Update ชีวิตหลังสอบ Q.E. สำหรับทุกท่านผู้อยากรู้ … แต่ไม่อยากถาม (… ^^”)


Q.E. ร อ บ ส อ ง — เพิ่งผ่านไปเมื่อวานด้วยความสยดสยอง (… กุ๋ย … กุ๋ย …. ) และเวรกรรมยังไม่สิ้นสุด — เพราะ อ. ฉันทนารู้สึกว่าเราอ่านหนังสือมาน้อยไป — ไม่สะใจเขา (… เราก็สงสัยเหมือนกันว่า อ. คนอื่น ๆ ที่ให้เราผ่านหมดนั้นไม่รู้สึกอย่างนี้กับเราบ้างหรือไร ? … แต่ช่างเหอะ — ขืนมัวแต่สงสัย – เดี๋ยวจะทำงานไม่เสร็จ – เพราะ .. ว่า .. ) She จึ ง สั่ ง ใ ห้ เ ร า ไ ป r e v i e w บ ทค ว า ม ที่ สั่ งใ ห้ อ่ า น ม า ส่ ง ภ า ยใ น ป ล า ย เ ดื อ น นี้ ! ( ส่ง Soft Copy วันที่ 29 แล้วให้มาสอบอีกทีวันที่ 30) แ ล้ ว s h e จึ ง จ ะ ตั ด สิ น ใ จ ว่ าจ ะ ใ ห้ เ ร า ผ่ า น ห รื อ ไ ม่ …. ช่างเป็นเวรเป็นกรรมจริง ๆ เลย ….. -“-….. เฮ้อ …..ข อ ข อ บ คุ ณ –… อ า จ า ร ย์ กุ ล ล ด า — (ว่าที่) Advisor ( – meaning – ถ้าเรารอด Q.E. ไปได้ …. เรากะจะไปคุยกะเขาก่อน — หากเขาไม่รับเราไว้เลี้ยง — เราจึงจะไปหาคนอื่นต่อไป …^^”.. .) ที่ mail มาถามข่าวคราวว่าเราหาย(หัว … และตัว… ^^”… )ไปไหน … เพราะจริงๆ เราควรจะเริ่มเขียน proposal ทำ research ได้แล้ว — …. ข อ สั ญ ญ า ว่ า …ถ้าหนูรอด Q.E. ไปได้ …. จะตั้งใจทำ research อย่างมีระเบียบวินัยในตัวเองมาก ๆ …. จัดสรรเวลาและเอกสารอย่างเป็นระบบระเบียบ — ไม่อู้… และผลัดวันประกันพรุ่งเช่นที่ผ่านมา … .. เริ่มด้วยการ print file จาก Nara Add ที่สะสมไว้ … ทั้งปี 74 – 75 ออกมาให้หมดเลย (… คือมันเยอะอยู่ — ได้ข่าวว่าหลายร้อย file — ยังไม่ไดันับจำนวนหน้า …. เลยยังไม่กล้า print ถ้ายังสอบไม่ผ่านอะ …) …… T-T ….


ข อ บ คุ ณ — น้ อ ง บี ผู้ น่า รั ก …. ^^….. — ที่บอกว่าจะพิมพ์สรุปบทความบางอันที่ทำไว้แล้วส่งมาให้ ….. ขอให้โชคดีกะการเขียน proposal นะคะ …. หวังว่าเราคงจะยังได้มีชีวิตอยู่ในคณะและหลักสูตรเดียวกันต่อไป …. งือออ … T-T … (… ซาบซึ้งใจจริง ๆ นะเนี่ย ….)….


ข อ บ คุ ณ — คุ ณ ‘ เ พื่ อ น ส นิ ท ‘ (… ไม่ว่าคุณจะเห็นเราเป็นตัวอะไร — และวางเราไว้ตรงไหน – ในตอนนี้ … ก็อยากจะเรียกอย่างนี้ต่อไป – ตลอดไป … ^^…. จะมีปัญหา – หรือไม่มีปัญหา – ก็คงไม่มีผลอะไรมากนักใช่ไหม ? … เราไม่ไปแย่งคุณมาจากใครหรอก 😛 บอกแล้วว่าแก่แล้ว … มีคุณธรรม … ^^”…) — ที่อุตส่าห์โทรข้าม(ครึ่ง)โลกมาถามข่าวตะเช้า …… ขอโทษด้วยที่ยังบอกไม่ได้ว่าสอบผ่านแล้ว (… ลั้นลา ๆ … ^^….) แต่สัญญาว่าถ้า อ. เขาให้เราผ่านเมื่อไหร่แล้วจะบอก …. — อืมม์ … อยากจะพูดต่อเหมือนกันว่า – เ ป็ น ค น แ ร ก – แต่กลัวคนฟังจะตอบว่า – ไ ม่ ไ ด้ อ ย า ก รู้ เ ป็ น ค น แ ร ก – … (…. เผอิญไม่ได้สำคัญขนาดนั้น … แหะ แหะ ) …. ^^”…. – เ อ า เ ป็ น ว่ า – … สอบผ่านแล้วเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน — แล้วกันค่ะ ….


แต่ตอนนี้ขอตัวไปทำงานที่ อ. สั่งก่อน — ถ้าเราหายหัวไปช่วงนี้ … ก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจ — …สวดมนต์ – ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน — ไหว้เผื่อเราด้วยก็ดี …… ^^”…..