ปีใหม่(อีก)แล้ว …^^…


“ไม่ต้องไปนั่งสมาธิข้ามปีหรอก แค่ไปนอนบ้านพ่อ – แม่ข้ามปี ก็ได้บุญแล้ว ..”…. แม่เราเขาว่ายังงี้ … ^^”… ปีนี้ก็เลยไปบ้านคุณตาคุณยายกัน … พอบอกว่า – เ ร า จ ะ ก ลั บ บ้ า น ต่ า ง จั ง ห วัด . . . ที่ สุ ริ น ท ร์ – ทีไร … ชอบมีคนบอกว่าเรา – ห น้ า ไ ม่ ใ ห้ – อยู่เรื่อยเลย ……. 555 … ไม่ว่ากัน — เดี๋ยวปีหน้าเราบอกว่าจะกลับ – จี น แ ผ่ น ดิ น ใ ห ญ่ – ดีกว่า … จะได้เข้ากับใบหน้า ….. ^^”…

ปีนี้ไปทำบุญที่นี่ — เพราะอาเราเป็นนายอำเภออยู่

ป้ายบอกว่าเริ่ม – ตั้งแต่ 6 โมงครึ่งเป็นต้นไป – เลยตื่นตั้งกะไก่โห่ … ^^”… เอาเข้าจริงกว่าพระจะมาก็ล่อเข้าไป 7 โมงกว่า…หุ หุ .. แต่น้าเราอีกคนบอกว่า — ต่างจังหวัดก็งี้แหละ (… คือมันไม่ต้องรีบมากก็ได้ไง … ^^”… ไม่ถึงกับธุรกิจพันล้านจะเสียหาย …) .. อีกอย่าง … วันนี้มีหลายงานด้วย …. เห็นเขาว่ามีงานแต่งงาน แล้วก็มีงานขึ้นบ้านใหม่ด้วย … พระท่านเลยต้องเดินสายเล็กน้อย … ^^”…

คนเข้าคิวรอตักบาตร

ของตักบาตรที่เตรียมมา — ส่วนใหญ่เป็นพวกของแห้ง ๆ เก็บไว้ได้นาน — เพราะรู้ว่างานนี้พระท่านคงจะต้องได้เยอะเกินฉันหมดแหง ๆ … ^^”..

ค ว า ม ตั้ ง ใ จ อ ย่ า ง นึ ง ข อ ง ปี นี้ – คือ… – อ ย า ก ทำ ค ว า ม รู้ จั ก กั บ ชื่ อ ข อ ง ด อ ก ไ ม้ – ต้ น ไ ม้ ต่ า ง ๆ ใ ห้ มา ก ขึ้ น – …. เนื่องจากมีคนบอกหลายคนแล้วว่าเราถ่ายรูปดอกไม้สวย …. ^^…… แต่พอเขาถามต่อว่า – ที่ ถ่ า ย ม า เ นี่ ย … คื อ ด อ ก อ ะ ไ ร ? – … เรามักจะตอบไม่ได้ (… กรรมเวร … ^^”..) … เพราะงั้น .. เราก็คิดว่าจะหาซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับชื่อชนิดของดอกไม้ต่าง ๆ ที่เห็นหน้าเห็นตากันบ่อย ๆ มาศึกษาเสียบ้าง ….^^”…… เผื่อจะได้มี website หรือสมุดภาพรวมรูปดอกไม้ที่ถ่ายเวลาไปที่ไหน – ไหน … ถึงแม้ว่าปีนี้ดวงเดินทางอาจจะไม่รุ่งเท่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ตาม … ^^”… [ – ห ม า ย เ ห ตุ แ ก้ ข่ า ว – … ดวงเดินทางที่ – รุ่งได้อีก..ก – (หมายความว่าเยอะกว่าปีก่อนนู้น … ^^”..)ในปีที่ผ่านมา — ทำให้หลาย ๆ ท่านคิดว่าเราเป็นผู้พิสมัยการเดินทางอย่างมาก ……. ^^”… ไปต่างประเทศมันได้ชนิดเดือนเว้นเดือน … – ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย – … ไปอินโดเดือนเมษา … ไปอเมริกา + เปรูเดือนพฤษภา …. ไปอินโดอีกรอบเดือนสิงหา … ไปเวียดนามเดือนตุลา … แล้วจบด้วยไปอินโด – บาหลีเดือนพฤศจิกา … ยังไม่นับไปต่างจังหวัดอีกสาม – สี่ครั้ง … ซึ่งนี่คือเราเลือกไปแล้ว — ไม่งั้นอาจจะเยอะกว่านี้ … ^^”… – อ ย า ก จ ะ บ อ ก ว่ า – ….. จริง ๆ แล้วเรา – ไ ม่ เ ค ย เ ชื่ อ – ว่าคนเราจะสามารถ – รู้ จั ก โ ล ก – … ซึ่งเราหมายถึง world-wise ได้ด้วยการเดินทางไปเห็นทุกซอกทุกมุมของโลกนี้ …. แถมด้วยถ่ายรูป และซื้อของที่ระลึกสวย ๆ มาเก็บไว้จนเต็มบ้าน ….. – ใ ค ร ก็ ไ ม่ รู้ – (… จำไม่ได้แล้วว่าใครพูด — แต่ไม่ได้คิดขึ้นมาเองง่ะ … ^^”..) เคยบอกไว้ว่า … คนเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทั่วทั้งโลก … เพื่อที่จะได้รับรู้ว่า – ท้องฟ้าที่ไหนมันก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนั่นแหละ …. การได้ – ม อ ง เ ห็ น – ไม่ได้แปลว่าเราจะ – เ ข้ า ใ จ – … และในโลกนี้ก็มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่เรา – เข้าใจ – ไม่ใช่ด้วยการ – ม อ ง เ ห็ น – หรือ – เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง – …….. – ค ว า ม สุ ข ข อ ง เ ร า – ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรา – อ ยู่ ที่ ไ ห น – …แต่อยู่ที่เรารู้ตัว และเข้าใจว่าเราอยู่ที่นั่น – เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร – และ – เ พื่ อ ใ ค ร – มากกว่า … เราไม่ชอบอยู่ในสถานที่สวย ๆ ที่ไม่มีใครต้องการให้เราอยู่ที่นั่น …. และเราทำประโยชน์อะไรให้กับใครไม่ได้ …. เราถึงได้บอกไง … ว่าเราไม่ค่อยสนใจว่าเราจะไป – ที่ ไ ห น — เท่ากับไป – กั บ ใ ค ร … เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร – … แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครเข้าใจเราเลยแฮะ … แย่จริง … -“-…]

….ว่าจะพูดเรื่องดอกไม้ … แต่ดันไปบ่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นานมาก …. ^^”… – ส รุ ป ว่ า – …… เราดีใจที่เพื่อน ๆ หลายคนที่ได้รับ Postcard รูปดอกไม้ฝีมือเรามาตลอดทั้งปีต่างก็ชมว่าเราถ่ายรูปดอกไม้สวย (… ถ่ายเองทุกรูปจริง ๆ ค่ะ … ^^..) … ปีนี้ – ต่อให้เราไม่ค่อยได้ไปไหน … ท่านก็จะยังคงได้ Postcard รูปดอกไม้ในเทศกาลต่างๆ ต่อไป – เพราะว่าเราจะเลิกซื้อการ์ดแล้ว (… มั่นใจมากก … ^^..) แต่เราจะพยายามตอบท่านให้ได้ว่า – ไอ้ที่ส่งให้น่ะ — มันดอกอะไร … – ว่ า แ ต่ ว่ า – … ดอกข้างบนนี้ .. ซึ่งเป็นดอกไม้ที่บ้านคุณตาเราเองเนี่ย … เราก็ไม่รู้จักหรอก (… อ้าว … ^^”..)

…. แต่ดอกนี้รู้ว่าคือ – ช ว น ช ม –

… อันนี้เป็น – ช บ า – ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Hibiscus — เป็นชื่อห้องอาหารในสำนักงานเลขา
ธิการอาเซียนที่จาการ์ตาด้วย … ^^…

ดอกนี้ — น่าจะอยู่ในตระกูลเดียวกะพวกคุณนายตื่นสายเนาะ … ^^”…

… ส่วนดอกนี้บานอยู่ข้าง ๆ กุหลาบหิน … แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นดอกอะไร … ^^”… แหะ แหะ …