Posted in Uncategorized

ยุ่งจริง ๆ …-“-..(ไม่ได้แกล้ง …)จ้า…


….ช่วงนี้ยุ่งมากกก … ถึงยุ่งที่สุด … -“- … – ใครอยากรู้ว่า .. ที่ว่ายุ่ง ๆ (พิจารณาจาก Status MSN) นั้น.. ยุ่งแค่ไหน ?- .. ลองมานับ Project(s) กันดีกว่า…1) โ ค ร ง ก า รส ม เ ด็ จ พ ร ะ เท พ ฯ & ธ นา ค า ร ก สิ ก ร ฯ — เป็นโครงการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย – จีน เรื่องสตรีกับสิ่งแวดล้อม … คือจริง ๆ มันมีหลายเรื่อง — แต่เขาให้เราทำเรื่องสตรีกับสิ่งแวดล้อม — จะจัดสัมมนาวันที่ 11 กพ. ที่ธนาคารกสิกร … แต่ก่อนหน้านั้นสหพันธ์สตรีเขาจะมาพบรองนายก … กะปลัด .. ต้องทำข้อมูล — กะลังหัวฟูอยู่ … -“-.. แต่วันที่ต้องไปทำหน้าสวยประกอบฉากให้เขาจริง ๆ จะหวีให้เรียบร้อย … ^^”…2) ห นั ง สื อ 2 ท ศ ว ร ร ษ ง า น ส ต รี — ถ้างานมันแค่เรียบเรียงบทสัมภาษณ์ .. โดยที่ edit มากไม่ได้ (… เดี๋ยวท่านผู้ทรง ฯ จะกริ้ว 555 ) งาน edit ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ … แต่ต้องรีบทำอนุมัติ และ deal กะโรงพิมพ์ — ถ้าสามารถจิกให้โรงพิมพ์ทำให้เสร็จ 3,000 เล่มใน 10 วันอย่างที่พี่โอว่าได้ … ก็ไม่น่าจะมีปัญหา … ว่าแต่ว่าเราจะต้องฝึกทำหน้าโหดกับโรงพิมพ์ไหม ? — หรือจะอ้อนเขาดี ? 5553) ก า ร ป ร ะชุ ม C S W — โชคดีมาก ๆ ที่ท่านอธิบดีตัดสินใจเอาหัวหน้าเรากับพี่หมู(หัวหน้านู๋พิงค์) ไป Newyork ด้วย – นอกจาก ผอ. ทำให้ชีวิตเราลดความบัด – บ ลงไปได้เกือบ ๆ 50 % — กล่าวคือ .. อย่างน้อย ๆ เราก็ไม่ต้อง deal ตั๋วเครื่องบิน … โรงแรม .. และเวลาขอข้อมูลจากกลุ่มคุ้มครอง ฯ ก็จะไม่ถูกด่า .. ^^”.. งานที่ต้องทำก็แค่เตรียมข้อมูล & ทำ speech เฉยๆ … – มั น เ ย อ ะ – ก็จริงอยู่ … แต่ไม่ต้องรบกะคนก็โอเค … แบบสอบถาม UN อีกฉบับ … รวมไว้ตรงนี้แล้วกัน — คิดว่าถ้าไม่เอานิยายอะไรมาก — กะข้อมูลพอมีอยู่บ้างแล้ว (… มั้ง ?) .. ถ้าเอาข้อมูลที่ตอบแบบสอบถาม — มาแปะเป็นข้อมูลเตรียมการ CSW ไปเลย –น่าจะพอไหว … – ปั ญ ห า คื อ – …เราอาจจะต้องทำข้อมูล 2 ภาษา .. ห รื อ เ ป ล่ า ? — Anyway ถ้าเขาตัดสินใจเอาเราไปประชุม CSW ด้วยจริง ๆ (.. แบบว่ายังไม่ได้อนุมัติผู้แทนอะ ^^”) flight ของเราคือวันที่ 27 กพ. + กลับวันที่ 7 มีค. นะ — บอกไว้เผื่อใครจะมาประจบขอของฝากอีก … จะได้เตรียมตัวคิดถึงเราไว้ล่วงหน้า …


…ดูๆ แล้วก็เหมือนจะพอทน (… เอาน่า .. ยังไงก็ต้องทำอะ.. ^^”..) แต่พอบวกเขียน proposal วิทยานิพนธ์เข้าไปด้วยแล้ว — ถึงกะมีผู้สาบแช่ง … เอ๊ยย .. ประมาณการไว้ว่า – ก ว่ า เ ธ อ จ ะ ทำ p r o p o s a l เ ส ร็ จ เ รี ย บ ร้ อ ย … ส ง สั ย จ ะ เ ป็ น ก ล า ง ๆ ปี – … เออ .. นะ … -“-..จะว่าไป — ก็ดูเหมือนว่ามีแววจะเป็นเช่นนั้นจริง ๆ … แต่ขอให้เป็นกลางปีแบบเมษา – พฤษภา .. อะไรอย่างนี้แล้วกัน … ช้ากว่านั้นเดี๋ยวเราจะมีปัญหากะหลักสูตร … ^^”…… เอาเป็นว่า … – ข อ ข อ บ คุ ณ – … สำหรับทุกท่านที่เป็นกะลังใจให้ esp. – ใ ค ร บ า ง ค น – ที่เป็นให้เราได้ทุก ๆ อย่าง.. ยกเว้นแฟน (.. 555 เขาคงคิดดีแล้วล่ะ .. ^^”..) ….. ^^… – อ ย า ก จ ะ บ อ กว่ า -… เราก็ดีใจนะคะที่มีคนคุย & เล่นกะเรา … ถึงแม้ว่าในบางเวลาที่เรายุ่งมากจริง ๆ เราจะทำคิ้วผูกโบใส่คุณ … หรือทำเสียงเหมือนไม่ค่อยอยากคุย … ก็ขอโทษแล้วกัน ..^^”.. คือเราไม่ได้ตั้งใจและหวังว่าคุณคงจะไม่โกรธ … ^^”.. ประมาณกลาง ๆ มีนา — คือหลังจากที่เรากลับจาก CSW (ถ้าได้ไป) และ clear รายงานการประชุมเสร็จ — คิดว่าชีวิตเราน่าจะดีขึ้นค่ะ … ^^..

Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.