(กลัว) “น้ำ ท่ ว ม “…ทำไงดี ? (ที่ไม่ใช่ – ทำ ใ จ -)


… พักนี้คำถามติดปากของชาว กทม. คือ “ ที่ บ้ า น น้ำ ท่ ว ม รึ ยั ง ? ” แทน ไปไหนมา ? กินอะไรรึยัง ? หรืออะไรทำนองนี้ไปซะแล้ว …^^”… เราก็ถูกถามบ่อย เพราะหน้าฝนเราชอบบอกเพื่อน ๆ ว่า “ก ลั บ บ้ า น ค่ำ ไม่ ไ ด้ …เดี๋ ย ว น้ำ ท่ ว ม “ ซึ่งเราอยากจะขอชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับช่วงนี้ ว่า น้ำที่ท่วมบ้านเราอยู่ทุกปีนั้นคือ – น้ำ ท่ ว ม ขั ง – อันเกิดจากฝนตกหนัก และแรง เป็นเวลานาน ๆ ในช่วงหัวค่ำ ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วง 2-3 ทุ่ม ในซอยบ้านเรา ทำให้เข้าบ้านไม่ได้ในช่วงนั้น … ต้องเข้าก่อน ไม่ก็หลังจากนั้น … เราจึงมักจะกลับบ้านตั้งแต่ 6 โมงเย็น ส่วนน้องเรามันจะกลับหลังจากนั้น คือหลัง 4 ทุ่มไปเลย …- แ ต่ – บ้านเราไม่ใช่เขตได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือไหลบ่า หรือน้ำทะเลหนุนสูง นะคะ เพราะไม่ได้ติดแม่น้ำ หรือคูคลองใด ๆ โดยตรง …. แม้ว่าในเขตจะมีคลองบางซื่อ และท่าน้ำนนท์อยู่ไม่ไกลนัก …. ทำให้เขตบางซื่อโดนประกาศเป็นเขตภัยพิบัติด้วยเหมือนกัน …- ท่ า น ที่ บ้ าน ถู ก ป ร ะ ก า ศ เ ป็ น เ ข ต ภั ย พิ บั ติ – ..ก่อนที่จะตื่นตระหนก จึงควรดูแผนที่ก่อนนะคะ ว่าเขตของท่านมีแม่น้ำ หรือคลอง อยู่ที่ไหนรึเปล่า ? มีศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยอยู่ที่ไหน ? —-> ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้พื้นที่ประสบภัยนั่นแหละ เราจึงไม่ได้ให้ท่านดูเพื่อที่จะลี้ภัยไปที่นั่น (เพราะจากการสำรวจพบว่า — ผู้ที่กลัวน้ำท่วมครั้งนี้ส่วนใหญ่ มักไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะ คนที่อยู่พื้นที่เสี่ยง เช่น คลองบางกอกน้อย ดูเหมือนว่าเค้าจะชินแล้ว เตรียมตัวแล้ว) แต่ให้ดูว่า ท่านจะสามารถช่วยอะไรเค้าได้บ้าง …การช่วยผู้ประสบภัย ก็เปรียบเสมือนการช่วยตัวท่านเองด้วยนะคะ … เพราะถ้าหาทางจัดการกับน้ำได้ก่อนถึงบ้านท่าน บ้านท่านก็จะปลอดภัยอะ ….^^….และอยากให้ตระหนักไว้เสมอว่า…สำ ห รั บ ค น ที่ เ ป็ น ห่ ว ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น ก ท ม. – …ท่านสามารถติดตามสถานการณ์ รวมทั้งสถานการณ์ด้านการรับมือกับน้ำ และความต้องการอาสาสมัครในจุดต่าง ๆ ได้ทาง http://www.facebook.com/FloodConnect ซึ่งเราคิดว่าเชื่อได้มากที่สุดแล้ว (เพราะกรองข้อมูลมาจากที่คนในพื้นที่รายงานใน Pantip อีกที และเป็นที่มาของภาพต่าง ๆ ที่เราแปะก่อนหน้านี้ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ …- จ า ก ก า ร ติ ด ต า ม อ่ า น ข้ อ มู ล ใ น สั ป ด า ห์ ที่ ผ่ า น ม า – ทำให้เราสรุปได้ว่า … – ก ท ม . จ ะ ป ล อ ด ภั ย อ ย่ า ง แน่ น อ น – …ถ้า…


1) แนวป้องกันน้ำรอบนอกปลอดภัย ทำให้น้ำไม่ทะลักเข้ามาทีเดียว (จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ คลอง 6 ณ บัดนาว มีเพื่อน พี่ น้อง ที่แข็งแรง รบกวนบอกไปช่วยเสริมแนวกระสอบทรายหน่อย ตอนนี้มีคนเยอะจริง แต่ตักทรายขนทรายมันเหนื่อย ถ้าผู้หญิงไป จะเป็นกำลังใจได้อย่างเดียวจริง ๆ แต่ไปก็ดี) –> ย้ำว่าแนวกระสอบทราย ไม่ได้ทำเพื่อกั้นน้ำไว้ไม่ให้ลงมา กทม. แล้วคน ตจว. แช่น้ำนะคะ แต่เพื่อทำให้น้ำมันออกถูกทาง คือ มาทางแม่น้ำ ไม่ใช่ทะลักมาเยอะ ๆ ทุกทิศทุกทาง และป้องกันไม่ได้ ใครที่คิดจะทำลายแนวกระสอบทราย บอกเขาว่าขอแรงมาทำอย่างอื่นแทนได้ไหม ปั่นจักรยานแจกของตามโครงการ น้ำขึ้นต้องรีบปั่น ก็ได้นะ


2) น้ำถูกระบายออกทะเลได้ก่อนวันที่ 17-18 ตค. ซึ่งเป็นวันน้ำทะเลหนุนสูงสุด –> ติดตามข่าวการผลักดันน้ำลงทะเลวันนี้ (16 ต.ค.54)3) ฝนไม่ตกเพิ่ม –>- ขณะนี้พายุดีเปรสชั่นบันยันได้สลายตัวเป็นความกดอากาศต่ำแล้ว (ตั้งแต่วันศุกร์) ดีเปรสชั่นจึงไม่น่าจะเข้า กทม. ในวันที่ 17-18 ฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้ เป็นฝนปลายฤดู จะตกเร็ว แรง มีเป็นประจำทุกปี (ตกทีซอยหน้าบ้านเราก็ท่วมขังที 555 แม่เราเลยไม่ชอบให้กลับบ้านช้า เพราะว่าถ้ากลับช่วงน้ำท่วมแล้วเขายังไม่ระบาย เราจะเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ แต่ในบ้านไม่เป็นไร)ส รุ ป ว่ า —> เราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานหนัก ๆ ในขณะนี้ทุกท่าน และขอภาวนาให้ภารกิจประสบความสำเร็จโดยไว เพราะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน (คือน้ำไปตามทางที่ถูกที่ควร) กทม. รอดแน่นอน ไม่ต้องตกใจถ้าน้ำท่วมหน้าบ้านตอนนี้ แต่ขอให้เห็นใจที่เขาระบายช้า เพราะมันยากจริง ๆ แค่เขาเอาน้ำจืดลงทะเลเยอะ ๆ พร้อมกันช่วงนี้ ปลาทะเลก็สำลักน้ำตายไปเยอะแล้ว … แต่ควรตกใจ ถ้ามีข่าวแนวกระสอบทราย หรือประตูกั้นน้ำพัง เพราะจะทำให้น้ำมันทะลักลงมาทุกทิศทุกทางจำนวนมาก ๆ พร้อม ๆ กัน —> ถ้ามีคนใกล้ตัวคิดว่า ปล่อยน้ำลงมาจากอยุธยา ให้อยุธยากับ กทม. ท่วมครึ่งแข้งแท่ากัน แล้วจบ ช่วยอธิบายให้เขาเลิกคิดอย่างนั้นที อาจจะจบเหมือนกัน แต่จบชีวิตกันหมดเนี่ยแหละ เพราะจะมีแต่น้ำทุกทิศทาง ไม่มีทางไหนแห้ง ๆ ให้หลบภัย หรือความช่วยเหลือขึ้นไปถึง ตจว. ได้เลย


สำ ห รั บ เ ร า – เราว่าที่น่าเป็นห่วงกว่าเรื่องน้ำเหนือถล่ม กทม. คือ การบริหารจัดการความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย ตจว. ในตอนนี้นะ เพราะความช่วยเหลือส่งไปถึงมือคนและสัตว์ที่ประสบปัญหายากมาก การเดินทางลำบาก (เพื่อนที่มีรถกะบะสูงจะช่วยขนกล้วยไปให้ช้างที่อยุธยา บอกว่าต้องขอบาย เพราะเขาบอกว่า ต้อง 10 ล้อ เท่านั้น มันเลยไปช่วยอย่างอื่นแทน) และผู้ประสบภัยในศูนย์ประสบภัยต่าง ๆ ที่เยอะมากตอนนี้ (ทั้งคนและของ ..น้ำใจคนไทยมากมายจิง ๆ ^^”) Office เรา (i.e. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) ก็ย้ายไป ม. วไลยอลงกรณ์ (เป็นศูนย์ผู้ประสบภัยเหมือนกัน อยู่ใกล้ มธ. รังสิต) เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็ต้องไป รู้สึกว่าเขาจะให้ไปดูแลเด็ก..^^…—> ตอนนี้ย้ายมาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วค่ะ – ใ ค ร ส น ใ จ – …แวะไปช่วยกันได้ โทรมาก่อนก็ดี เพราะมีรถออกจาก Office ทุกวัน แต่เราว่าแวะไปที่ไหนใกล้ ๆ บ้านท่านน่าจะดีกว่า …มันมีหลายที่ … หรือใครไม่มีกำลังกาย เจ้านายบังคับให้ทำงาน หยุดไม่ได้ ก็ช่วยบริจาคเป็นกำลังทรัพย์แทน — ซึ่งสามารถบริจาคได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ใช่แค่เป็นตัวเงินอย่างเดียวนะคะ …. – เ ช่ น -…อันนี้เราผ่านไปเห็นมา ที่ Siam Dis ..^^…

ใบเสร็จของท่านมีค่า อย่าทิ้ง !

…ว่าแล้วก็จัดไป 2 ใบ โลด ^^

…หย่อนได้ ที่ชั้น 1 และชั้น 6 นะคะ ^^