มากกว่า – ก ร ะ ด า ษ แ ผ่ น เ ดี ย ว – (ไม่ใช่บทความเชิงสัญลักษณ์ค่ะ)


….ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง
ฉันจึง มาหา ความหมาย
ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย
สุดท้าย ให้กระดาษฉันแผ่นเดียว …

— จาก เพลงเถื่อนแห่งสถาบัน” ประพันธ์โดย วิทยากร เชียงกูล


…เชื่อว่าทุกคนที่ผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (แม้จะไม่ใช่ธรรมศาสตร์) น่าจะคุ้นเคยกันดีกับกลอนบทนี้ (…แม้ว่าเกินกว่าครึ่ง — รวมทั้งข้าพเจ้าด้วย ^^” — จะท่องได้แค่บาทนี้) เขามักจะเอามาให้เราอ่านตอนเข้าเรียนปี 1 เพื่อให้น้องใหม่ ๆ ได้ตระหนักว่า เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาเรียนในมหาลัยแล้ว ก็ควรที่จะเก็บเกี่ยวอะไรให้ได้ไปเยอะ ๆ ไม่ใช่เอาไปแค่ – ก ร ะ ด า ษ แ ผ่ น เ ดี ย ว – ที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มากนัก …นอกจากเวลาสมัครงานที่คนรับสมัครจะเรียกเอากระดาษใบนี้ให้จงได้ ….เสนออะไรอย่างอื่นให้มากแค่ไหน …ถ้าไม่มีไอ้กระดาษเจ้ากรรมใบนี้ เขาก็มักจะไม่ยอม …-“-… เราว่ามันต้องแก้ที่ค่านิยมของคนที่จะจ้างงานมากกว่า –ว่าเรารับ – ค น – เข้ามาทำงาน …ไม่ได้รับกระดาษ…..ถ้าคุณค่าของคนในสังคมยังอยู่ที่ตรงนี้ ….น้องใหม่ ๆ ก็คงจะเข้ามาด้วยความตั้งใจที่ว่า “….ฉันขอเก็บอะไรไปมากมาย … สุดท้าย kru ต้องได้ – ก ร ะ ด า ษ – มา ! “ (..เอาหมด– ว่างั้น …^^”…)


ออกอ่าวออกทะเลไปไกลมาก ….^^”… – อั น ที่ จ ริ ง – ..เราตั้งใจจะมาบอกว่า – ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ อ ะ ไ ร คุ ณ ม า ก ก ว่ า ก ร ะ ด า ษ แ ผ่ น เ ดี ย ว -… taken literally — ไม่ต้องตีความเชิงสัญลักษณ์ … เอาความหมายตามตัวอักษรแบบกำปั้นทุบดินปึ้ก ๆ คุณก็จะได้กระดาษมากกว่า 1 แผ่นอยู่ดี …..^^”… – ใ ค ร ที่ ไ ด้ ก ร ะ ด า ษ แ ผ่ น เ ดี ย ว – …คือปริญญาบัตรตอนรับปริญญา …. นั่นหมายความว่า คุณ – ลื ม – ที่จะไปเอาเอกสารเหล่านี้ …ที่มหาลัยจะออกให้คุณฟรี ๆ หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้คุณจบการศึกษาแล้ว….รู้ตัวแล้วก็รีบไปเอาซะนะ …เกิน 60 วัน เขาทำลายเอกสารไม่รู้ด้วย …^^”…

ถ้าอยู่จุฬาฯ ก็มาเลยที่สำนักทะเบียน ชั้น 2

ป้ายบอกที่ติดต่อที่คุ้นเคยของชาวจุฬาฯ (รุ่นใหม่ — …^^”… เราเข้าใจชาวจุฬาฯ รุ่นเก่าเหมือนกัน ตอนเราเรียน ป. ตรี ป. โท ตึกนี้ยังสร้างไม่เสร็จ เราก็ไม่เคยจะพานพบบริการไฮโซครบวงจรแอร์เย็นฉ่ำ และรวดเร็วตามมาตรฐาน ISO เช่นนี้หรอก….)

ต า ม ป ก ติ – นิสิตจะต้องกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อที่จะขอเอกสาร เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สามารถ Download ได้ทาง internet จาก website ของ สทป. ด้วย … จะกรอกที่บ้าน แล้วฝากเพื่อนมาส่ง และขอให้เค้าส่งไปรษณีย์ไปให้ถึงบ้านก็ได้ …

แต่สำหรับเอกสารที่ สทป. ออกให้หลังเรียนจบ ถ้ามารับเองไม่ต้องกรอกฟอร์ม ยื่นบัตรนิสิต (แม้ว่าจะหมดอายุไปชาติครึ่งแล้ว —สำหรับนิสิต ป. เอก เรียนนานมาก เช่นเรา) ให้เขาได้เลย

เ อ ก ส า ร ที่ เ ร า จ ะ ไ ด้ – ประกอบด้วย 1) ใบรับรองจบการศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละฉบับ (รวมเป็นกระดาษ 2 แผ่น) 2) Transcript 2 ชุด เป็น 2 แผ่น — รวมเป็นกระดาษทั้งหมด 4 แผ่น + ปริญญาบัตร ก็เป็น 5 แผ่นแล้ว …และบัตรนิสิตใบเก่า เขาให้เรากลับมาด้วย ไม่ได้เก็บไว้นะคะ …^^…———————————————-ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง – สำหรับ ป. โท และเอก ที่มีการเปลี่ยนชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (เช่นเรา) กรุณาตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องด้วยนะคะ เพราะบางทีเขาไม่เปลี่ยนให้ หรือพิมพ์ผิด (ของเราก็ผิด ….-“-…) …แต่ขอให้เชื่อว่า คุณไม่ใช่ Case แรก ที่เจอแบบนี้ (อย่างน้อย ๆ ก็มีเรา และน้อง ป. โท ที่ชื่อวิทยานิพนธ์สับกันกับของเรา อีก 2 คนล่ะ :P) ให้ไปติดต่อที่เคาท์เตอร์ได้เลยค่ะ (เขาจะมีป้ายแปะไว้ –ว่าตรงไหน) เขาจะได้แก้ไขเอกสารให้คุณ ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันค่ะ ^^