New Look ^^


ห ยุ ด ง า น ต่ อ เ นื่ อ ง ย า ว น า น ที่ สุ ด ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ มื อ ง ไ ท ย (…ก็ทีวีเขาว่ายังงี้อะ ^^”) ตั้ ง แ ต่ ห ลั ง ส ง ค ร า ม โ ล ก ค รั้ ง ที่ 2 เ ป็ น ต้ น ม า (..เขาว่าอย่างนี้จริง ๆ ค่ะ ….) แต่ไปไหนไม่ได้ ..เพราะติดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน — แม่เราไม่ให้ไป ..-“-.. – ว่ า แ ล้ ว – ก็เลยไปตัดผมแก้เซ็งแทน … ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราชอบทำตอนแถว ๆ สงกรานต์ — เพราะวันหยุดเยอะและ – มั น ร้ อ น – มีเหตุผลในการหั่นผมให้สั้น ๆ …มิฉะนั้นแม่เราก็จะไม่ยอมให้ตัดมันออกเยอะ ๆ เช่นกัน …เพราะเขาชอบหน้าเราตอนไว้ผมยาวมากกว่า ….

…ไม่เคยสั่งสักทีว่าจะเอาทรงไหน.. ^^”…ปีที่แล้วได้ทรงบ๊อบนิโคลเพราะว่ามันฮิต …ปีนี้ก็เลยบอกว่า ซอยเป็นทรงอะไรก็ได้ — ที่ทำให้หน้าไม่ดูเชยมากกก… เขาเลยจัดทรงนี้ให้มา ..ตอนไดร์มาใหม่ ๆ ดูเจป๊อบมั่ก ๆ …^^”…

…มุมนี้ดูแอ๊บแบ๊วไปเลยทีเดียว…^^”…

…คุณหมีแพนด้าที่อยู่ข้าง ๆ นั้น — ได้รับเกียรติให้มาเข้ากล้องด้วยเพราะว่าเป็นตุ๊กตาตัวเดียว (อย่างน้อยก็เท่าที่จับเอามาลอง…^^”..) ที่เอามาไว้ข้างๆ หน้าเราแล้วทำให้แก้มดูเหมือนหายไปเลยอย่างไม่น่าเชื่อ ! (…กรุณาดูภาพประกอบ — และคิดถึงหน้าตาจริง ๆ ของเราที่่ท่านเคยเห็น ..^^..) … อันว่าคุณหมีตัวนี้ –เราได้มาจากคุณ – เ พื่ อ น ส นิ ท – ตั้งกะเราจบป.โท (ใบแรก)เมื่อนานนนมาแล้ว … คาดว่าคนให้อาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยให้ ..^^”…ดู ๆ แล้วเป็นหมีแพนด้าธรรมดา ๆ มาก — แต่ไม่รู้ทำไม ..เด็กคนไหนก็ตามที่ได้ขึ้นมาที่ห้องนอนเรามักจะมาประทับใจเจ้าตัวนี้อยู่เรื่อยเลย …ทั้ง ๆ ที่ห้องเราก็มีตุ๊กตาอื่น ๆ อีกมากมาย… ทำเราต้องอัญเชิญมันเข้าไปไว้ในตู้กระจก… เพราะขี้เกียจลำบากใจเวลามีคนอยากขอ — แต่เราไม่อยากให้ ! ….^^” แต่ถ้าเป็นตัวที่เราซื้อเอง .. หรือได้จากการจับฉลาก …หรือเราลืมไปแล้วว่าเราได้มันมาจากไหน -จากใคร – ยังไง– ถ้ามีใครขอเราก็ให้หมดอะนะ …^^…

– ภ า พ แ บ บ ร ว ม มิ ต ร -… โปรดอย่าถามว่า – แ ต่ ง ภ า พ ห รื อ เ ป ล่ า ? – …เพราะเท่าที่เห็นก็น่าจะดูออกอยู่แล้วว่า – แ ต่ ง – ..ปรับไปปรับมาอยู่เป็นเวลานานและหลายรอบเหมือนกัน — กว่ามันจะได้อย่างนี้…^^”… แถมยังมีความพยายามเอาน้องหมีมาประกอบเป็น prop อีกด้วย…Torlae+ จริง ๆ …^^”.. – เอาเป็นว่า – ใครอยากดูหน้าตาเราจริง ๆ มาดูเอาเองแล้วกัน …^^…