แนะแนวสอบเข้าเตรียม ฯ –ตามที่ – คุ ณ ข อ ม า – ค่ะ


NB : … มีคนถามมาว่า … – (น้องเค้า) จ ะ ส อ บ เ ข้ า โ ร ง เ รี ย น เ ต รี ย ม ฯ ต้ อ ง เ ต รี ย ม ตั ว ยั ง ไ ง (… บ้ า ง ?… ^^”..) – … & – โ ร ง เ รี ย น เ ต รี ย ม ฯ – … ที่หมายถึงเตรียมอุดมศึกษาข้าง ๆ จุฬา … ที่มันมีแต่ ม 4 – ม. 6 นั่นน่ะ … แ ต ก ต่ า ง จ า กโ ร ง เ รี ย น อื่ น ยั ง ไ ง ?… อืมม์… – เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ก า ร รั ก ส ถ า บั น เ กิ น ก ว่ า เ ห ตุ – … เราขออนุญาตออกตัวก่อนนิดนึงนะว่า … เราไม่ได้คิดว่า – โ ร ง เ รี ย น เ ต รี ย ม ฯ นี้ – ดี ที่ สุ ด – … คือเราว่ามันคงเทียบกันยาก … เพราะเราเองก็ไม่เคยเรียนโรงเรียนอื่น .. ^^”… – เ อ า เ ป็ น ว่ า – .. คิดซะว่าเรามา share ให้ฟังดีกว่ามั้ย ? … ว่าจากประสบการณ์ของ – เ ร า – ในฐานะเด็กศิลป์เตรียมฯ กะ – คุ ณ น้ อ ง ช า ย – ในฐานะเด็กวิทย์เตรียม ฯ — มีอะไรบ้างที่ – คุ ณ ช อ บ ถ า ม กั น จั ง … เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส อ บ เ ข้ า เต รี ย ม ฯ แ ละ โ ร ง เ รี ย น เ ต รี ย ม ฯ – …. เอาเท่าที่พอจะตอบได้แล้วกัน — ถ้าอยากรู้ ‘ไรเพิ่มเติม .. เราว่าคุณไปถามเด็กเตรียมฯ หรืออดีตเด็กเตรียมฯ ใกล้ตัวดีกว่านะ …. ^^…


( 1 ) ทำ ไ ม ถึ ง ( ต้ อ ง ) ส อ บ เ ข้ า เ ต รี ย ม ฯ ?


… จำได้ว่าตอนที่เราสอบเข้านั้นยังเป็นช่วงที่ รร. ต่าง ๆ (.. อย่างน้อยก็ รร. เก่าเราอะ) ยังกลัวว่าถ้าเปิดโอกาสให้ไปสอบเตรียมฯ แล้วกลับมาเข้าเรียน ม. 4 รร. เดิมได้ — เด็กเก่ง ๆ จะหนีไปสอบเข้าเตรียม ฯ กันหมด — ก็เลยกำหนดวันสอบเป็นวันเดียวกันซะเลย … ^^”… ทำให้เด็กต้องลำบากใจในการเลือก … คืออยากสอบเตรียมฯ ก็อยากไป … กลัวพลาด รร. เดิม ก็กลัว … ทำให้จำนวนเด็กที่ไปสอบเตรียมฯ ไม่มากเท่าปัจจุบันนี้ …. คือตั้งกะรุ่นน้องชายเรามาเนี่ย … รร. เตรียม ฯ กำหนดสอบจะไม่(ค่อย)ตรงกับ รร. อื่น ๆ แล้ว — หรือไม่ก็ รร. อื่น ๆ ใจกว้างขึ้น(… มั้ง?..^^”) ยอมปล่อยเด็กมาลองข้อสอบเตรียมฯ กันได้ … ทำให้จำนวนคนที่แห่กันมาสอบเข้าเตรียม ฯ มากขึ้นเป็นหลาย ๆ เท่า … แถมจำนวนคนเก่งยังเพิ่มขึ้นด้วย — เพราะว่าไม่ต้องกลัวพลาดสิทธิ์ รร. เดิมแล้ว …. 555 …


… เข้าเรื่อง ๆ … ^^”… ที่ว่ามาเนี่ย — ไม่ได้ตั้งใจให้กลัวการสอบเข้าเตรียม ฯ นะคะ — แต่ตั้งใจจะบอกว่า … การมีโอกาสได้มาลองข้อสอบที่เตรียมฯ เนี่ย — เ ป็ น โ อ ก า ส อั น ดี ที่ น้อง ๆ ม. 3 จ ะ ไ ด้ ม า ล อ ง ส น า ม ส อ บ ร ะ ดั บ ช า ติ (… เพราะคนที่สอบเตรียมฯ มาจากทั่วประเทศจริง ๆ ค่ะ) เ ป็ น ค รั้ ง แ ร กใ น ชี วิ ต — คือเรารู้ว่า ม. 1 รร. ดัง ๆ คนก็แย่งกันสอบเข้าเยอะ — แต่คุณก็ต้องไม่ลืมว่า ม. 1 มันเด็กเกินกว่าที่พ่อแม่ต่างจังหวัดจะปล่อยให้ลูกน้อยมาเผชิญชะตาเวร – ชะตากรรมใน กทม. นะคะ… ^^… – อี ก อ ย่ า ง – … ม. 1 ดัง ๆ มันมีหลาย รร. — เป็นการกระจายความเสี่ยง …. แต่ รร. ที่รับแต่ ม. 4 เราเข้าใจว่ามีเตรียมฯ พญาไทที่เดียว ….คนจะแห่กันมาแบบ .. โห … เยอะมากกก … ไม่รู้ว่ามาจากไหนกันมากมาย … นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีประสบการณ์ชีวิตร่วมกันกะผองเพื่อนทั้งที่มาสอบด้วยกัน — ทั้งที่อาจจะได้รู้จักกันตอนเรียนกวดวิชา … ระหว่างต่อแถวซื้อใบสมัคร …. หรือหน้าห้องสอบสัมภาษณ์ — สอบข้อเขียน …ประกาศผลสอบ .. etc. .. เรียกว่าบรรยากาศน้อง ๆ สอบเข้ามหา’ลัยเลยทีเดียว … ^^… ไม่ว่าจะสอบได้ – หรือสอบไม่ได้ … เราว่าก็ต้องมีคนได้เพื่อนจากประสบการณ์ครั้งนี้ไปหลายคน … และแน่นอนว่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งนึงที่คุณจะจำไปจนตลอดชีวิต — คือแม่เราอะ … สอบไม่ติด — ยังจับลูกสอบเข้าเตรียมฯ ทั้งสองคนเลย … 555.. ..( 2 ) จ ะ ส อ บ เ ข้ า เ ต รี ย ม ฯ เ ต รี ย ม ตั ว ยั ง ไ ง ?


… ที่มีคนถามบ่อยมาก ๆ เลยก็คือ – เ รี ย น พิ เ ศ ษ ที่ ไ ห น ? -… และ – จำ เ ป็ น ต้ อ ง เ รี ย น พิ เ ศ ษ / ก ว ด วิ ช า กั น ทั้ง ปี ห รื อ ไ ม่ ? – …. นี่ถ้าเราตอบว่า – ไ ม่ จำ เ ป็ น – จะถูกบรรดาอาจารย์ รร. กวดวิชาดักตีหัวเวลาเดินผ่านสยาม ฯ รึเปล่าเนี่ย ?… ^^”…. คืออย่างนี้ค่ะ … เราเห็นว่าเวลาปกตินั้นน้อง ๆ ตั้งใจเรียนในห้อง & สอบของที่โรงเรียนน่าจะดีกว่าไหม? … เพราะมันไม่ค่อยง่าย ?… เกรดจะได้ออกมางาม ๆ เผื่อว่าจะเอาไว้เป็นหลักประกันต่อ ม. 4 รร. เดิม ? … หรือแม้เมื่อมาเข้าเตรียม ฯ เขาก็ดูเกรดเก่าของคุณตอนสอบสัมภาษณ์นะ — คือมันอาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินชี้ขาด — แต่มันบอกได้ว่าคุณตั้งใจเรียนในห้องแค่ไหนไง .. โอเคค่ะ .. เราก็รู้เหมือนกันว่า – เ ก ร ด ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก อ ย่ า ง – … แต่มันมักจะเป็นสิ่งแรกที่คนเปิดสมุดพก – หรือใบ รบ. แล้วมองค่ะ — คนไทยชอบตัวเลขซะด้วยสิ … ^^”…


– อี ก อ ย่ า ง -… ข้อสอบเข้าเรียนต่อ — กะข้อสอบปลายภาคใน รร. หลาย รร. (อย่างน้อยก็ รร. เก่าเราที่นึงอะ) ลักษณะการทำมันไม่เหมือนกัน … คือข้อสอบสอบเข้ามันจะมีลักษณะเป็น speed test — จำนวนข้อเยอะ .. เน้นการทำไว–มากกว่า … อะไรงี้ … ส่วนปีไหนจะใช้ข้อสอบมาตรฐาน – ปีไหนจะออกเหตุการณ์ปัจจุบันเยอะ (… มีผลกะการสอบวิชาสังคมค่ะ) ต้องลุ้นเอาเอง …. — ซึ่งกว่าจะรู้ก็มักเป็นช่วงใกล้ ๆ สอบนั่นแหละ….. รร. กวดวิชา — โดยเฉพาะ รร. ที่มีอาจารย์จากเตรียมฯ มาสอน — เขามักจะบอกแนว … ย้ำ … บอกแค่ – แ น ว – ไม่ใช่บอกข้อสอบเน้อ … ^^”… แต่ถ้ารู้ว่าจะออกเป็นแนวข้อสอบมาตรฐาน (คือออกในหนังสือเรียน ม. 1 – ม. 3 — เน้น ม. 3) หรือแนวสถานการณ์ปัจจุบัน (… ต้องอ่านข่าวเยอะๆ ทั้งข่าวในประเทศ – ต่างประเทศนะคะ) มันก็จะช่วยให้แนวทางในการอ่านหนังสือได้ — เราถึงได้เห็นว่าควรจะเรียนกันผีไว้สักเล็กน้อย …^^”… เราเองก็เรียนหลังจากที่สอบปลายภาคเสร็จแล้ว ……. แ ล้ ว จ ะ ห า ร ร . ก ว ด วิ ช า ที่ มี อ . เ ต รี ย ม ฯ จ า ก ไ ห น ? … แหมม .. Brochure กวดวิชาที่ไหนเขาก็โฆษณาไว้ทั้งนั้นง่ะ … ลองถามเพื่อน ๆ ดูเอาก็ได้ … แถวสยามมีเยอะแยะมาก … esp. ข้างบนโรงหนังสยาม ฯ — เรา(สายศิลป์ – เรียนที่ Pinnacle) กะคุณน้องชาย (สายวิทย์ – เรียนที่ GSC (Great Science Center) ก็เรียนแถว ๆ นั้นอะ … ไม่รู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่รึเปล่า ? เพราะว่าเรียนเมื่อนานนนนมาแล้ว …^^”.. แต่ถ้ามันยังอยู่ – ก็ต้องนับว่าอยู่ยงคงกระพันมากกก(… ประมาณว่านานนับ 10 ปีอะ …^^”..) ทีเดียว … สมควรแก่การสมัครเรียนเป็๋นอย่างยิ่งจ้า …


มี ส อ บ อ ะ ไ ร บ้ า ง ?

… ไม่แน่ใจว่าแต่ละปีสอบเหมือนกันรึเปล่า ? … แต่ปีที่เราสอบนั้น — ส า ย ศิ ล ป์ – ภ า ษ า — สอบวิชา….


1) ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 2 ฉ บั บ – โดย… – ฉ บั บ ที่ 1 – …จะเน้นพวก grammar… – ตั ว ส กั ด ด า ว รุ่ ง – … คือพวก cloze test ( คือพวกให้เติม preposition หรือเลือก verb tense ต่าง ๆ อะไรเทือกนี้ … กับหาที่ผิดในประโยค … – ปี ที่ ซ ว ย จ ริ ง ๆ – …สามารถยากได้เทียบเท่าข้อสอบ TOEFL (สมัยโบราณที่มันยังมีให้จับผิดประโยค) เลยทีเดียว … ^^”….แต่ถ้าแม่น grammar น่าจะพอไหว ….เพราะส่วนใหญ่ฉบับนี้ศัพท์มันจะไม่ยาก … ศัพท์ยาก ๆ (ถ้าหากมี.. ^^”..) มันจะไปอยู่ที่ – ฉ บั บ ที่ 2 – …ซึ่งจะเน้นบทสนทนากับการอ่าน … อันนี้ก็ต้องลุ้นเองอีกเช่นกัน … ว่าจะเจอบทสนทนายาว ๆ หรือบทอ่านยาว ๆ ศัพท์ยากขนาดไหน — หรือเป็นเรื่องแนวไหน … ความยาวส่วนใหญ่จะประมาณเท่าบทความสั้น ๆ ใน outlook ของ Bangkok post ความยากก็ประมาณนั้น (… คือยากกว่าหนังสือพวก Nation Junior นิดหน่อยอะค่ะ … ) ถ้าไม่เคยอ่าน — ลองหามาดูนิดนึงก็ดี … แต่ถ้าเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ อ. เขาจะเอามาสอนอยู่แล้วค่ะ …


2) ภ า ษ า ไ ท ย 2 ฉ บั บ — คล้าย ๆ กับภาษาอังกฤษ …. คือฉบับแรกเน้นหลักภาษาไทย… ประมาณคำสมาธิ… สนธิ … อะไรงี้ … ส่วนฉบับที่ 2 จะเน้นการอ่านจับใจความตอบคำถาม … ประมาณนั้น .. มั้ง ?…^^”… จำไม่ค่อยได้แล้ว … รู้สึกจะมีพวกวรรณคดีที่อยู่ในตำราเรียน ม. 1 – 3 (เน้น ม. 3) ด้วย …. แต่ภาษาไทยจะเป็นอะไรที่เดาได้ง่ายกว่าภาษาอังกฤษนะ …ยังไง ๆ มันก็ภาษาประจำชาติเราอะ … ^^…


3) สั ง ค ม — ปีเราสอบฉบับเดียว …. แต่ปีนี้ได้ข่าวว่าจะสอบ 2 ฉบับ — ไม่รู้ข่าวจริงหรือข่าวลวง … กรุณาติดตามเอาเอง … ^^”… ที่แน่ ๆ คือควรจะติดตามว่ามันจะออกในหนังสือมากกว่า — หรือออกสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่า– จะได้อ่านถูก… ไม่งั้นอาจมีเหนื่อยฟรีได้ … จ ะ ติ ด ต า ม ไ ด้ จ า ก ที่ ไ ห น ? … ก็อย่างที่บอก — คือลงทุนกวดวิชาสักคอร์สเหอะ … ^^”… มันไม่แพงมากหรอก (…. หากอยากรู้ว่าที่แพง ๆ เป็นอย่างไร — รอตอนกวดเข้ามหา’ลัย … แล้วจะรู้ — หุ หุ … ) คิดซะว่าถ้าเข้าเตรียม ฯ ได้ก็คุ้มเน้อ … ^^…


( 3 ) เ ต รี ย ม ฯ ต่ า ง จ า ก โ ร ง เ รี ย น อื่ น ๆ ยั ง ไ ง ?


…. ไม่เคยเรียน รร. อื่น … แต่ที่เห็น ๆ คือ – จำ น ว น ห้ อ ง เ รี ย น & ส า ย ก า ร เ รี ย น esp. ของแผนวิทย์ — คิดว่ามีให้เลือกมากมายหลากหลายที่สุดแล้ว … คือถ้าเข้ามาเดินดูในเตรียม ฯ จริง ๆ จะเห็นว่าพื้นที่ รร. มันกว้างมาก — เอาเป็นว่าลองดูเทียบกับสาธิต มศว. ปทุมวัน ที่อยู่ติดกัน — จะเห็นเลยว่า มศว. พื้นที่เล็กกว่า — แต่สอน ม. 1 – 6 ในขณะที่เตรียม ฯ มีตั้งหลายตึก — แต่สอนแค่ ม. 4 – 6 เท่านั้นนะคะ … ม. 4 แผนวิทย์ –เอาไปเลยตึกนึงเต็ม ๆ (.. จริง ๆ เกินด้วย .. ^^”…) 20 กว่าห้อง … คือแต่ละสาย (หมายถึงกลุ่มวิชาเลือก) มันจะมีประมาณ 4 ห้อง … สายต่าง ๆ เท่าที่รู้ –ก็มี :-


ส า ย วิ ท ย์ 7 ส า ย : วิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์ / วิทย์-คณิต-ประยุกต์/ วิทย์-คณิต-บริหารจัดการ / วิทย์-คณิต-คุณภาพชีวิต / วิทย์-คณิต-ฝรั่งเศส / วิทย์-คณิต-เยอรมัน / วิทย์-คณิต-ญี่ปุ่น


*** อันนี้เอามาจาก website ปัจจุบัน — ซึ่งแตกต่างจากสมัยเรา / น้องเราเล็กน้อย — เราก็เลยไม่รู้หรอกว่า – ป ร ะ ยุ ก ต์ – กับ – คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต – เขาเรียนอะไรกัน ^^”… คือรุ่นก่อนหน้านู้น .. มันจะเป็น – วิทย์ – คณิต สาธารณสุข – (… – เ พื่ อ น ส นิ ท – ที่เรียนกลุ่มวิชานี้ … บอกว่า เรียนทฤษฎีการดูแลเด็ก … ดูแลคนแก่ .. อะไรเทือกนี้ … เรียนแล้วจำ ‘ไรไม่ค่อยได้ — และหลังจากที่มันสอบเข้าวิศวะ — ก็ไม่ได้ใส่ใจอีกเลย … ดูแลตัวเองมันยังไม่ดูเลย… ^^”..) และ – วิทย์ – คณิต เกษตร (.. – น้ อ ง ช า ย เ ร า – ที่เรียนกลุ่มวิชานี้ … บอกว่า — … มันเอาไว้เล่นไพ่ … ไม่ได้ปลูกผัก … ^^”… — และตั้งกะมันเรียนบัญชีเป็นต้นมา — เราก็ไม่เคยเห็นมันสนใจจะเพาะปลูกอะไรเลยนอกจาก – ด อ ก เ บี้ ย – 555 ..)


ส า ย ศิ ล ป์ – คำ น ว น :- ตามปกติแล้วมีแค่ 4 -5 ห้องต่อปี .. ไม่รู้ว่าเพิ่มจำนวนหรือยัง … เป็นชนกลุ่มน้อยที่น่าสงสารในเตรียม ฯ เพราะมีจำนวนน้อยห้องกว่าสายอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด … เพื่อนอาจจะน้อยหน่อย…. แต่ก็นับว่าเหมาะสำหรับคนที่รู้ตัวว่าอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี … และไม่ต้องการ suffer กับฟิสิกก์ เคมี ชีวะ ตั้งแต่ต้น — ซึ่งอาจเป็นการทรมานต่อเกรดเฉลี่ยได้ … เพราะแม้จะรู้ว่าเกรดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเข้ามหา’ลัย แต่ รร. เตรียม ฯ ก็ไม่ปล่อยเกรดอยู่ดี … …. – แ ต่ – น้องชายเราเขาบอกว่า — พ อ สั ก ม . 6 เ ต รี ย ม ฯ จ ะ มี กา ร เ ปิ ด ศิ ล ป์ – คำ น ว น ห้ อ ง พิ เ ศ ษ เ พิ่ ม … สำหรับเด็กวิทย์ที่เรียนมาจนถึง ม.5 แล้วมั่นใจว่าอยากสอบเข้าคณะพวกเศรษฐศาสตร์ – รัฐศาสตร์ – บัญชี etc.. ประมาณว่าไม่เอาแล้วกะฟิสิกก์ .. เคมี..ชีวะ .. ขอเก็บเกรดกะวิชาเลือกต่าง ๆของศิลป์ – คำนวน — ให้มันได้ 4.00 ใน 2 เทอมสุดท้ายดีกว่า (…. มันช่วย percentile เยอะมากเลยนะ 4.00 สองเทอมเนี่ย … ทำเล่นไป …) — ซึ่งเป็นที่นิยมมากกก — คนสมัครเต็มล้นทุกรุ่น 555 ….


ส า ย ศิ ล ป์ – ภ า ษ า 4 ส า ย : มี ภาษา-ฝรั่งเศส / ภาษา-เยอรมัน / ภาษา-ญี่ปุ่น / ภาษา-สเปน


…มีสายละประมาณ 4 ห้อง — ถึงจะน้อยกว่าสายวิทย์(…มาก ๆ ) แต่ก็มากกว่าศิลป์คำนวนล่ะน่า … ^^”…… อีกอย่างที่อาจจะแตกต่างคือ – ห นั ง สื อ เ รี ย น – … เพราะเตรียมฯ มีแบบฝึกหัดวิชาต่าง ๆ เป็นของตัวเองทุก ๆ วิชา – มีขายที่สหกรณ์ที่เดียว … แต่เราว่าเดี๋ยวนี้ รร. ไหนเขาก็ทำกันทั้งนั้น(.. มั้ง ?…^^”..) … – วิ ช า เ รี ย น – ที่เราคิดว่าพิเศษคือ — สำหรับสายภาษา — จะเรียนภาษาอังกฤษเทอมละ 3 ตัว … ประกอบด้วย — อั ง ก ฤ ษ ห ลั ก – (เน้น grammar — ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นพวกเขียน ๆ + เติมคำ — ทำให้ข้าพเจ้ามีความเชี่ยวชาญกะการเดา ..เอ๊ยยย… ตอบ cloze test มาจนถึงทุกวันนี้ .. 555) … – อั ง ก ฤ ษ เ ส ริ ม – (เน้นสนทนา) … และ – อั ง ก ฤ ษ ก า ร อ่ า น – (.. ตามชื่ออะ — เน้นการอ่าน … อ่าน .. อ่าน ^^”..) .. ส่วน – ภ า ษ า ที่ 2 – … ซึ่งของเราเป็นภาษาฝรั่งเศสนั้น … ถึงแม้ว่ามันจะมีแค่วิชาเดียว — แต่ใช้อาจารย์ 3 คนสอนเหมือนกัน — คือ – ค น แ ร ก – สอน Grammaire — สมัยเราใช้หนังสือ Cours de Langue ที่เห็นว่าใช้มาตั้งกะสมัยสงครามโลกนู่นนน …^^”… ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนรึยัง ?… – ค น ที่ ส อ ง – .. จะสอนภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆ ไปเหมือนที่ รร. อื่นสอน — ใช้หนังสือ La France en Direct … ส่วน – ค น ที่ 3 -… รุ่นเราเป็นชายหนุ่มฝรั่งเศสหน้าตาดีชมัด.. ^^… สอนสนทนา …


ร ะ บ บ ก า ร ส อ บ – … นี่ก็เป็นอีกอย่างที่ควรทำใจไว้ล่วงหน้า ….. ไม่รู้ว่ามี รร. อื่นที่เป็นอย่างนี้(อีก) ไหม?… คือแต่ละเทอมเนี่ย — ที่นี่เขาสอบกัน 4 ครั้ง คือ


1) F o r m a t i v e 1 — .. เปิดเทอมมาได้เดือนก่า ๆ เท่านั้น — ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลย .. .. ก็สอบแล้ว … เก็บ 10%


2) S u m m a t i v e — คือสอบ Mid-term นั่นแหละ .. แค่เรียกชื่อให้มันแปลก ๆ เฉย ๆ (มั้ง ?) เก็บ 30%


3) F o r m a t i v e 2 — ประมาณเดือนนึงหลังสอบ Sum ก่อนสอบปลายภาค — เก็บอีก 10%


4) F i n a l –คือสอบปลายภาค — เก็บประมาณ 30 % เหมือนกัน …. อีก 20 % ที่เหลือนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคะแนนรายงาน … โครงการ … แบบฝึกหัด etc. ที่ทำระหว่างเรียน .. แล้วแต่วิชา และบางทีก็แล้วแต่อาจารย์ด้วย ….


… – เ พ ร า ะ งั้ น – … หากใครมีเพื่อน / แฟน/ กิ๊ก อยู่เตรียม ฯ แล้วเขาชอบบอกว่า … ไ ม่ ว่ า ง … ไ ม่ ว่ า ง … ไ ม่ ว่ า ง …. – ต้ อ ง อ่ า น ห นั ง สื อ ส อ บ .. อยู่เรื่อยเลย … นั้น … ขอให้จงรู้ไว้ว่าเขาไม่ได้ Torlae+ กะคุณแต่ประการใด … ก็มันสอบบ่อยจริง ๆ อะ — แต่สอบไปเรื่อย ๆ ก็ชินไปเองนั่นแล ….. ^^”…
( 4 ) เ ข้ า เ ต รี ย ม ฯ ไ ด้ — แ ป ล ว่ า ข า ข้ า ง นึ ง อ ยู่ ใ น ม ห า ‘ ลั ย แ ล้ ว — จ ริ ง รึ เ ป ล่ า ?


…. 555.. – ไ ม่ จ ริ ง – ค่ะ … คุณต้อง – อ อ ก – จากเตรียมฯ ให้ได้ซะก่อน …. (…แบบงาม ๆ นะ — ไม่ใช่แบบเขาเชิญให้ออก …^^”..) … ตะหาก … ถึงจะก้าวเข้าไปอยู่ในมหา’ลัยได้ … ^^… – แต่ – จะว่าไป … การเรียนเตรียม ฯ ก็ช่วยปูพื้นฐานในการเรียนมหา’ลัย ให้เรามิใช่น้อย… เนื่องจากข้อสอบทั้งหลายส่วนใหญ่ของเตรียมฯ (… ตอนเข้าไปเรียนแล้ว –ไม่ใช่ตอนสอบเข้า) จ ะ เ ป็ น ข้ อ ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น เ กื อ บ ทั้ ง ห ม ด (… ของสายศิลป์ – ฝรั่งเศสนะ — สายอื่นไม่รู้ …^^”..) ซึ่งทำให้เราเขียนหนังสือ (ค่อนข้าง) เป็น……. แต่อันนี้คาดว่า รร. อื่นก็น่าจะมีที่สอนเหมือนกัน .. – ที่ แ น่ ๆ -… ถึงแม้เด็กเตรียม ฯ ทุกคนจะไม่ได้เข้ามาอยู่ที่จุฬา ฯ (… คือถ้าสอบเข้าที่อื่น –ก็คงจะได้ไปอยู่ที่อื่นอะค่ะ .. ^^”….) แต่เมื่อผ่านเข้าจุฬาฯ มาแล้ว — เกิดคิดถึง รร. อยากจะกลับไปหาคุณครูที่เตรียม ฯ ถามนั่นถามนี่ …. เราไม่ได้ทำได้แค่ – คิ ด — แต่สามารถเดินกลับไปได้เลยเพราะ – มั น ใ ก ล้ – กว่า รร. อื่น ๆ มาก ( …ยกเว้นสาธิต มศว. กะ สาธิตจุฬาฯ — ใกล้พอ ๆ กัน … ^^”…) . …ตอนปี 1 เรายังเดินกลับไปเรื่อยเลย …555…… รร. เตรียมฯ และคุณครูเตรียมฯ ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าเสมอ ….ยามก็ไม่ดุด้วย … ^^….

4 comments

 1. เป็นบทความ
  ที่ดีเริ่ดค่ะ^^

  อ่านเข้าใจง่าย
  อธิบายละเอียดด้วย ย

  thx ค๊่ะ

 2. ขอบคุนน่ะค่ะ

  สำหรับบทความที่มีประโยชน์แบบนี้

  มาบอกเรื่อยๆๆๆก้อดีนะค่ะ :p

Comments are closed.