Between Love & Friendship


ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ไป ดู — แ ล ะ ค าด ว่ า ค ง จะ ไ ม่ ไ ป ดู ห นั ง เ รื่ อ ง นี้ (…ขอโทษน้องบัวสโรชาด้วยนะคะ — น้องสวยค่ะ ^^”– แต่พี่มีเหตุผล…ช่วงนี้พี่จ๊น..จน…เพราะเพิ่งซื้อตั๋วแม่นาคไปค่ะ ..^^”..) .. แต่ tag line ของหนังเรื่องนี้ที่ว่า “..ค น เ ร า ถ้ า ไ ด้ รัก ใ ค ร ไ ป แ ล้ ว …มั น เ ป็ น เ พื่ อ น กั น ไ ม่ ไ ด้ ห ร อ ก ...” ทำให้เราขัดใจ – ต้องไปหาเรื่องย่อมาอ่านว่ามันเป็นยังไงเหรอ ? ไอ้ ‘ม.3 ปี 4′ เรารักนาย’ เนี่ย ? หมายถึงคบกันตั้งแต่ ม. 3 จนถึงปี 4 แล้วเลิกกัน ? (.. ใครที่รู้เรื่่องแล้วก็คงจะรู้ว่า – ไ ม่ ใ ช่ – อะ …^^”..) .. ครั้นจะเสียตังค์ไปดู — แนวเรื่องมันก็มิค่อยจะต้องรสนิยมเราและผองเพื่อน — อะนะ …คือเราไม่ได้รังเกียจหนังไทย — แต่แนวหนังมันเด็กไปสำหรับคนอายุจะ 30 แล้วอย่างเรา … – อี ก อ ย่ า ง – … เราไม่ได้เรียน ม. 3 และเคยไปภูเก็ตครั้งเดียวเท่านั้นหลังสึนามิเข้าสองวัน — ในฐานะล่าม volunteer ของกระทรวงฯ … ^^”… เราคิดว่าเราคงไม่อิน …^^”… อ้อ– ใช่ ๆ เราไม่รับ add msn คนไม่รู้จักด้วย … แบบว่าไม่ชอบมี list ยาว ๆ ค่ะ — มันโหลดช้า …- ใ ค ร อ ย า ก คุ ย กั บ เ ร า จ ริ ง ๆ ก็ โ ท ร ม า ….. – …เอ … ว่าแต่คุณจะอยากคุยอะไรกับเราเหรอคะ — ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักกัน ? …^^… จะคุย M ทั้งที — ไปหาเพื่อนคุยเป็นเด็ก ม.3 ปี 4 จะไม่ดีกว่าเหรอ ? …


– เ ข้ า เ รื่ อง ๆ -…. ที่เราบอกว่าเราไม่ชอบ tag line ไม่ได้เกี่ยวกับที่เราไม่ชอบแนวหนัง … เพียงแต่เรา – ไ ม่ เ ชื่ อ – ว่า – ค ว า ม รั ก – กับ – ค ว า ม เ ป็ น เ พื่ อ น – มันไปกันไม่ได้ … ตรงกันข้าม — เราค่อนข้างจะมั่นใจ — (..ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์และหลักฐานเชิงประจักษ์ …^^”… ) …ว่า – ค ว า ม รั ก – มันควรจะดำเนินไปพร้อม ๆ กับ – ค ว า ม เ ป็ น เ พื่ อ น – ระหว่างคนสองคนมากกว่า …. – เ พ ร า ะ ว่ า


[ ใ น ก ร ณี ที่ ค ว า ม เ ป็ น เ พื่ อ น ม า ก่ อ น ] …เมื่อ – ค ว า ม เ ป็ น เ พื่ อ น – มันมีมากเกินไปจนทำให้รู้สึกชินชา …เบื่อ ..เซ็ง …กะอะไร ๆ ที่ – ค น เ ป็ น เ พื่ อ น กั น ธ ร ร ม ด า ๆ เ ข า ก็ ทำ ใ ห้ – … เช่้่น… โทรหาเวลามีปัญหา … หรือไม่มีปัญหา – แต่อยากเมาท์ … อยากได้ยินเสียง …อยากรู้ว่า – ยังโอเคอยู่ไหม …อยากเล่า ‘ไรให้ฟัง …ชวนไปเที่ยว หรือจิกไปเที่ยว / ไปทำนู่นนี่ด้วยเวลาไม่รู้จะหาใครไปด้วยดี …ส่งเมลลูกโซ่ (ที่ไม่ใช่ จม. พระครูวิจิตรธรรมโชติ ^^”) ให้ …จำวันเกิดเราได้ (แม้ว่าจะเป็นการถูกเตือนโดย hi5 หรือ facebook) ..ทักเราเวลา on M …etc . etc .พอมี – ค ว า ม รั ก – แทรกเข้ามาปุ๊บ … ไอ้อะไรธรรมดา ๆ เหล่านี้ — ก็จะเกิดอาการมีสีสัน — ทำให้เราเก็บเอาไปยิ้มหน้าบาน หรือฝันหวาน (ไม่ค่อยเกิดกับเรา — เพราะเรานอนแล้วไม่ค่อยฝัน ^^”) ได้เป็นสามสี่วันอย่างน่าประหลาดใจ ! ….ก่อนจะนึกได้ว่า … ทำไมตรูต้องดีใจขนาดนั้นฟะ ? เรื่องแค่นี้เอง… ใคร ๆ เขาก็ทำกัน …^^”….ก็อารมณ์ดีไปแล้วเรียบร้อย …


[ ใ น ก ร ณี ที่ ค ว า ม รั ก ม า ก่ อ น ]… ไม่ก็เป็นอะไรที่มันไปพร้อม ๆ กันไปแล้ว ..- เ ร า ว่ า – (…อันนี้เราไม่เคยทดลองอะ — เป็นสมมติฐาน..^^”..)… เมื่อ – ค ว า ม รั ก – ก่อให้เกิด – ค ว า ม ค าด ห วั ง ที่ ม า ก เกิ น ไ ป – … ไม่ว่าจะเป็น — ทำไมไม่โทรมา ?… ทำไมไม่รับสาย ?… คิดถึงแล้วโทรหาไม่ได้เหรอ ? ทำไมไม่ฟังเรา ? … ทำไมไม่ไปด้วยกัน? … ทำไมไม่ให้เราไปด้วย?… ทำไมจำวันเกิด / วันครบรอบสามเดือนที่คบกันไม่ได้ ? .. ทำไม on -line แล้วไม่ทักเรา ? …etc..etc.. – ค ว า ม เ ป็ น เ พื่ อ น – ..จะทำให้เรา – รั บ ไ ด้ – กับพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้– และอดทนได้มากกว่า ..ว่า — แค่นี้เอง .. ไม่เป็นไร ..^^…ยังไงก็เพื่อนเรา — ก็ถ้าเราทนพฤติกรรมงี่เง่าเช่นนี้ของเพื่อนคนอื่นได้ …เราก็ย่อมไม่มีเหตุึผลอะไรที่จะทน- เ พื่้ อ น ค น นี้ – ไม่ได้ … ใช่ไหม ? …^^….


และ… [ ใ น ก ร ณี ที่ อ ะ ไ ร บ า ง อ ย่ า ง มั น ห ม ด ไ ป ].. มันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ยังเหลืออยู่ (สำหรับเรานะ …^^)… ซึ่งจะทำให้เราคิดหนักมากถ้าจะ – ทิ้ ง -..หรือ – เ ลิ ก ค บ คุ ณ ไป เ ล ย ย – … ทำให้เรามักจะตัดสินใจ – ไ ม่ ทิ้ ง / ไ ม่ ตั ด คุ ณอ อ ก จ าก ชี วิ ต ข อ ง เ ร า – … เพราะมันจะหมายถึงเราจะต้องเสียเพื่อนดี ๆ ไปถึง 1 คนเต็ม ๆ … ยกเว้นว่าคุณจะอยากเลิกคบเราเอง …เราอาจจะพิจารณาปรับลด division – ค ว า ม เ ป็ น เ พื่ อ น – ลง… แต่เราไม่เคยมีชื่อเสีย(ง)ด้านการทิ้งเพื่อนไปเลยนะ — คือเราว่ามันไม่จำเป็นต้องทิ้ง .. เพราะคนเราสามารถมีเพื่อนได้ไม่จำกัด (ถึงแม้ facebook จะมี ceiling ที่ 5,000 คน) …เพียงแต่…ถ้าเรารู้สึกว่าคุณไม่ต้องการเราแล้ว(นี่หว่า …) เราก็อาจจะไม่เสนอหน้า(และเสียง..^^”..) ไปให้คุณเห็นบ่อยนัก …ก็แค่นั้นแล…. ^^…