แบบว่า — อ ย า ก ต อ บ …^^”…


…. ใครที่เคยทำ — หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม – โครงการที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยราชการ – คงเคยทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกันบ้างใช่มั้ยคะ ?… ^^.. เราเองเคยเป็นทั้ง – ผู้ ทำ – และ – ผู้ ต อ บ – … ^^”… – ข อ ส า ร ภ า พ ว่ า – ..แต่ก่อนน่ะจริง ๆ แล้วเราตอบบ้าง – ไม่ตอบบ้างแหละ … ^^”… แต่พอมาทำงาน – และรู้ว่ามันเป็นตัวชี้วัดตัวนึงของหน่วยงาน — ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เลยมักจะตอบเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำ … ^^… (…. เพราะกลัวเวรกรรมตามสนองด้วย … ^^”… )…. และพอเรียนวิจัย – รู้ว่าเวลาเขาเอาผลมาวิเคราะห์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาตรงที่เราติ๊ก ๆ — มันวิเคราะห์ง่ายกว่าตรงที่เราเขียน — ส่วนใหญ่เราก็มักจะกรอกแต่ตรงที่ให้กา …ให้ติ๊กถูก …. ^^”..ยกเว้นว่าจะมีอะไรที่อยากบอกม้ากมาก .. จึงจะเขียน … ^^”… ซึ่งเราก็รู้อยู่ — ว่าต่อให้เขียนอะไรไปก็มักจะไม่ได้รับคำตอบหรอก … ^^”…


…. – แ ต่ – … มีคำถามข้อนึงที่มีคนเค้าถามมาจากแบบสอบถามที่พวกเราแจก — ไม่ใช่ของกลุ่มเราหรอก … เป็นของกลุ่มวิจัยเขา… ^^”… เพราะงั้นก็ไม่ได้ถามเรา … แต่ไม่รู้ว่าถามใคร … คงถามใครซักคนในหน่วยงานเรา — และอาจอยากฝากถามไปถึงหน่วยงานราชการอื่น ๆ ด้วยรึเปล่าคะ ?… ^^”… พอดีพี่กลุ่มวิจัยเขาอ่านให้ฟังดัง ๆ — เลยอยากช่วยตอบ …. ^^”… คือน้อง — หรือพี่ — หรือป้า (…. อ่า… เราไม่เห็นแบบสอบถามค่ะ ..^^”..– ได้ยินที่เขาอ่านเฉย ๆ — แต่คาดว่าไม่น่าจะเป็นลุง — เนื่องจากกว่า 90% ของผู้เข้าร่วมการประชุมของสำนักงานกิจการสตรี ฯ เป็นผู้หญิง .. ) เขาถามว่า …


“ไม่ทราบว่าถ้า สค. (เป็นชื่อย่อของหน่วยงานเราเอง) ออกหนังสือเชิญให้เร็วกว่านี้อีกสักนิด — จะเป็นการเสียหายแก่ราชการมากไหมคะ ?”


ข อ ต อ บ ว่ า — ถ้าถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเรา ๆ ก็คงไม่เสียหายหรอกค่ะ …. แต่การที่หนังสือราชการสักฉบับจะออกไปได้ — มันดันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเราแค่คนเดียวหรือสองคนเนี่ยดิ …. -“-… คือหนังสือเชิญ — ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น – ห นั ง สื อ ค รุ ฑ – จะต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับกรมเซ็นต์เท่านั้นค่ะ …… เจ้าหน้าที่ธรรมดาเซ็นต์ไม่ได้ ….. – เ พ ร า ะ งั้ น – ..ขั้นตอนมันก็จะมิใช่ง่าย ๆ อย่างที่ท่านคิดว่ามันควรจะเป็น — อย่างนี้ …

ข้าราชการรับเรื่อง/ คิดโครงการ –> จัดทำหนังสือเชิญ —> หนังสือออกได้ … ถ้าเป็นอย่างนี้ — วันเดียวก็เสร็จค่ะ …^^…

แต่ในความเป็นจริงนั้น — เราจะต้องเสนอ ผอ. กอง / สำนักก่อน … เนื่องจากขั้นตอนนี้ไม่ได้กินเวลายาวนานมากอีกเช่นกัน – จึงจะขอข้ามไป … ^^”……สู่อีกขั้นตอนนึงคือการเสนอรองอธิบดีที่รับผิดชอบสำนัก / กองของเรา …. – ที นี้ – … หากหนังสือเราผิดพลาด — ซึ่งเขาจะมี – ห น้ า ห้ อ ง – ประมาณสองคนคอยช่วยกันตรวจ — มันก็เลยมักจะเจอที่ผิดอยู่เรื่อย … ^^”.. ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ผิด (… อันนี้เรายอมรับว่าควรแก้) … วรรคตอนผิด (… ถ้าอ่านไม่รู้เรื่องหรือผิดความ – ก็อาจจะควรแก้ — ก็ได้ …. แต่ถ้าแก้เพราะเว้นวรรคมากไปน้อยไป — เราว่ามันเกินไปหน่อย …. แต่ไม่เชื่อ – อย่าลบหลู่ … หลายคนถูกสั่งให้ print ใหม่ทั้งฉบับเพราะเหตุนี้มาแล้ว … หุ หุ หุ … ^^”… ) กั้นหน้ากั้นหลังมากไปน้อยไป … บรรทัดที่อยู่ไม่ตรงกะปลายเล็บพญาครุฑ(… เชื่อเหอะว่าต้องทำอย่างนี้จริงๆ …:P) … หรือเราใช้คำไม่ถูกหู – ไม่ถูกใจผู้อ่าน …. เราจะถูกสั่งให้เอาหนังสือกลับไปแก้ทันที … ตรงนี้แหละที่อาจจะทำให้ช้า ….

แต่ยัง … ยังครับพี่น้อง … ต่อให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ — ก็ใช่ว่าจะจบ .. ^^”… เพราะเหนือรองอธิบดี -ก็ต้องมีอธิบดี .. ใช่ไหม ?… ทีนี้ — เมื่อมีอธิบดี — ก็ต้องมี – ห น้ า ห้ อ ง อ ธิ บ ดี – เช่นกัน … ^^”… และ — ไม่รู้ว่าทำไม … อธิบดีส่วนใหญ่ถึงมักจะมีหน้าห้องประมาณ 3 -4 คน … เราเองก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งหน้าที่กันยังไง — เพราะเราไม่เคยเป็น(… และไม่อยากเป็น … ^^”… กลัวเวรกรรมตามสนอง .. 555) … แต่ที่รู้ ๆ คือ – ห นั ง สื อ เ กื อ บ ๆ 1 0 0 % มักจะเ จ อ ที่ ผิ ด ใน จุ ด นี้ – …. ด้วยเหตุผลคล้าย ๆ กะที่เจอหน้าห้องรอง ฯ — คูณด้วยจำนวนหน้าห้อง…….. ซึ่งก็มักจะส่งผลให้ต้องเอาหนังสือกลับไปแก้ (… อีกแล้ว …. ^^”..)… อะนะ … เราก็สงสารประชาชนผู้จ่ายภาษีค่ากระดาษอยู่เหมือนกัน ….. ^^”…. แต่ก็อยากขอความเข้าใจจากประชาชนให้ข้าราชการตาดำ ๆ สักเล็กน้อย — จะว่าไป … เราเองก็ไม่ได้อยากจะพิมพ์ผิด …. และเราก็เชื่อว่าถ้าเราเว้นระยะห่างของตัวอักษรพลาดไปสักนิด … ท่านก็คงจะไม่ถือสา … แต่พอดีมันมีคน – ถื อ ส า – นี่นา …. ^^”….

… และนี่ก็คือ – ขั้ น ต อ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง ห นั งสื อ เ ชิ ญ – แต่ละฉบับ — …. หวังว่าคงทำให้ท่านพอเข้าใจได้บ้างว่า – ทำ ไ ม ก ว่ า มั น จ ะ เ ดิ น ท า ง ไ ป ถึ ง ท่ า น ไ ด้ . . . มั น ถึ ง ไ ด้ ช้ . ..า . . ม า ก ก ก .. – (…. ^^”…) จะได้ไม่ต้องไปโทษคุณไปรษณีย์ค่ะ …. ^^”…