Posted in Uncategorized

Skhote … เวลาว่าง … และ Elites (.. อีกแล้ว — ครับท่าน ^^”)


ไ ม่ รู้ ว่ า เ ป็ น เ ว ร เ ป็ น ก ร ร ม อ ะ ไ ร ข อ ง ค น เ รี ย น รั ฐ ศ า ส ต ร์ ส มั ย นี้ … พอบอกว่าจะสอบ หรือจะทำรายงาน / ทำวิจัยอะไรสักอย่างแต่ละที .. มีแต่คนคิดว่าเราน่าจะมี case มากมายหลากหลายให้เลือกหยิบมาวิเคราะห์ได้ง่าย ๆ ราวกะว่าแต่ละวิชาในคณะเราเป็นรายการคุยข่าวรายวันช่วงเช้า หรือก่อนบ่าย (คลายเครียด … หรือว่าจะทำให้เครียดขึ้นก็ไม่รู้ .. ^^”…) ฉะนั้น …สงสัยจะเป็นเพราะเห็นอาจารย์เราหลายๆ คนทำเช่นนั้นออกสื่ออยู่บ่อย ๆ รึเปล่าก็ไม่รู้ … – อ ย า ก จ ะ บ อ ก ว่ า – ที่เห็นอย่างนั้น .. ประมาณ 80 – 90 % จะเป็นเพราะนักข่าว / สื่อเอาไมค์มาจ่อ … อ. เขาก็เลยต้องจัดให้… เพราะบางทีคุณนักข่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหน — ถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ บางทีก็เป็นเพื่อน .. พี่ .. น้องร่วมคณะ ร่วมมหาลัยกันมา … ก็รู้ ๆ กันอยู่ว่าสื่อเขาต้องขายข่าว – จะไม่ช่วยกันทำมาหากินก็กระไรอยู่ .. อีกอย่าง .. อ. เราคนหนึ่งเคยบอกว่า พูดอะไรไปก็ถูกด่า ..หาว่าเลือกข้างมั่ง..เสนออะไรที่เอาไปปฏิบัติจริงไม่ได้มั่ง … แต่พอไม่พูดอะไร .. ก็ถูกด่าอีก .. หาว่าเป็นนักวิชาการเอาแต่อยู่บนหอคอยงาช้าง .. Blah blah blah – ส รุ ป ว่ า – …ลองไมค์ หรือสื่อเดินทางมาถึงตัวคุณแล้ว – ยังไงก็ต้อง “เป็นข่าว” อยู่ดี … ให้เป็นข่าวในสิ่งที่เราพูดเอง หรือคิดเอง – ยังไงก็น่าจะดีกว่าให้ใครเขาคิดแทน – ทั้ง ๆ ที่เราก็คิดของเราเองเป็น – แหละน่า … ^^”….


เ ข้ า เ รื่ อ ง ๆ .. ถึงแม้ว่าใครก็ตามที่เรียนรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ย่อมจะมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองปัจจุบันได้ตามสมควร … ตลอดจนมีจุดยืนเป็นของตัวเอง และนำเสนอได้ถ้ามีใครถาม … – แต่ – เวลาเราตอบข้อสอบ ทำรายงาน หรือทำวิจัย .. เขาไม่ได้เอาแค่นั้น(นี่ … หว่า … –“-…) … – เ พ ร า ะ งั้ น – กรุณาอย่าคิดเอาเองว่าอยู่คณะเรา แค่ดูข่าวทุกวัน และวิจารณ์ได้เมามันสะใจแล้วมันจะสอบผ่าน – ทำรายงานได้ A … ความสะใจอาจจะทำให้คุณขายข่าวได้และมีกิน … แต่การศึกษาเป็น Skhote ( เป็นภาษากรีก – แปลว่า Free time และเป็นรากศัพท์ของคำว่า School จ้า ^^) มันจึงไม่สนว่าคุณจะมีกินหรือไม่ … เพราะเมื่อคุณ afford ที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ .. ย่อมแปลว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของตัวเองได้หมดแล้ว … ถึงได้มีเวลามากพอที่จะฝึกฝนตนเอง … อือ .. Foucault เขาว่า (ไว้ในหนังสือชื่อ The Hermeneutics of the Subject.. ซึ่งเป็นรวบรวม lecture เกี่ยวกับเรื่อง Care of the Self — และมีการอ้างอิงไปถึง text กรีกโบราณมากมายหลายเล่ม … ซึ่ง.. ในขณะนี้เราขอละไว้ — ถึงแม้จะรู้ว่าท่านจะไม่เข้าใจ … ^^”.. เพราะว่าหนังสือมันหนา … หากเรามัวแต่เปิดหา .. ท่าทางจะไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมสอบ QE…) การศึกษาเป็นรูปแบบในการบำเพ็ญตบะ … หรือการฝึกฝนตนเองในรูปแบบหนึ่งสำหรับ – ค น มี เ ว ล า – … ดังนั้น … การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูง ๆ ที่คุณก็รู้อยู่ว่า – มั น ไ ม่ จำ เ ป็ น เ ล ย – สำหรับการทำงาน .. เช่น ป. โท หรือ ป. เอก (เราว่ามันไม่จำเป็นจริง ๆ อะ 😛 … งานหลายอย่างใช้แค่วุฒิ ป. ตรี ก็ทำได้แล้ว … แต่คนสมัยนี้เขาชอบเรียนให้เกิน ๆ ตลาดงานก็ชอบกำหนดวุฒิให้เกินๆ … ไม่รู้ทำไม่เหมือนกัน ..) จึงมักเรียกร้องให้คุณทำอะไรที่มันต้องใช้มากกว่า – ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ปั ญ ญ า – ..ที่คุณมีเอาไว้ใช้ทำมาหากิน และเอาตัวรอด … ถ้าจะให้ถึงขั้นบำเพ็ญตบะหรือฝึกฝนตนนั้น … มันต้องมีเรื่องของ – เ ว ล า … – ค ว า ม ตั้ ง ใ จ มุ่ ง มั่ น – .. และ – ค ว า ม อ ด ท น – บวกเสริมเข้าไปด้วย … – ซึ่งก็หมายความว่า – … ข้อสอบ / รายงาน หรืออะไรก็ตามที่เราทำส่ง — จะต้องสะท้อนถึงไอ้สามสี่อย่างข้างหลังนี้ด้วย … ถึงจะได้คะแนนเมตตา… เอ๊ยย… คะแนนดี ๆ จากอาจารย์ ….เขาถึงได้บอกว่ารายงานหนา ๆ มีอ้างอิงเยอะ ๆ แม้ว่าบางทีอาจจะส่งช้ากว่าชาวบ้านเขา – จะได้คะแนนเยอะไง … (แต่ก็ต้องตั้งใจเขียนดี ๆ ด้วยนะ … ไม่ใช่เอากระดาษหนา หรือทำตัวโต ๆ ให้จำนวนหน้ามันเยอะเฉย ๆ ^^”…)


อั น ว่ า ก า ร บำ เ พ็ ญ ต บ ะ — ห รื อ ฝึ ก ฝ น ต น นี้ มี ดี อ ย่ า ง ไ ร ? …. ไปอ่าน Foucault เล่มที่เราพูดถึงตะกี้ดู – แล้วคุณจะรู้ .. จริง ๆ แค่อ่านให้จบเราก็ว่าเป็นการบำเพ็ญตบะแล้ว – เพราะมันหนา ^^” แต่ถ้าคุณไม่ถูกกะภาษาอังกฤษ เราว่าหนังสือธรรมะ หรือสำนักวิปัสสนาที่ไหนเขาก็สอน … เพราะงั้นเราจะขออนุญาตไม่พูดถึงในขณะนี้เพราะมันจะยาว – และอันที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้ว่าง (ขนาดนั้น ^^”) ที่จะเล่าถึงมันในตอนนี้ – เ ร า แ ค่ อ ย า ก จ ะ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า – เนื่องจากการฝึกฝนตนหรือบำเพ็ญตบะ i.e. เรียนหนังสือในชั้นสูง ๆ แบบที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนั้น – มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ – เ ว ล า ว่ า ง – … ซึ่งต้องมีมากพอสมควรด้วย …- เ พ ร า ะ งั้ น – … มันจึงไม่ใช่เรื่องของชนชั้นแรงงาน … หรือพวกรายได้ต่ำ – รสนิยมสูง(ไหม?) อย่างเรา ๆ (รึ .. เปล่า ?)… แต่เป็นเรื่องของ – ช น ชั้ น ป ก ค ร อ ง / ช น ชั้ น สู ง – .. ที่เขามีกินมีใช้พอแล้ว – ไม่ต้องทำอะไร เลยมีเวลาว่างเหลือเฟือ .. มากกว่า …แ ล้ ว ทำ ไ ม ใ ค ร ๆ ก็ ต้ อ ง เ รี ย น ห นั ง สื อ สู ง ๆ ทั้ง ๆ ที่ บ า ง ที ก็ ไ ม่ จำ เ ป็ น ? … ขอตอบเฉพาะสำหรับ case – เ รี ย น ไ ป ทำ ไ ม ไ ม่ รู้ – (เท่านั้น .. สำหรับท่านที่เรียนเพราะความจำเป็นจริง ๆ คำตอบของเราตรงนี้ไม่ apply กะท่านนะคะ ^^”) ว่า.. ก็เพราะว่าเรียนแล้วมัน – ดู ดี – ไง… ยิ่งเวลาเอาไว้หน้า หรือหลังชื่อในป้ายหาเสียงเลือกตั้ง (… แล้วแต่ว่าท่านชอบแบบ ดร. Blah blah blah หรือ Blah blah blah PhD. ค่ะ — จริง ๆ แล้วแบบหลังจะถูกต้องกว่าตามหลักภาษา – แต่ถ้าท่านต้องการ catch audience คนไทย – ท่านควรจะเลือกแบบแรก โดยเฉพาะท่านที่ชื่อยาว – นามสกุลยาว – เพราะเวลาอ่านป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส่วนแรกของชื่อจะ catch คนก่อนเสมอ – หลังชื่อเขาไม่ค่อยอ่านกันหรอก .. ) .. มันจะทำให้คูณดูดีมีชาติตระกูลกว่าชาวบ้านเขา — เพราะ1) มั น ทำ ใ ห้ คุ ณ ดู ฉ ล า ด — อันนี้ใคร ๆ ก็รู้ … เพราะก่อนหน้าที่จะผ่านมาถึงขั้นนี้คุณต้องผ่านอะไรมากมายที่ทำให้คุณฉลาด … – ในฐานะคนที่เรียน ป. เอกอยู่ตอนนี้ – … อยากจะบอกว่าการเรียน ป. เอกอย่างเดียวไม่ทำให้คุณฉลาดขึ้นมาได้หรอก — แต่กระบวนก่อนหน้านั้นน่ะใช่ — แค่จบ ป. โท และสอบเข้าเรียน ป. เอกได้ – โลกก็พร้อมจะมองว่าคุณฉลาดแล้ว … แต่ก็อย่างที่เราบอกไปตอนต้น ๆ ว่าการศึกษาระดับสูง ๆ ไม่ได้ต้องการแค่ปัญญาและความสามารถ … เพราะงั้น การที่เรียนจบ – แล้วกล้าเอาวุฒิที่ว่ามาแปะหลังชื่อได้ —2) มั น เ ป็ น ก า ร แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า คุ ณ มี ค ว า ม เ พี ย ร .. วิริยะ .. อุตสาหะ .. จิตตะ … วิมังสา (… เง้ย…ย ! นั่นมันอิทธิบาท 4 แล้ว … ^^”…) อดทน ..ที่จริงถ้ามันจำเป็นต่อชีวิตมาก ๆ ชนิดไม่ทำแล้วตาย — เป็นใครก็ต้องอดทนกันทั้งนั้น … แต่คนที่สามารถอดทนกับเรื่องที่ไม่ใช่สาระสำคัญกับชีวิต ( เพราะหลายเรื่องที่คนเรียน ป. เอก เรียน เป็นเรื่องที่ – ไ ม่ รู้ .. ก็ ไ ม่ ต า ย – ทั้งนั้นเลย) ได้ตั้งนานเป็นสามปีห้าปีเนี่ย —3) มั น แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า – คุ ณ มี เ ว ล า – .. แ ถ ม ยั ง มี กิ น มี ใ ช้ พ อ ตั ว อี ก ด้ ว ย ... จึงได้มีเวลาว่างมาเรียนตั้งขนาดนี้ … เมื่อคุณมีเวลาสนใจเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องปากเรื่องท้องของตัวเอง … ก็เป็นการง่ายที่จะโน้มน้าวใจใครต่อใครให้เขาเชื่อว่า – คุ ณ จ ะ มี เ ว ล า ม า ก ก ว่ า ใ ค ร — ในการสนใจทุกข์สุขของปวงประชา … ที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณเล้ยย … แถมการมีกินมีใช้อย่างพอเพียง … ก็ยังทำให้เชื่อได้ง่ายอีกว่า … เมื่อมีพอแล้ว … ก็คงจะไม่กอบโกย (..มั้ง ?) …เวลาเศรษฐี – เจ้าของบริษัท / เจ้าของกิจการทั้งหลายออกมาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง … เราถึงได้รู้สึกว่ามันน่าเชื่อกว่าคนจนกินแกลบพูดไง … เพราะมันก็ต้อง – มี พ อ – เสียก่อนสิ … ถึงจะ – พ อ เ พี ย ง – ได้ … ถ้ายัง – มี ไ ม่ พ อ – แล้วมันจะไปพอเพียงได้ยังไงเล่า …… เ ร า ค ง ไ ม่ ก ล้ า บั ง อ า จ ส รุ ป ว่ า เ ร า พู ด ถู ก ทั้ งห ม ด … แต่เราค่อนข้างเชื่อว่า … นี่เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยส่งเสริมค่านิยม – เ ชื่ อ E l i t e (ชนชั้นนำที่มีการศึกษา) ช า ติ พ้ น ภั ย – ของคนไทยจำนวนมาก … เราถึงได้เชื่อกันจังเลยว่า – คนเรียนมาสูง ๆ แถมฐานะทางบ้านและชาติตระกูลดีแสนดีนั้น — น่าจะมี – ปั ญ ญ า – … และที่สำคัญกว่านั้นคือ – มี เ ว ล า – และ – ค ว า ม อ ด ท น – ในการคิดหาทางออกให้กะชาติบ้านเมืองมากกว่าเรา (ปอลอ … ก็เพราะอย่างนี้ — ค ว า ม อ ด ท น อ ด ก ลั้ น — ทำอะไรอาจจะช้า ๆ หน่อย แต่ต้องดูดีไว้ก่อน จึงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ Elite นะคะน้อง ๆ หนู ๆ … หากใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเข้าว่า — แปลว่าไม่ใช่ Elite ตัวจริงเสียงจริงนะจ๊ะ …… ^^..) … ที่วัน ๆ แค่จะหาเงินมาผ่อนบ้าน (.. ยังไม่มี ..^^”..) ผ่อนรถ (.. ถ้าต้องผ่อนเอง — ป่านนี้คงยังไม่มีเหมือนกัน …) และส่งค่างวดประกันชีวิต– ก็ยังยากแล้ว ….…. และก็เพราะมันเป็นเช่นฉะนี้ — Elite ถึงได้ – ปกครองบ้านเมือง … และควบคุมคนไม่ดี … ลงเลือกตั้งทีไร … ก็ได้อยู่ทุกที … — มาจนถึงทุกวันนี้ .. ไง …. เพราะเราไม่เชื่อว่า ตาสี ตาสา จะมาสร้างรถไฟฟ้า … หรือแจกการ์ด wi-max ให้เราได้ … ก็แหม … บ้านตัวเองไฟฟ้าไปถึงรึยังเล่า ? ( และตามด้วย — ถ้ายังไม่ถึง – มันต้องเอาไปบ้านมันก่อนแน่ ๆ blah blah blah..)บ่ น ม า ก็ ม า ก แ ล้ ว … เราว่าเราไปอ่านหนังสือสอบ Q.E. ต่อดีกว่า .. ^^”… สอบวันศุกร์แล้ว — หากไม่ผ่าน ..เดี๋ยวจะไม่มีอะไรมาต่อหน้าชื่อ – หลังชื่ออย่างชาวบ้านเขา — ลงเลือกตั้งไม่ได้แน่ ๆ เลย (.. 555…)

Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.

One thought on “Skhote … เวลาว่าง … และ Elites (.. อีกแล้ว — ครับท่าน ^^”)

  1. อย่าหักโหมบำเพ็ญเพียร

    (อ่านหนังสือ) มากนักนะ

    เดี๋ยวธาตุไฟแตกกันพอดี

Comments are closed.