ข้อคิดเห็นบางประการต่อวิทยานิพนธ์ของวิว


NB : วิ ท ย า นิ พ น ธ์ เ ล่ ม ที่ ว่ า — มีชื่อเต็ม ๆ ว่า … “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาข้อตกลงการค้าเสรีไทย – สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549″ และเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย … ซึ่งแน่นอนว่าย่อมไม่ใช่วิทยานิพนธ์ของเรา …^^”…เพราะหลักสูตรนี้เราไม่ได้เรียน…แต่เป็นวิทยานิพนธ์ของวิวที่เราขอเขามาอ่าน …เพราะเห็นว่าเขียนเข้าท่าดี และเป็นเรี่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดนโยบายคล้าย ๆ ของเราด้วย (…แต่ของเราเป็นนโยบายต่้างประเทศอะ) — เผื่อจะมีบางส่วนที่ลอกได้ (…อ้าว ^^”..) อย่างน้อยก็ในแง่ของ format และการเขียน — เพราะวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ – ดี ม า ก – ด้วยนะ ..^^… – ใ ค ร อ ย า ก อ่ า น บ้ า ง – …คิดว่าไม่นานคงมี on-line ให้อ่าน …เดี๋ยวนี้วิทยานิพนธ์จุฬาก็ on-line เหมือนกัน… ^^.. ใ ค ร อ ย า ก อ่ าน ก่ อ น ห น้ า นั้ น — เรามี version PDF แต่ไม่แน่ใจว่าเป็น version final รึเปล่า ? ยังไงก็ถามเอาจากวิวแล้วกัน …^^…——————————————————————-


สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ Thesis เล่มนี้ — ซึ่งทำให้เราคิดว่าทำให้เพื่อน ๆ ควรจะอ่านมันนะ :-


1) ที่แน่ ๆ เราคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะมี – หรือไม่มีเวลาแค่ไหนก็ควรจะได้อ่าน Abstract นะคะ — มันสั้นมาก — ไม่ถึงหน้าหรอก.. แต่การเขียนสรุปทุกอย่างให้อยู่ได้ในความยาวแค่นี้เราถือว่าเจ๋งมากนะ –[ จากประสบการณ์การแปล Abstract ให้กับวิทยานิพนธ์เพื่อน ๆ ที่ทำงานมาหลายเล่ม — มันไม่ค่อยจะมีคนทำได้อย่างนี้ว่ะ —ส่วนใหญ่พอบอกหน้านึงก็จะอัดกันจนเต็มหน้า –ไม่งั้นก็เขียนสั้นแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง — คนแปลต้องประพันธ์ฉบับภาษาอังกฤษให้ใหม่ก็หลายหน — เพราะหากแปลตรงๆ ตามตัวไปมันจะออกมาเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านไม่รู้เรื่อง ..] การตั้งคำถามชัดเจน ทำให้ึคนอ่านรู้ตั้งแต่ต้นว่าจะได้อ่านเรื่องอะไร แนวไหน ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไร…เอ..หรือว่าปกติวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วหว่า ? แบบว่าไม่ค่อยได้อ่านง่ะ ..^^”…


2) ที่มา และความสำคัญของปัญหา —trace back ไปยาวมาก ๆ เป็นการให้ข้อมูลที่ดี — มีทั้งเหตุการณ์ในประเทศ และต่างประเทศ ใครที่ไม่รู้ว่าอะไรคือ Bretton Wood System อะไรคือ Keynesian Consensus น่าจะชอบ — และคนที่เคยรู้เรื่องประมาณนี้บ้างอยู่แล้ว.. พอเจอพวกนี้แล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยคล้ายเจอเพื่อนเก่าค่ะ …ทำให้รู้สึกว่า ถ้าอ่านต่อไป tu ต้องอ่านรู้เรื่องแน่ ๆ เลย…^^”… ประมาณนั้น ^^


3) แผนภูมิ Timeline ( หน้า 25-27) ช่วยให้เข้าใจความเป็นมาได้ดีขึ้น น่าจะเอาไว้ใน ppt เวลาไปพูดที่ไหน — จะทำให้น่าสนใจ .. อะไรนะคะ ?..เราบอกช้าไป — ทำไมไม่บอกตั้งกะวันศุกร์ –เหรอ ^^”…เอาน่าาา ..เดี๋ยวก็มีโอกาสไป present อีกอะ –แต่คราวหน้าน่าจะให้ข้อมูล audience ที่จะฟัง present หน่อยนะ — จะได้แนะนำถูก …^^”…


เนื่องจาก Thesis ฉบับนี้เป็น thesis ที่ส่งมหาลัยไปแล้ว — และเราค่อนข้างเชื่อมั่นในวิจารณญานของอาจารย์ และทุก ๆ ท่านที่มีโอกาสได้ review วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ (ซึ่งได้ – ดี ม า ก – ด้วย … จึงทำให้คาดว่าจะต้องถูกตรวจด้าน format จากบัณฑิตวิทยาลัยอีกมิใช่น้อย ^^”)– ข้ อ เ ส น อ แ นะ ข อ ง เ ร า ต่ อ ไ ป นี้ – … จึงเป็นข้อเสนอแนะในฐานะผู้อ่านต้นฉบับที่เป็นบุุคคลภายนอก –คือเราคงไม่รู้หรอก .. ว่าวิทยานิพนธ์ของเศรษฐศาสตรฺ์(..หรือแม้แต่รัฐศาสตร์ ^^”…) ที่เขาเขียนกันดี ๆ นั้นเขาเขียนกันอย่างไร — คือถึงแม้จะอ่านมาหลายเล่มแล้ว แต่ก็รู้สึกว่ามาตรฐานมันช่างแตกต่างหลากหลาย — แม้ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ของคณะและมหาลัยเดียวกัน … – ถ้าถามเรา – เราว่าวิทยานิพนธ์ของวิวเขียนดี (– หมายถึงอ่านแล้วรู้เรื่อง — อ่านแล้วไม่รู้สึกว่า — มันเขียนมั่วอย่างนี้แล้ว committee ปล่อยให้รอดมาได้อย่างไร ? จนกระทั่งต้องเปิดดู committee และปีพิมพ์ด้วยความสงสัยมาก — เหมือนวิทยานิพนธ์ ป. โทบางเล่ม …^^”…) แล้วเมื่อเทียบกับเล่มอื่น ๆ ที่เราอ่านมา….เราน่าจะช่วยเสนอแนะในแง่ที่ว่า — หากจะมีการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นเล่มให้ชาวบ้านทั่วไปเขาอ่านกันแล้ว — จะทำอย่างไรให้มันน่าอ่านและขายออก (ยิ่งขึ้น …^^) มากกว่า ..


ข้ อ เ ส น อ แน ะ ที่ ว่ า – ..มีดังนี้ค่ะ :-


1) ในส่วนของการเกริ่นนำเรื่อง — น่าจะบอกหน่อยว่า –ทำไมเลือก FTA ไทย – สหรัฐ ฯ — TUFTA มีความแตกต่างจาก FTA อื่น ๆ ของไทยอย่างไร มีความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไร i.e. ในแง่ของบทบาท/ ตำแหน่งแห่งที่ของไทยในระบบเศรษฐกิจโลก .. โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เริ่มต้น ‘ยุคโลกาภิวัตน์ ‘ เป็นต้นมา –..ส่วนจะ define ว่าโลกาภิวัตน์เริ่มตอนไหนนั้น ก็ตามใจแล้วกัน .. แต่ถ้าเอาจากคำพูดของวิวเมื่อวันศุกร์ที่ว่า ‘ถ้าไม่ค้าเสรี — ก็จะต้องมีสงครามโลก ‘…เราว่าเอาตั้งแต่เขาเลิกคิดทำสงครามโลก แล้วหันมาเริ่มค้าเสรีกันก็ดีนะ..^^… — เพราะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่า FTA ไทย – สหรัฐ ฯ มีความน่าสนใจกว่า FTA ระหว่างไทยกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในแง่ของ – ที่มาของ FTA ไทย – สหรัฐ ฯ และผลประโยชน์ที่สหรัฐฯ จะได้จาก FTA นี้ –ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มไทยรักไทย (เรียกรวม ๆ แล้วกันนะ — ใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มที่ว่านี้มากขึ้น — ขอให้ไปอ่านในบทที่ 3 ของวิทยานิพนธ์ค่ะ) — ก็เข้าใจว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นหลักของ thesis เท่าไหร่..^^”… แต่มันตื่นเต้นเร้าใจดี คิดว่าน่าจะทำให้คนไทยที่ชอบอ่านอะไรตื่นเต้น ๆ โดยเฉพาะพวกกลุ่ม audience ของหนังสือแนวรู้ทันทักษิณทั้งหลายสนใจหนังสือเล่มนี้เวลาวางแผงค่ะ


2) ในส่วนของกรอบแนวคิดทฤษฎี — จากที่ได้มีผู้เสนอแนะไปแล้่วว่า — ถ้ามองจากทฤษฎีมุมมองอื่นจะเป็นอย่างไร คิดว่าน่าจะเอามาเพิ่มเติมตรงนี้ได้ว่า —ทฤษฎีที่เลือกใช้ในงานนี้จะทำให้ได้มุมมองที่แตกต่างจากทฤษฎีอื่น ๆ อย่างไร เช่น institutionalism/ deliberative democracy ทำไมถึงใช้กับกรณีนี้ไม่ได้ (หรือหากดันทุรังใช้ไป — อาจก่อให้เกิดความหายนะได้อย่างไร ^^”) และทำไมถึงเลือกใช้คู่กับทฤษฎีการควบคุมวาระทางนโยบายของ คอปป์ กับเอลเดอร์ — คือก็เข้าใจอะ …ว่าแถว ๆ หน้า 35 มีพูดถึงไปแล้ว …แต่สงสัยว่าทำไมต้องเป็น 2 คนนี้ง่ะ — คนอื่นไม่พูดถึงเรอะ ?(…แต่ถ้าเขาเป็นเจ้าพ่อก็โทษทีนะคะ ^^” เผอิญว่าหนูไม่รู้จักท่านจริง ๆ …แหะ แหะ ..)


3) ในส่วนของการอภิปรายกลุ่มผลประโยชน์ –เวลาพูดถึงกลุ่มผลประโยชน์ ถ้ามีการอภิปรายถึงที่มาของ ‘ผลประโยชน์’ ที่กลุ่มจะได้อย่างเป็นรูปธรรม —( ยกตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์ของ สหรัฐ ต่อการรักษาและควบคุมสายสัมพันธ์เชิงการผลิตกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และบทบาทที่สหรัฐฯ ต้องการให้ไทย / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่นในการ support ญี่ปุ่น ด้านทรัพยากร และเป็นแหล่งระบายสินค้า)ทั้งในส่วนของฝ่ายที่สนับสนุน FTA (… ซึ่งเราคิดว่าผลประโยชน์ของกลุ่มนี้เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ที่มาทำ FTA กับไทยด้วย..) และฝ่ายที่คัดค้านเสียประโยชน์อย่างไร–อย่างเป็นเนื้อเป็นหนัง (..ว่าแต่มันเกี่ยวกับเรื่อง CL ยาไหมคะ ?)… ถ้าทำเป็นหนังสือจริง ๆ น่าจะ quote คำพูดของคนที่ไปสัมภาษณ์มาใส่ Box นะคะ — ตอนนี้กำลังฮิต ..world bank ก็ชอบทำ …^^… เพราะเราคิดว่้าหลาย ๆ ประเด็นใน FTA ไทย – สหรัฐฯ เกี่ยวข้อง & ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยจริง ๆ ซึ่งคิดว่าผู้เขียน/ ผู้วิจัยก็รู้สึกถึงข้อนี้ ถึงได้เลือกตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้สัมภาษณ์ — จริง ๆ แล้วกระบวนการในการเลือก (หมายถึง identify — ทำไมเอาคนนี้ ทำไมไม่เอาคนอื่น) กลุ่มไหน / ใคร มาสัมภาษณ์ก็น่าจะพูดถึงเหมือนกัน — คือมันอาจจะไม่ควรอยู่ใน thesis หรอก … แต่เวลาที่มันอยู่ในหนังสือ มันจะทำให้มีความเป็นมิตรกับมนุษย์มากขึ้น — คือทำให้คนคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว –และเห็นตัวตนของ ‘ประชาชน’ ที่เสีย/ ได้ประโยชน์จาก FTA จึงมารวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์มากขึ้น — จะทำให้ ‘กลุ่มผลประโยชน์’ ในที่นี้ดูชัดเจนและมีมิติมากกว่าการเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในเชิงทฤษฎี


***แนะนำเอกสาร/ ข้อมูลจากการสัมมนาเรื่อง “ข้อตกลงการค้่าเสรี (FTA) ไทย- สหรัฐอเมริกา : ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ” วันที่ 17-18 มกราคม 2550 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพฯ — ค่ะ (…ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งหมดมันมีอะไรบ้าง ^^” …แต่ได้อ่านบางส่วนตอนเรียนวิชา อ. กุลลดา และคิดว่าน่าสนใจดี — และรู้สึกว่าจะเป็นการชุมนุมเชิงวิชาการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ FTA มากที่สุึดครั้งหนึ่งค่ะ )


ขอพูดถึง quote อีกสักหน่อย ..^^.. –ในบทที่ 3 มีส่วนที่เป็นการ quote คำพูดของคุณทักษิณหลายตอนที่พูดถึงผลกระทบของ FTA ไทย – สหรัฐ ฯ ว่า เป็นเรื่องที่ประชาชนไม่รู้จริงออกมาพูด— คิดว่าคนอ่านก็น่าจะต้องการรู้ว่า –แล้วตกลงผลประโยชน์ – ผลกระทบจริงๆ คืออะไร ถึงแม้ว่านี่อาจจะไม่ใช่คำถามที่วิทยานิพนธ์นี้ต้องการตอบ แต่คิดว่าน่าจะมีการศึกษาเชิงวิชาการที่ทำเรื่องนี้ ถ้ามาแปะไว้ใน reference เคียงคู่กับคำพูดที่ quote มาจาก นสพ. หรือสื่ออื่น น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอ่านที่ต้องการสนใจไปหาความรู้ต่อ — พูดในกรณีที่คนอ่านอาจจะเป็นนิสิต ป. โท รุ่นน้อง ๆ ที่เผอิญทำงานกับอาจารย์ของวิว แล้ว อ. แนะนำว่าให้อ่านงานของพี่คนนี้เพื่อหาประเด็นทำ thesis ( ซึ่งเป็นสิงที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ชอบทำมาก) เขาจะได้ได้ทั้ง idea และแหล่งข้อมูล น่าจะทำให้เป็นการทำการกุศลด้านการศึกษาไม่มากก็น้อย ^^


พูดถึงสิ่งที่เราอยากเห็นใน version หนังสือไปแล้ว — ก็ต้องมาถึงสิ่งที่ไม่อยากเห็นบ้าง .. มีอยู่จุดเดียวคือ ตรง(ขอบเขตของการศึกษา)ที่บอกว่า —การศึกษานี้ไม่ได้เป็นการประเมินถึงผลกระทบแท้จริงที่จะเกิดขึ้นจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย – สหรัฐฯ แต่อย่างใด — ..คือพอมีอยู่ในวิทยานิพนธ์มันดูจริงใจดี … แต่พออยู่ในหนังสือนี่มันท่าทางจะทำให้ขายไม่ออกเอาว่ะ … ^^”…เราว่าวิวควรจะหาวิธีพูดใหม่ — ไม่ก็หาคนเขียนคำนำเจ๋ง ๆ ก็ได้ว่า — แล้วมันจะ link กับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร — คือ ถ้าหากงานที่ขายได้ในโลกวิชาการต้องมี theoretical contribution งานที่จะขายได้ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ควรจะมี practical contribution ในระดับที่พอ ๆ กันค่ะ


3 comments

 1. สวัสดีค่ะ
  ไม่ทราบว่าถ้าอยากจะข้อ thesis มาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียน essay ของแนนได้ไหมค่ะ พอดีว่าทำเรื่องเกี่ยวกับ Bretton Wood System and its impact ของ International banking and financial law ค่ะ

  รบกวนด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  แนน

 2. พี่จิ๊ครับ

  ขอบคุณที่แนะนำครับ

  ผมส่งไฟล์ไปให้น้อง (มั้ง) เขาแล้ว

  แรกก็งงอยู่เหมือนกันว่าใคร แถมเขาอ้างถึง “board” ของ “คุณจิติมา” ด้วย

  พบกันวันอาทิตย์ครับ : )
  วิว

  ป.ล. บล็อคของพี่ให้ความรู้สึกที่สะอาดหมดจนดีนะครับ

  • ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีเจ้าของ blog ก่อนนะคะ
   และต้องขอขอบคุณที่ใ้หข้อมูลดีๆ แก่เรา (ผู้อ่าน)
   พอดีกำลังหาข้อมูลเพื่อจัดทำ Thesis สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองน่ะคะ
   ไม่ทราบว่าพอจะขอ copy งานของคุณวิวได้จากที่ไหนเอ่ย?

   รบกวนด้วยนะคะ

Comments are closed.