป็นระบบเปิดเทปฟังทั้งห้องอยู่ — ไม่ใช่หูฟังปรับดัง – เบาได้เป็นรายบุคคล …. Reading ศัพท์ค่อนข้างหินพอ ๆ กะ TOEFL และ passage ก็ยาวพอกันด้วย … – ถ้ า ใ ค ร ไ ม่ ค่ อ ย ถู ก โ ร ค ก ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น ทุ น เ ดิ ม อ ยู่ แล้ ว – … เราขอแนะนำให้เรียนพิเศษซักคอร์สนะคะ … ^^”… เพราะได้ข่าวว่า CU-TEP เป็นตัวสกัดดาวรุ่งสำหรับหลาย ๆ คน ….


2) GREAT -R — สอบพื้นฐานการวิจัยสังคมศาสตร์ … เป็นข้อสอบ Choice เกี่ยวกับพื้นฐานการวิจัย และสถิติเบื้องต้น — อันนี้ใครที่คิดจะเรียนหลักสูตรที่เน้นวิจัยคงต้องทำคะแนนให้ได้เยอะ ๆ มั้ง ? … แต่รัฐศาสตร์ไม่เน้นนะคะ …^^… ครือ ..ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้เราทำวิจัยให้ได้ดี — เพราะที่นี่ค่อนข้างมีชื่อเรื่องวิจัยด้านสังคมศาสตร์ – ถึงจะไม่เท่าครุฯ แต่ก็มีเด็กครุฯ มาขอ audit course วิจัยของคณะเราด้วยนะ .. ^^ … แต่ตอนสอบเข้านี่เขาไม่ Serious กะคะแนนวิจัยเท่าไหร่ … เพราะเรากะน้องบีไม่รู้เรื่องสถิติเลย … ทำคะแนนได้แค่ปริ่ม ๆ ครึ่งนึงทั้งคู่ (…. คะแนนเดาชัด ๆ … ^^”..) ก็ยังผ่านเลย … ^^”….


ส่วน – ข อ ง ค ณ ะ – นั้น ก็มีสอบข้อเขียน 2 รายการเช่นกัน — คือ


1) ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น รั ฐ ศ า ส ต ร์ — สอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 1) ทฤษฎีพื้นฐานของรัฐศาสตร์ และปรัชญาการเมือง 2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองไทย และการเมืองเปรียบเทียบ 3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ 4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ — ที่นี่เรียกว่า รัฐประศาสนศาสตร์ … เป็นข้อสอบ Essay ทั้งหมดนะคะ .. แต่ว่าจะออกมาเป็น 4 ข้อให้เลือกทำ 2 … เราไม่สามารถบอกได้ว่าหนังสือเล่มไหนอ่านแล้วจะสอบผ่าน … แต่แนะนำให้ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเยอะ ๆ — เพราะว่าข้อสอบมักจะถามความคิดเห็นของเราเกี่ยวกะสถานการณ์นั้น ๆ มากกว่าที่จะถามแต่ทฤษฎีค่ะ … ^^…


2) ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สำ ห รั บ รั ฐ ศ า ส ต ร์ — Test ความสามารถว่าเข้ามาแล้วจะอ่านหนังสือรู้เรื่องมั้ยเฉย ๆ … – – เ พ ร า ะ งั้ น – … แม้ว่าตัวข้อสอบจะเป็นบทความภาษาอังกฤษ (ประมาณ 2 บท — ยาวประมาณ 5 – 10 หน้า — แล้วแต่ความซวยของผู้สอบ ..^^”..) … แต่เราสามารถตอบเป็นภาษาไทยได้ค่ะ … จริง ๆ คุณจะตอบเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ว่า … แต่ถ้าไม่ถนัดจริง ๆ เราว่าอย่าเสี่ยงเลย … ^^”…


สำ ห รั บ ผู้ ที่ ผ่ า น ก า ร ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น ไ ป ไ ด้ — คุณจะต้องส่งโครงร่างวิจัย — เพราะว่ามันจะต้องใช้ตอนสอบสัมภาษณ์ — ถึงแม้ว่าในคู่มือสอบเข้า ฯ จะบอกว่าให้เขียน 25 หน้า — แต่ความจริงแล้วไม่ Serious คุณจะเขียนแค่สิบหน้า — เค้าก็ไม่ว่าหรอก — แต่ขอให้ส่ง — ไม่งั้นคนสัมภาษณ์เค้าจะไม่รู้ว่าจะคุยกับคุณเรื่องอะไรดี … ^^” … และมันจะกลายเป็นว่าคุณส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ — อาจถูกตัดสิทธิได้ง่าย ๆ … ^^”…….


3. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย – – แ ล ะ ร ะ ย ะ เว ล า ?


ค่ า เ ท อ ม – เหมาจ่ายเท่ากะหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหลายของจุฬา ฯ — นั่นคือเทอมละ 16,500 สำหรับสายสังคมศาสตร์ – มนุษย์ศาสตร์ — อันนี้คือเราเข้าปี 49 เสียเท่านี้นะคะ … เราไม่แน่ใจว่าปีหลัง ๆ จะเสียเยอะกว่านี้มั้ย … แต่ยังไงก็ไม่ใช่เทอมละครึ่งแสนแน่นอน … ^^… – เ รี ย น ปี ล ะ 2 เ ท อ ม — ไม่มีภาคฤดูร้อนค่ะ …. – ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ – … ไม่มีอะไรอีกนอกจากค่าหนังสือ กะค่า Xerox ค่ะ — อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้สิ้นเปลืองขนาดไหน …. ใครที่ชอบ Xerox เยอะ ๆ ประมาณว่าเอาไปถมที่ได้หลังเรียนจบ อาจจะเสียตังค์เยอะฝ่าชาวบ้านเขาหน่อย — ประมาณตนบ้างแล้วกัน … ^^”… อ่านก่อนซักนิดว่าอะไรเป็นอะไร — แล้วค่อยสั่ง xerox จะช่วยได้เยอะเลย …… ^^…….


ร ะ ย ะ เ ว ล า – course work ประมาณ 1- 2 ปี — ขึ้นอยู่กับว่าขยันลงวิชาแค่ไหน … แล้วก็เรียนจบอะไรมา — เพราะถ้าจบ ป. ตรีเกียรตินิยมแล้ว Pass มาเรียน ป. เอกเลย … มันจะต้องเก็บหน่วยกิตมากกว่าจบโทค่ะ .. course work จบแล้ว — จะต้องสอบ qualify เพื่อประเมินความสามารถในการทำ Thesis — ต้องสอบให้ผ่านซะก่อน – จึงจะเสนอหัวข้อ Thesis ได้ ……. ^^… Thesis ก็ใช้เวลาประมาณ 2 – 4 ปี — แล้วแต่ความยากของหัวข้อ — ความขยันของนิสิต — แล้วก็ความเมตตาของ อ. ที่ปรึกษาและ Committee ค่ะ … แหะ แหะ .. ^^”…


4. เ รี ย น อ ะ ไ ร บ้ า ง ?


ที่นี่ (ตอนนี้ — หมายถึงปี 2551 — ต่อไปอาจจะมีเพิ่มค่ะ .. ^^…) มี 4 Major ให้เลือก — ได้แก่


1) ก า ร เ มื อ ง ไ ท ย แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ — เป็น Top Hit major ค่ะ — มีคนเลือกเรียนเยอะมากเกือบ ๆ ทุกปี …^^….


2) แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ มื อ ง — ..บางคนเรียกว่า – ป รั ช ญ า ก า ร เ มื อ ง – ค่ะ — แต่เรียนกันคนละแนวกับปรัชญาที่คณะอักษร … เพราะเน้นการเอามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การเมืองมากกว่า … เป็นสาขาวิชาที่ในคณะ ฯ มีอาจารย์สอนน้อย — เพราะงั้นก็จะมีการเชิญ อ. จากคณะอื่น ๆ เช่น อักษรฯ หรือ ม. อื่น ๆ เช่น ธรรมศาสตร์ เกษตร และอื่น ๆ มาสอนด้วย — … คือเขาทำข้อตกลงกันไว้ … อ. ที่นี่ก็ไปสอนธรรมศาสตร์เหมือนกัน — อ้อ .. ถ้ามีศรัทธามากพอ — และไม่ขี้เกียจเดินทาง … จะไปขอ audit ที่ธรรมศาสตร์ก็ได้ … ^^…


3) ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ — … เป็นกลุ่มวิชาที่เรารู้สึกว่าจุฬา ฯ สอนดี & มีทฤษฎี / approach หลากหลายให้เลือกเรียน — เพราะอาจารย์แต่ละคนแนว ๆ ทั้งนั้นเลย (… อาจจะฟังไม่ค่อยน่าเชื่อนะ — ต้องลองคุยอะ.. ^^”..) แต่ที่ไม่ค่อยมีคนเลือก — เพราะเป็นสาขาวิชาที่ไม่มีการ assign Text ภาษาไทย — .. คือเรียน กะเขียนรายงานภาษาไทย … แต่ text ที่ต้องอ่าน — จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด — เขาจะบอกให้ทำใจตั้งกะตอนปฐมนิเทศเลย … ^^”..


และ 4) รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ — อันหลังนี่บางปีจะฮิตแซงโค้งการเมืองเปรียบเทียบไปเลยเหมือนกัน … ^^… แต่ก็มีคนบอกว่าถ้าอยากเน้น รปศ. จริง ๆ เรียน NIDA จะตรงกว่า — จริง ๆ NIDA มันก็แยกออกไปจากจุฬานั่นแหละ …… ^^”……..


เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ร อ บด้ า น ส ม ก ะ ที่ คุ ณ จ ะ ไ ด้ ป ริ ญ ญ า รั ฐ ศ า ส ต ร์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต — เขาจะไม่ยอมให้คุณเรียนแต่ Major –เดี๋ยวจบไปแล้วใช้งานไม่คุ้ม … ^^…… – เ พ ร า ะงั้ น – .. นอกจาก Major แล้ว – คุณจะต้องเลือกเรียน Minor อีก 2 กลุ่มวิชา … – ซึ่ ง ก็ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า – … จาก 4 คุณต้องเลือก 3 … ทิ้งได้กลุ่มเดียวเท่านั้น … และทุกกลุ่มวิชาคุณต้องมีความรู้ในระดับที่ใช้การได้ — เพราะจะต้องใช้ในการสอบ qualify ทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ค่ะ … ไม่ใช่ให้เรียนเล่น ๆ น่อ … ^^”….


แ ล้ ว เ ร า เ ลื อ ก อ ะ ไ ร บ้ า ง ? … เราเลือก 3 กลุ่มวิชาแรก — ทิ้งรัฐประศาสนศาสตร์ – เพราะอย่างที่เคยบอกตั้งนานแล้วว่า – ก า ร บ้ า น แ ล ะ ร า ย ง า น มั น เ ย อ ะ ม า ก ก ก – บางวิชา (วิชาเดียว) รายงานล่อไป 7 เล่ม !!! ทำจนปิดเทอมแล้วก็ยังไม่เสร็จ …. ^^”… ที่นี่เขาถึงไม่มีเรียน Summer กันไง ….^^”…. ขอเตือนก่อนแล้วกันสำหรับคนอยากเรียน major รปศ. ว่าคุณต้องอึดอะ — แต่เราว่าที่อื่นก็คงพอ ๆ กะที่นี่แหละ – เพียงแต่เขาอาจจะไม่ต้องเรียนวิชา minor — minor ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำรายงานนะ … ^^”…


5. ทำ T h e s i s เรื่ อ ง อ ะไ ร ดี ?


ถ้ า ต อ บ แ บ บ กำ ปั้ น ทุ บ ดิ น – ก็ต้องบอกว่า — ทำเรื่องที่คุณสนใจ .. มีความถนัด .. แล้วก็มีอาจารย์ที่สนใจเรื่องเดียวกะคุณ … ซึ่ง – ใ น ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง – … ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก (…มาก… ) … ^^”.. ต้องเฮงจริง ๆ ถึงจะทำได้ — ยกเว้นพวกที่ อ. เลี้ยง… เอ๊ยย ..สอนมาตั้งกะ ป. ตรี – ป. โท — และตั้งใจว่าจะเรียน ป. เอกที่นี่อยู่แล้ว — ซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายคนด้วยกัน ….^^…..เช่นน้องบี.. นายออ .. และนายหนึ่ง … (อีตาหนึ่งนี่เราไม่ค่อยแน่ใจ — เนื่องจากมีคนบอกเราว่ามันเปลี่ยนหัวข้ออะ :P…. แต่การเปลี่ยนหัวข้อก็ไม่ใช่เรื่องแปลก — เพราะคนเรามักต้องคิดหัวข้อ Thesis ไว้มากกว่า 1 หัวข้ออยู่แล้ว — เผื่อเสนอแล้ว อ. ไม่เอา … ^^”..) เป็นต้น …


แ ต่ ถ้ า ใ ค ร ไ ม่ มี หั ว ข้ อ อ ยู่ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ ต้ อ ง ต ก ใ จ …. – ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ – (i.e. น้องวิว) เขาบอกว่า — ให้อ่านหนังสือเยอะ ๆ อ่านอะไรก็ได้ให้มากเข้าไว้ — หัวข้อที่สนใจมันจะผุดขึ้นมาเอง …. เราคิดว่าอยู่กับอะไรแล้ว happy มากที่สุด — ก็อันนั้นแหละ — อย่าเลือกหัวข้อที่มีคุณค่า — แต่ต้องฝืนทนทำ — เพราะนั่นจะหมายความว่าคุณต้องอยู่กับมันอีก 3 ปีเต็ม ๆ …. ^^”… ถ้าอ่านหนังสือจนหัวฟูแล้ว — ยังไม่ได้หัวข้ออีก … – ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ม า ก ก ว่ า – (i.e. พี่โอ) เขาบอกว่า … ให้หา อ. ที่มีหัวข้อวิจัยอยู่แล้ว — และเป็นหัวข้อที่เราคิดว่าน่าจะทำได้ — แล้วไปขอ อ. ทำเลย .. จะไวกว่ากันมาก ……^^…. .. อย่าเลือก อ. ที่เก่งและดังมาก ๆ — แต่คุณต้องฝืนใจที่จะอยู่ด้วย — เพราะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับเขาอีก 3 ปี … และถ้าคุณเผลอไปทำอะไรให้เขาไม่ชอบหน้าคุณ … มันจะพาลไม่ผ่านเอาง่าย ๆ ……. ^^”……..


แ ล้ ว เ ร า เ ลื อก ทำ T h e s i s หั ว ข้ อ อ ะ ไ ร ?.……..อ่าา…. อันนี้ยาว …. ^^”…… และเราก็ยังไม่ได้เขียนออกมาเลยด้วย….^^”……. — มีแค่ idea คร่าว ๆ ว่าเราอยากจะทำอะไร — และคุยกับ อ. ไว้แล้วนิดหน่อย … เอาไว้โอกาสหน้า — ถ้ามีใครอยากรู้จริง ๆ เราจะมาเล่าให้ฟังละกันนะคะ … ^^….

Advertisements

5 comments

 1. พอดีกำลังอยากเรียนเอกรปศ.ค่ะ
  แต่ไม่มีคนที่รุจักเรียนอยู่เลย
  มาขอคำแนะนำค่ะรุ่นพี่คะ

  creyatroot@hotmail.com นะคะ

 2. อยากให้แนะแนวการเรียนการสมัครอยากได้เบอร์พี่อยากคุยกันนะค่ะขอเบอร์ได้ไหมค่ะถ้าไงติดต่อมาที่ 0868781980 ฝนนะค่ะ

 3. ช่วยแอดมาให้ความรู้คนรู้น้อยหน่อยนะคะoa_oa_naja@hotmail.com นะคะๆplease

 4. ผมกำลังจะจบปริญญาเอกรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในอินเดีย เรียนระบบอังกฤษครับทำวิทยานิพนธ์แบบเจาะลึก ไม่มีการเรียน Course Work ผมกลับมาเมืองไทยบ่อยมาก เพราะไม่ต้องอยู่ที่นั่นตลอด กลับมาหาข้อมูลและเตรียมวิทยานิพนธ์ในเมืองไทยครับ นาน ๆ ทีจึงจะบินไปพบอาจารย์ และส่งงาน ฟังผมเล่าแบบนี้เดี๋ยวจะคิดว่าผมเรียนทางไกล ผมไม่ได้เรียนทางไกลนะครับ เป็นหลักสูตร Full Time แต่ไม่มีวิชาเรียนจึงอยู่เมืองไทยได้ครับ ค่าใช้จ่ายถูกมาก ๆ ครับตลอดหลักสูตรผมจ่ายไปแค่ 260,000 บาท เท่านั้นเองรวมทุกอย่างแล้ว เป็นหลักสูตร International Program ครับ แต่ไม่ต้องกลัวครับมีอาจารย์คอยดูแลเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ใกลชิดมากตั้งแต่ต้นจนจบครับ ถ้าเพื่อนๆ อยากเรียนโทรมาคุยกับผมสิครับ โทนี่ 086799-9642

 5. จุฬา นิด้า จงเจริญ

  หุหุ ^3^

Comments are closed.