Trip สำนัก 2009


…เส้นเดินทางขึ้นค้าง — เลยได้เดินทางไปต่างประเทศ 2 ครั้ง (เกือบ ๆ จะ) ติดกัน …^^… แต่ต้องนาน ๆ ทีมาก ๆ ถึงจะได้ไปกันทั้งสำนักกะเพื่อนเยอะ ๆ เช่นนี้ …^^…ตาม plan ที่เขาอนุมัติคือ – ไ ป ห น อ ง ค า ย – ก็เลยได้แวะวัดหลวงพ่อโตก่อนระหว่างทาง..เช่นนี้..^^…

ดอกลีลาวดีสวย ๆ ในวัด

หลวงพ่อโตค่ะ ^^

แดดดี – ถ่ายรูปสวย ^^

กว่าจะเดินทางมาถึงที่พักก็มืดค่ำ — วันรุ่งขึ้นนั่นแหละ ถึงได้เดินทางไปต่างประเทศกันจริง ๆ คือ ข้ามจากหนองคายไปลาวค่ะ …^^…จุดมุ่งหมายแรกของเราคือที่นี่อะ –วัดพระธาตุหลวง ..^^…

ถ่ายรูปร่วมกันแบบนี้ …ภาษาลาวเรียกว่า – แ ห ก ต า ส า มั ค คี – ค่ะ

องค์พระธาตุหลวงที่เขาว่าให้เดินเวียน 3 รอบแล้วจะขออะไรได้ …เราจำไม่ได้ซะแล้วแฮะ …^^”….

.. จำได้แต่ว่า — เราไม่ได้วน 3 แต่วนรอบเดียวแล้วมาถ่ายรูปเล่นกะน้องนู๋อ้อม (….อ้าว…^^”…)…อะนะ..บุญกรรมอยู่ที่ทำตัวค่ะ — วนไปก็เท่านั้นอะ …^^…

แม่ค้าสาวชาวลาวน่ารักที่พระธาตุหลวง …^^…

… แหกตาสามัคคีอีกครั้ง ที่ Arch de Triamph (…ก็คือประตูชัยอะ– เขาบอกว่าสร้างเลียนแบบฝรั่งเศส) ณ เวียงจันทน์ค่ะ …^^…

…จุดมุ่งหมายต่อมาคือ – ห อ พ ร ะ แ ก้ ว – ค่ะ

ดูสงบร่มรื่นมาก ๆ ^^

องค์พระต่าง ๆ อยู่รอบพระอุโบสถ — ที่แหว่ง ๆ วิ่น ๆ คือมีคนมาขุดลอกเอาเงินทองของมีค่าไปค่ะ …น่าเศร้าเนอะ …

(ไม่เศร้าแระ..^^”) ..พี่ ๆ น้อง ๆ ฝ่ายเราเองแหละ…^^…

…บอกลาคุณไกด์สาวชาวลาว (คือคนกลางค่ะ …^^) ณ ด่านข้ามแดน –ก่อนจะ shop duty free อย่างเมามัน – แต่เราไม่ค่อยได้ซื้ออะไร เพราะแม่เบรคไว้ว่า – ของแบบนี้แถววังหลังก็มี – ค่ะ …^^”…