Posted in Uncategorized

น้องอายรับปริญญา ณ ม. รามค่ะ


….พร้อมใจกันโดดงานมา ม. ราม …เพราะว่ามีใครบางคนบอกว่า ” ..ถ้าไม่มา — โป้งจิง ๆ ด้วย …”…^^”….

…. ซึ่งก็คือ … – บั ณ ฑิ ต ใ ห ม่ ป้ า ย แ ด ง -… ทายาท(อสูร…..^^”…) คณะรัฐศาสตร์อีกคนหนึ่ง …. — ว่าจะเอามาตั้งแก๊งค์สู้กะสาวสังคมสงเคราะห์เค้าซะหน่อย …. ^^…..

….ของขวัญของเราเอง …สำหรับบัณฑิตใหม่ตาใสแป๋ว … – น้ อง อ า ย – …^^…

….มาถึงแล้ว — แต่บัณฑิตใหม่ยังไม่ออกมาเลย –งั้นพี่ ๆ ขอถ่ายรูปกันก่อนนะ …^^….

…อีกรูป ๆ …^^….

……..เดินไปเดินมาก็แล้ว… บุคคลที่รอคอย ก็ยังไม่ออกมาซักที … ว่าแล้วก็เลยไปถ่ายรูปกะน้องอีกคนที่คณะนิติฯ ก่อนดีก่า…. ^^”…

… เย้ ! น้องออกมาแย้ววว ..^^….

ทำท่าตามที่คุณตากล้องเขาบอกให้ทำ …^^….

ขอแสดงความยินดีเป็นการส่วนตัวนิดนุง … ^^….

บัณฑิตทั้งสองถ่ายรูปร่วมกัน ^^

Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.

One thought on “น้องอายรับปริญญา ณ ม. รามค่ะ

Comments are closed.