Gummy & Mun-Sen ช่วยเพื่อนสัตว์ประสบภัยน้ำท่วม


บ่ายวันหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ….ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วมใด ๆ ทั้งสิ้น (….แต่ได้ข่าวว่า ช่วงนี้คน กทม. ลี้ภัยไปอยู่เยอะแยะเลย….^^”..)…..

…….สองตัวนี้เค้าคุยอะไรกันน้า ?

[ขอขอบคุณภาพประกอบภาพนี้จาก Blog คุณ SmiLely ค่ะ ]

[ภาพถ่ายจากสถานที่จริง ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยแจ้งวัฒนะ ค่ะ]

… นั่นสินะ… ^^…

สำ ห รั บ เ พื่ อ น ๆ พี่ ๆ น้ อ ง ๆ ที่ อ ยู่ ใ น เ ข ต เ สี่ ย ง แ ล ะ / ห รื อ กำ ลั ง อยู่ ใ น ร ะ ห ว่า ง ก า ร อ พ ย พ ไ ป ที่ ใ ด ๆ – … เราอยากขอร้องให้พาสัตว์เลี้ยงของคุณไปด้วยเถอะค่ะ … อย่าทิ้งเค้าไว้เลย มีโรงแรมหลาย ๆ แห่งที่ยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยง เช็ครายชื่อได้ที่ http://dogcanstay.com/ หรือจะฝากไว้ตาม รพ. / โรงแรม/ คลีนิคต่าง ๆ ที่รับดูแลสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะก็ได้ นอกจากนี้ สำหรับคนที่หนีน้ำออกมาได้แต่ตัวคนและสัตว์เลี้ยงโดยไม่มี plan ใด ๆ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยหลาย ๆ แห่งก็ยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยง ดังนี้ค่ะ ( คิดว่าน่าจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะ … ลองโทรเช็คแต่ละที่ดูแล้วกัน… ^^”… )========================================
ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยที่ยินดีต้อนรับผู้ประสบภัยพร้อมสัตว์เลี้ยง
========================================
หมายความว่า เป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัย (คน) แต่มีพื้นที่กว้างพอจะรับสัตว์เลี้ยงด้วย (มี area สำหรับสัตว์เลี้ยง แต่ไม่มีสัตวแพทย์ประจำคอยดูแล มีเจ้าหน้าที่ดูแลซึ่งอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง แต่ให้เจ้าของมาดูแลเองได้) เท่าที่เรารู้ มี1) ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยราชมังคลากีฬาสถาน โทร 089-1708689 คุณโหน่ง 087-8267139 คุณนุ้ย2) ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยแจ้งวัฒนะ (ตึก CAT Telecom) โทร 081-875-0727 (ผู้ประสานงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ )3) ศูนย์พักพิงและบรรเทาสาธารณภัยม.มหิดล ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นพุทธมณฑล(ศาลายา) โทร. 02-441-4400, 087-671-6668 ต้อนรับเจ้าของและสัตว์เลี้ยง4) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดศูนย์อพยพในกรณีที่ผู้อพยพสัตว์เลี้ยงมาด้วย สามารถนำมาได้ รับเฉพาะสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่มากับเจ้าของเท่านั้น สอบถามโทร 02-3298277 , 0-2329-82885) โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน .นครปฐม รับฝากสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่ประสบอุทกภัย โทรศัพท์ 034-351901-3 ต่อ 2101-36) ม. เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ จ. ชลบุรี รับผู้อพยพ 1,000 คน รถจอดได้ รับสัตว์เลี้ยง โทร. รองอธิการฯ ศิริชัย 086 -345-0684ศูนย์พักพิงเหล่านี้ (ซึ่งเราไม่เคยไปยกเว้นเบอร์ 2 ที่เป็นของกระทรวงเราเองดูแล) ยังคงต้องการการสนับสนุนกรง อุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ สายจูง พัดลมตัวใหญ่ ๆ สำหรับระบายอากาศ และอาหารสัตว์อีกเป็นจำนวนมากนะคะ ใครที่มีกำลังจะสนับสนุนได้ ช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะ -/|\-

[ขอขอบคุณข้อมูลจาก Pantip.com, twitter และ Facebook page ต่างๆ ค่ะ]สำ ห รั บ เ พื่ อ น ๆ พี่ ๆ น้ อ ง ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย แ ล ะ ต้ อ ง ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ต่ า ง ๆ ที่ ป ร ะ ส บ ภั ย น้ำ ท่ ว ม กั น อ ยู่ ม า ก ม า ย ใ น เ ว ล า นี้ – …..เราขออนุโมธนาบุญด้วยก่อนเลย … ^^…. และขอให้ช่วยเช็คข้อมูลจาก Page ต่าง ๆ เหล่านี้ค่ะ ….

================================================
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ใจบุญ ที่ต้องการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้ำท่วม
================================================

มีหลายเรื่องที่พวกเรา (โดยเฉพาะคนที่มีรถใหญ่ ลุยน้ำได้ มีเรือ และไม่กลัวการจับหมา – แมวที่ไม่คุ้นเคย) สามารถทำได้ค่ะ ทั้งช่วยอพยพหมา แมว บริจาคของ – เงิน รวมทั้งให้ที่พักพิงกับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ ลองเข้าไปเช็คดูนะคะ

1. ช่วยLike ช่วยShare ช่วย ผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยง ปี54

2.” A call for Animal Rights ” Walk Rally

3.ศูนย์ช่วยเหลือ-ติดตาม สัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยน้ำท่วม

4.UniDog (Thailand)


ส่วนมันเส้นจะชักชวนกัมมี่สำเร็จหรือไม่นั้น….เชิญตามมาดู ^^”