แถลงข่าว โครงการประกาศศักดิ์ศรี สตรีบนหน้าสื่อ


ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกา เรามางานนี้กัน — ^^ แถลงข่าวโครงการ ประกาศศักดิ์ศรี สตรีบนหน้าสื่อ ค่ะ ^^

ทางเข้างานแถลงข่าว ณ โรงละครนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก หรือ โจหลุยส์ เธียเตอร์ ที่สวนลุมค่ะ … ^^…

น้องๆ ที่มาร่วมงานร่วมลงทะเบียนค่ะ … ^^…

โครงการดี ๆ เช่นนี้ — เป็นโครงการของที่ทำงานเราเอง — เพราะกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ผลิตสื่อ และผู้สนใจ ได้มาร่วมกันผลิตสื่อดี ๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสตรี และความเสมอภาคหญิงชาย โดยส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดกัน — มีรางวัลให้ด้วยนะคะ ^^

ท่านอธิบดีกล่าวเปิดงาน

ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน – ถ่ายภาพร่วมกัน

ผู้ร่วมอภิปราย — อาจารย์วนิดา ตันนาภัย จากคณะวารสาร ฯ ธรรมศาสตร์

ผู้ร่วมอภิปรายอีกคน — คุณอ้วน อรชร จากไทยโพสต์ … จริง ๆ ต้องมีคุณดี้จากรายการ Strawberry Cheesecake อีกคน … แต่ไม่รู้เราเอาภาพไปไว้ไหนแล้ว … ^^”…แหะ แหะ

การเสวนาเรื่อง ภาพลักษณ์ของสตรีในสื่อ — เพื่อให้ความรู้กับผู้มาเข้าร่วมโครงการ ค่ะ ^^

ผู้ร่วมอภิปราย กะ ผู้หลักผู้ใหญ่ ถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้ง

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ — ที่ต่อไปคงได้เห็นตามมหาลัยต่าง ๆ ใครสนใจ ก็ติดตามรายละเอียด – สอบถาม และส่งผลงานเข้ามาประกวดกันได้ ที่ thaigender@hotmail.com หรือ Website ของโครงการ นะคะ ^^