New York New York (1)


ห า ย หั ว ไ ป ป ร ะ ม า ณ ม า ก ก ว่ า อ า ทิ ต ย์ นึ ง . .. ^^”… เพราะต้องเตรียมข้อมูล และไปร่วมประชุม CSW ที่ New York มา — … – สำ ห รั บ ค น ที่ อ ย า ก รู้ ว่ า C SW คื อ อ ะ ไ ร – CSW ย่อมาจาก Commission on the Status of Women คือคณะกรรมาธิการด้านสถานภาพสตรีของ UN มีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรีของประเทศสมาชิก … – ใ ค ร อ ย า ก รู้ ม า ก ก ว่ า นี้ – … ขอเชิญไปดู link ข้าง ๆ ได้เลยค่ะ … มีรายละเอียดแบบละเอียดมากกก … ราวกับไปประชุมมาเอง … ^^”… (…. มีคนถามเราเหมือนกันว่า — ถ้าติดตามผลการประชุมจาก web ได้ แล้วเราจะไปทำไม ?… อ่า .. – ท่ า น ๆ – ต้องไปเสนอรายงานความก้าวหน้าของประเทศไทยอะ … ส่วน – เรา – ซึ่งเป็นเลขานั้น … เขาส่งไปช่วยปรับแก้ statement ของท่าน …. คือจริง ๆ กต. เขาทำให้ก็ได้ …. แต่พี่เขาบอกว่าต้องการแรงงานเราไปช่วยเย็บแม็ก statement ของท่าน 250 ชุด … ^^”… พอท่านเสนอรายงานใน formal session เสร็จ – เราก็เลยกลับมาเลยได้ไง …. ^^”.. informal session ไม่เข้า … เพราะต้องกลับมาปั่น proposal ซึ่ง — … ยังแก้ไม่เสร็จ … -“-… เหอะ เหอะ … จะถูก อ. ฆ่าตายอยู่แล้ว … เนื่องจาก อ. จะต้องไปต่างประเทศ — แต่เราดันยังทำงานไม่ได้ดั่งใจเขา … -“-… งื่อออ ….… ขี้เกียจบ่นซ้ำอีกรอบ — เพราะได้บ่นให้บุคคลรอบข้าง (… หลงมาอยู่รอบข้าง 555 … ^^”..) และบุคคลใกล้ชิด (… ประกอบด้วยคุณพ่อ… คุณแม่ .. คุณน้องและเพื่อนๆ — หมายถึง – เ พื่ อ น เ ร า – ไม่ใช่ – เ พื่ อ น น้ อ ง – … ^^”..) ฟังไปจนจะครบแล้ว …. มาดูรูป CSW กันดีกว่า ….มีไม่เยอะมาก — เพราะวนเวียนอยู่แต่แถว ๆ UN ซะเป็นส่วนใหญ่ — และวันที่เราไปถึงนั้นพายุหิมะเข้าพอดี — หนาวไปสามวัน … ฟ้าไม่สวย — ถ่ายรูปออกมาก็เลยดู so so … แหะ แหะ … ^^”…… ฝีมือคนถ่ายก็ไม่ค่อยจะมีด้วย 555 — คือส่วนใหญ่รูปที่เราถ่ายแล้วออกมาสวย — มันมักจะเกิดจากการ – ถ่ า ย ภ า พ อ ะ ไ ร ที่ มั น ส ว ย อ ยู่ แ ล้ ว – มากกว่า … ไม่ใช่ฝีมือ .. ….

…. เพราะว่ารองปลัดฯ มาร่วมประชุมเอง — กต. ก็เลยไปรับ — และพามาทำบัตรประจำตัวที่ UN ทันที … ก่อนจะส่งเข้าโรงแรมพร้อมกับอาหาร takeaway — เพราะคืนที่ไปถึงพายุหิมะมันเข้า … -“-… flight บินหลังจากที่เรามาคือ cancel เกือบหมดเลย….

ตื่นมาตอนเช้า — เห็นหิมะเกาะขอบหน้าต่าง — เกือบคิดว่าฝันไป .. 555…

มารู้สึกว่า – ไม่ได้ฝัน ก็ตอนที่ต้องเดินฝ่าหิมะไป UN … ^^”… เขากวาดไปเยอะแล้ว … แต่พื้นก็ลื่นมากเลยทีเดียว … ดีที่เอารองเท้าผ้าใบไป … ^^…

– ที่ ป ร ะ ชุ ม U N — ใครไม่เคยเห็น – ไม่ต้องไปถึงเมกาก็ได้ … ^^”… UN ราชดำเนินก็จัดเหมือนกันแบบนี้อะค่ะ … มันเป็นมาตรฐาน…

ทางเดินก่อนไปห้องประชุม — มี Booth ของหน่วยงานต่าง ๆ มานำเสนอข้อมูลสิ่งพิมพ์ ….

โต๊ะข้อมูล CSW — เอกสารพวกนี้เหมาะมากสำหรับเก็บกลับไปทำรายงาน … หรือเขียนหนังสือได้เป็นเล่ม ๆ …. เหมาะมากสำหรับนักวิจัย — แต่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักกระเป๋านิดนึง… เพราะหนังสือพิมพ์ดี ๆ สีสวย ๆ นี่หนักชมัดเลย …. ^^”…

และก็เป็นเพราะท่านรอง ฯ มาอีกเช่นกัน — ทำให้สถานทูตเลี้ยงข้าวคณะผู้แทนด้วย .. ^^..

ได้กินอาหารไทยหรู ๆ ใน New York … ^^…

..ต้มยำขาหมูๆ …^^…

… ตบท้ายด้วยของหวานแบบไทย ๆ อีกเช่นกัน …. ^^…