บันทึก ‘ประวัติศาสตร์’ (?!?) … 9 เมษา


เ ป็ น ไ ง บ้ า ง … ไ ด้ ข่ า ว ว่ า ที่ ทำ ง า น อ ยู่ ต ร ง ตึ ก ชั ย ฯ พ อ ดี … ”… เจอะเจอกะคำถามทำนองนี้บ่อยมากเมื่อหลายวันที่ผ่านมา — ทั้งทาง MSN และทางโทรศัพท์ — จัดเป็นคำทักทาย และถามข่าวคราวทั่วไปมากกว่าจะเป็นห่วงจริงจัง — เนื่องจากมันผ่านมาตั้งหลายวันแล้ว — หากเราเป็น – อ ะ ไ ร – คงไม่ได้มานั่งเล่น MSN และรับโทรศัพท์ของคุณแน่นอน … ^^”… อีกอย่าง … สถานการณ์ที่อนุสาวรีย์วันนั้น — อาจจะยังดีกว่าพัทยาในวันก่อน … ที่เราว่า – อ า จ จ ะ – เราหมายความว่าผู้ป่วย .. และญาติผู้ป่วยที่จะต้องเข้า รพ. ราชวิถี รพ. รามาในวันนั้น คงไม่เห็นด้วยกับเราหรอก … ^^”….ขนาดน้องเรา – ผู้ซึ่ง – ไ ม่ ยุ่ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เมื อ ง – – น อ ก จ า ก ก า ร เ มื อ ง จ ะ ม า ยุ่ ง เ กี่ ย ว กั บ ตั ว มั น – … ยังออกปากว่า ” .. แค่จะเปิดทางให้ผู้ป่วยเข้า รพ. ยังบอกว่า — ต้องรอแกนนำสั่ง … มันใช้อะไรคิดฟะ ?… ” .. เหอะ เหอะ …. – ว่ า แ ต่ ว่ า – … ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว … และรถถังก็ออกมาวิ่งบนถนนข้าง กต. ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำงานเราไปแค่บล็อคเดียวแล้วเนี่ย … มันแปลว่าเราจะไปทำงานได้ตามปกติวันไหนหว่า ?…. คือเราไม่ได้ห่วงงานมากเกินเหตุ — แต่เรามีงานต้องส่ง — จริง ๆ กำหนดส่ง(ให้หัวหน้าดู) วันที่ 10 — แต่พอไม่ได้ไปทำงานก็เลยยังไม่ได้ส่ง …. ^^”…. และมีโครงร่าง Thesis ต้องแก้ไขอีกเยอะพอประมาณ … ถ้ารู้จำนวนวันหยุดแน่ ๆ เราจะได้ประมาณการถูก — ว่าจะทำอะไรให้เสร็จวันไหน …. (… เพราะตอนนี้ยังไม่เสร็จสักอย่าง … 555… ^^…) ……


เ ข้ า เ รื่ อ ง ๆ … ถึงที่ทำงานเราจะอยู่ตรงตึกชัย ฯ แต่วันที่ 9 เราไม่เป็นอะไรเพราะเราไม่ได้เข้า Office — เราไปประชุมที่ สท. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงเราอีกที่นึงตรงมักกะสัน … เตรียมการการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเด็ก — ซึ่งได้ข่าวว่าตอนนี้อาจจะต้องเลื่อนเพราะสถานการณ์การเมืองเหมือนกัน …. เราจอดรถไว้ที่สยาม ฯ และกะว่าจะออกมาขึ้นทางด่วนตรงหัวลำโพงกลับบ้านเลย … จะได้ไม่ต้องผ่านอนุสาวรีย์ … แต่ถึงอย่างนั้น — เราก็ติดอยู่หน้าจุฬาฯ เกือบ 2 ชั่วโมง … เอาเป็นว่าตั้งกะฟ้ามันใส ๆ จนเมฆฝนมาจากไหนไม่รู้มันบังฟ้าหมด — แล้วฝนก็เทลงมา…. คาดว่าน่าจะตกทั่วฟ้าถึงอนุสาวรีย์ …. ตอนนั้นคิดว่า .. โห.. ฝ น พ ร ะ บ า ร มี แ ท้ ๆ เ ล ย น ะ เ นี่ ย (…. คือเราว่าฝนตกหนัก ๆ นี่เป็นแนวทางในการไล่ผู้ชุมนุมกลับบ้านได้ดีแนวทางหนึ่ง … และ – คุ ณ ก็ รู้ ว่ า เ ข า ม า ชุ ม นุ ม กั น ทำไ ม – – ใ ค ร ( ใ ช้ ) ใ ห้ ม า .. ใช่ไหม ?…) …เ กื อ บ ส อ ง ทุ่ ม แ ล้ ว — รถก็ยังจอดนิ่งสนิท — เคลื่อนตัวได้กระดึ๊บ ๆ เป็นระยะ ๆ พอให้คนขับไม่หลับ … ยังอยู่หน้าจุฬาฯ – แต่มาถึงบางอ้อว่า – ทำไมรถมันถึงติดขนาดนี้ – เมื่อขบวนคนเสื้อแดงพร้อมกะรถคันใหญ่เบ้อเริ่มคาดป้ายว่า – โ ค่ น ล้ ม อ ม า ต ย า ธิ ป ไ ต ย – เคลื่อนสวนมา – ใ น ท า ง ก ลั บ กั น – ( .. คือ ฝั่งจากสามย่านลงมาสยาม ฯ — ด้านมาบุญครองอะ)… เสียดายที่ฝนตกหนัก … ถ่ายรูปไปก็เห็นแต่หยดน้ำฝนบนกระจกรถมากกว่าที่จะเห็นอะไร …. เลยอดถ่ายรูปป้ายอมาตยาธิปไตยอย่างที่บอก — ที่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า … คนขับ — หรือแม้แต่คนเขียนป้าย – ชูป้ายที่เดิน ๆ อยู่กลางสายฝน – เข้าใจดีแค่ไหนว่ามันหมายความว่ายังไง ?… เพราะเวลาที่เราพูดถึง – อะไรสักอย่างแล้วลงท้ายว่า – ธิ ป ไ ต ย … นั้นมันหมายความว่าอะไรที่ว่านั้นเป็น – ร ะ บ อ บ – ซึ่งไม่ได้หมายถึงสถาบันใดสถาบันหนึ่งแค่สถาบันเดียว … หรือต่อให้เขาตั้งใจจะให้มันหมายความว่าเป็นการโค่นล้มสถาบันหลักของอมาตยาธิปไตย… .. – ส ถ า บั น – ใด ๆ ทางการเมืองไม่ได้สร้างขึ้นง่าย ๆ ด้วยการปักป้าย — แต่เกิดจากการหล่อหลอมของอุดมการณ์ความคิดและ ‘พลัง’ หลาย ๆ อย่างมาเป็นเวลาเนิ่นนาน — รวมทั้งต้องการการยอมรับของคนในสังคมผ่านช่วงเวลาดังกล่าวนั้น — จึงไม่อาจ – พั ง ท ล า ย – ลงไปได้ง่าย ๆ ถ้าหากการอุดมการณ์ ‘พลัง’ ที่สร้างมันขึ้นมา ตลอดจนการยอมรับของคนในสังคมนั้นยังคงอยู่ …..อีกอย่าง — … ถึงแม้ว่าเราจะ – มิ บั ง อ า จ – บอกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญด้านการเมืองไทย … แต่เท่าที่เราเข้าใจก็คือ — แม้ว่าอมาตยาธิปไตยอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากสถาบัน – ที่ เ ค้ า ว่ า – แต่การเจริญเติบโตของอมาตยาธิปไตยมาจนถึง ณ บัดนี้ มีความผูกพันแน่นเหนียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันม้ากมากกะ – ร ะ บ บ ร า ช ก า ร – … ซึ่งก็ดันเป็นฐานเสียงสำคัญทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเสียด้วย …. ถ้ากล้าท้าชนจริงก็ต้องถอนทั้งรากทั้งโคนอะ … แต่น่าจะไม่ง่าย …… Anyway .. ป้ายผ้าที่ทำให้เรารู้สึกเม้ง — อยากจะโทรหา – ใ ค ร สั ก ค น – ( i.e. น้องบี … เนื่องจากต้องการผู้มีความรู้และความชื่นชอบใน approach ประวัติศาสตร์พอสมควร… ^^… ) แต่น่าเสียดายที่โท ‘สับ แบตจะหมด — หากรถติดอีกนานเดี๋ยวแม่จะโทรหาเราไม่ได้ … ^^”… ก็คือป้ายที่มีข้อความประมาณว่า – วั น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ – หรือ – เ ร า จ ะ ส ร้ า ง ปร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ — อะไรอย่างนี้เป็นต้น ….. ประมาณว่าเทียบเคียงประวัติศาสตร์ 14 ตุลา ฯ หรือที่ – ค น ที่ คุ ณ ก็ รู้ อ ยู่ ว่ า ใ ค ร – บอกว่า .. จะทำให้ยิ่งใหญ่กว่า … ซึ่งทำให้เรายิ่งเม้งหนัก …


…. คุ ณ คิ ด ว่ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ มั น ส ร้ า ง ไ ด้ ง่ า ย ข น า ด นั้ น เ ล ย เห ร อ ?…….. ห รื อ 14 ตุ ล า ฯ สำ ห รั บ คุ ณ — มี คุ ณ ค่ า แ ค่ ค น จำ น ว น เ ป็ น แ ส น ๆ ( …คุณสนใจไหมว่า พ ว ก เ ข า เ ป็ น ใ ค ร ? ) อ อ ก ม า เ ดิ น ก ล า ง ท้ อ ง ถ น น (… คุณไม่สนใจเลยใช่ไหมว่า – ทำ ไ ม ? -… หรือทำไมความรุนแรงจึงเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้น … ทั้ง ๆ ที่คนส่วนใหญ่ ณ เวลานั้นคงมีเจตนาบริสุทธิ์มากกว่าที่จะ – ล่ อ — หรือตกเป็นเหยื่อ – ล่ อ – ให้เกิดความรุนแรงเหมือนตอนนี้ ? ) เ พื่ อ เ รี ย ก ร้ อ งใ น สิ่ ง ที่ ต น เ อ ง ต้ อ ง ก า ร ( … ที่คุณไม่แม้แต่พยายามที่จะทำความเข้าใจว่า – คื อ อ ะ ไ ร ? … เ พื่ อ อ ะ ไ ร ? ….รวมทั้งไม่ให้คุณค่ากับการที่สิ่งนั้นคือความต้องการ — ที่มาจากเจตจำนงเสรีของพวกเขาจริง ๆ …) … แ ค่ นั้ น ? …

[ ปอลอ … ใครอยากรู้ว่า – ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ใ น ท า ง ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ มื อ ง – สร้างได้ยังไง … ไว้ค่อยคุยกันวันหลัง — หลังจากที่เราอ่าน Cox รู้เรื่องกว่านี้นะ …. คือเราไม่อยากจะล้มเลิกความตั้งใจที่จะใช้ Cox อธิบายประวัติศาสตร์การเมืองไทย … แต่ยังไม่มีปัญญาจะทำให้มันเป็นที่เข้าใจได้(สำหรับ อ. ศุภมิตร ^^”..) มากเท่าที่ควรจะเป็นง่ะ … ^^”…]


……………………………………………….….ท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกกระหน่ำ … ผ่านกระจกรถที่พร่ามัวไปด้วยน้ำฝน … เราไม่อาจรู้ได้ว่า — คนจำนวนเป็นร้อย ๆ (… ขอโทษค่ะ — เราไม่รู้จริง ๆ ว่าเท่าไหร่ — และเราคิดว่าทางเคลื่อนพลหลัก ๆ ของกลุ่มเสื้อแดงในวันที่ 9 น่าจะไม่ใช่แค่สามย่านนะ :P) ที่เดินอยู่คนละฟากถนนกับเรานั้นเข้าใจในคำพูดต่าง ๆ บนป้ายผ้าป้ายไม้ที่ตัวเองถืออยู่แค่ไหน …. แ ล ะ พ ว ก เ ข า คิ ด อ ะ ไ ร – – ห รื อ ไ ม่ คิ ด อ ะ ไ ร อ ยู่ ?

……………………………………………………..สัญญานไฟที่แยกสามย่านเปลี่ยนเป็นสีเขียว — รถคันเล็ก ๆ ของเราผ่านแยกมาถึงทางด่วนหัวลำโพงจนได้ … รถเยอะเป็นหนอนบนทางด่วน … แต่ไม่มีขบวนเสื้อแดง – เราก็ถึงบ้านก่อนสี่ทุ่ม ….ไม่ได้ติดอยู่กลางถนนทั้งคืน หรือต้องทิ้งรถไว้ที่ทำงานเหมือนใครหลาย ๆ คน…ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘ประวัติศาสตร์’ ที่คนบางคน ‘อยากสร้าง’ ……….


……. แ ต่ เ ร า ก็ คิ ด ว่ า ดี แ ล้ ว …….