นำเที่ยวอังกฤษ & Paris แบบบ้าน ๆ ผ่าน Scrap Book (1) : อะไร ๆ ใน London


… มีคนถามมาหลายรอบแล้ว เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวน่าไป – อะไรน่าซื้อ ในอังกฤษ และฝรั่งเศส (จริง ๆ เขาคงอยากถามทั้งยุโรปเลย แต่เราจะบอกว่า เราเคยไปแค่ฝรั่งเศส กะ สวิส ประเทศอื่นไม่เคยไป … คงจะแนะนำได้แค่นี้ … ^^”…) เนื่องจากเห็นว่าเราเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนมา – ตั้ ง 1 ปี – …. (… มีบางคนเข้าใจผิดว่านานกว่านั้น — ซึ่งไม่ใช่อะ … 😛 … ป. โท อังกฤษ ใช้เวลาเรียนแค่ปีเดียว … และเราเรียนจบ ป. เอก ที่เมืองไทย ไม่ใช่ที่อังกฤษ …) …. – ข อ ใ ช้พื้ น ที่ ต ร ง นี้ ชี้ แ จ ง สั ก ห น่ อ ย – …. ว่า … จริง ๆ แล้วเราคิดว่า 1 ปี ไม่ใช่ระยะเวลาที่ยาวนานอะไรเลย …. และเราก็ไปเรียนมาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้วนู่น …. – ถ้า คุ ณ ต้ อ ง ก า ร ข้ อ มู ล ดี ๆ จ ริ ง ๆ – ….. เดี๋ยวนี้ guidebook ดี ๆ ก็มีออกมาตั้งมาก ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ราคาถูกแพงแล้วแต่ทุนทรัพย์ ….. – ถ้ า ใ ค ร ไ ม่ มี ตั ง ค์ จ ริ ง ๆ – …. แบบว่าจ่ายไปกับทริปจนหมดตัวแล้ว (… เราก็เคยเป็น ^^”…) ข้อมูลใน internet ก็มีอยู่มากมาย ….. คุณไม่จำเป็นต้องมาถามเราเลยก็ได้ …..

….. แต่แน่นอนว่า – ใ น ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง – เราไม่เคยพูดกับใครแบบนี้ .. เนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่จะไปเที่ยวอังกฤษ – ฝรั่งเศส ย่อมต้องมีตังค์ และต้องมีปัญญาซื้อหา Guidebook ได้ไม่ยาก … ที่มาถามเรา น่าจะเพราะอยากคุยกับเรามากกว่า 555 …. หรือไม่ก็เพราะอยากได้คำแนะนำเสมือนเพื่อนแนะนำเพื่อนเที่ยว ….. ซึ่งบางอย่างมันก็หาไม่ได้ใน guidebook (…. แต่เราก็ไม่ได้อ่านทุกเล่มหรอกค่ะ …. บางเล่มอาจจะมีก็ได้) …. – ดั ง นั้ น – …. เพื่อไม่ให้ต้อง rewind เทปหลายรอบ ( เพราะเราก็มักจะให้ข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ ) จึงขอนำมารวบรวมไว้ใน Blog นี้ — แขกไปใครมาถามอีกคราวหน้า … จะได้ส่ง Link ให้ไปเลย … ไม่ต้องจดให้บ่อย ๆ ค่ะ …. ^^…..ปล. — ภาพประกอบ จาก Scrap Book ที่ทำไว้ และ Postcard ที่ซื้อมา ภาพถ่าย File หายไปไหนหมดไม่รู้ … หาไม่เจอ …. -“-……… ใครอยากได้ภาพประกอบสวย ๆ ชัด ๆ เอาชื่อสถานที่ไป search หาเอาใน google ละกันนะ …. เราขี้เกียจเอาภาพที่ไม่ได้ถ่ายเองมาแปะ …..

—————————————————————————

ข อ เ ริ่ ม ที่ L o n d o n ก่ อ น ก็ แ ล้ ว กั น น ะ ….. – เ ริ่ ม เ ที่ ย ว จ า ก ที่ ไ ห น ดี – … ขึ้นอยู่กับว่าอยากเดินทางโดยทางไหนอะ …. ที่นิยมกันมาก ๆ ก็คือ รถไฟใต้ดินที่เรียกว่า Tube ( เพราะเร็ว และไม่หลง) กับรถเมล 2 ชั้น (เพราะจะมองเห็นวิวสวย ๆ และเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของ London) …… – ถ้า อ ย า ก เ ดิ น ท า ง โ ด ย T u b e – …ก็เริ่มจากสถานีที่ใกล้ที่พักที่สุดได้เลย …. แต่ – ถ้า อ ย า ก เ ดิ น ท า ง โ ด ย ร ถ เ ม ล 2 ชั้ น – …. สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ ไม่เคยมาลอนดอนมาก่อน …. เราไม่แนะนำให้นั่งรถเมลธรรมดา เพราะอาจจะลงผิดป้ายได้ง่าย ๆ ให้นั่งรถเมลนำเที่ยวโดยเฉพาะจะดีกว่า … ส่วนใหญ่มักจะนิยมขึ้นกันที่ Marble Arch , Leicester Square ( อ่านว่า “เลสเตอร์ สแควร์ ” — คือตรง China Town) หรือ Trafalgar Square …ซึ่งเป็นที่ ๆ เป็นชุมนุมนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ….

…. มาถึงคำถามยอดฮิตอันดับ 1 …. – ค ว ร ไ ป เ ที่ ย ว ที่ ไ ห น บ้ า ง — จึ ง จ ะ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า ม า ถึ ง ล อ น ด อ น แ ล้ ว ? -….. ถ้าคุณเลือกนั่งรถเมลนำเที่ยวตั้งแต่ตะกี๊ รถมันจะพาไปทุกจุดที่ควรไปอยู่แล้ว จึงไม่ใช่ปัญหา เขาจอดให้ตรงไหนก็ลงไปปักป้ายถ่ายรูปได้เลย …. – แ ต่ – … หากอยากแนว เลือกเดินทางด้วยตนเอง ….. ขอแนะนำให้เริ่มจาก

1. Buckingham Palace — ควรไปแต่เช้า ให้ทันเขาตั้งแถว Changing the guards ตอนประมาณ 10 โมงเช้า ไม่งั้นจะถือว่าพลาดอย่างมาก และควรขอถ่ายรูปกับ Yeoman หรือนายทหารเฝ้าประตูด้วย …. ถ้าอยากจะเข้าไปเดินชมภายในพระราชวังก็ได้ แต่เสียค่าเข้าชมเฉกเช่นพิพิธภัณฑ์ทั่วไป สมัยเราเก็บ 10 ปอนด์ ไม่รู้ตอนนี้ขึ้นราคารึยัง ….

2. Westminter Abbey ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก (สวมมงกุฎขึ้นเป็นกษัตริย์) และฝังศพราชวงศ์อังกฤษจำนวนมาก + Big Ben + House of Parliament และบ้านเลขที่ 10 ถนน Downing Street ซึ่งเป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ — เพราะมันอยู่ใกล้ ๆ กัน เดินถึงกันได้ …. จะเข้าไปข้างในหรือไม่ก็ตามใจ (จริง ๆ เข้าได้แต่ Wesminterฯ ที่เดียว ไม่เสียตังค์)

3. Tower Bridge / London Bridge มันเป็นเส้นขนานกัน ข้ามแม่น้ำ Thames — กำลังเป็นที่ฮิต เพราะเป็นภาพขายของ London Olympic (…. สะพานที่เขาเอาสัญลักษณ์โอลิมปิกไปห้อย คือ Tower Bridge นะ ไม่ใช่ London Bridge) แถว ๆ นั้นจะมี Tower of London ด้วย (เป็นปราสาท ไม่ใช่หอคอย) สามารถเข้าไปชมข้างในได้โดยเสียค่าเข้าชมเหมือน Buckingham

4. British Museum ไม่ว่าคุณจะชอบพิพิธภัณฑ์หรือไม่ …. ไปถ่ายรูปกับรูปปั้นข้างหน้า หรือห้องโถงตรงกลางก็ยังดี …. เป็นที่รวมของทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ที่อังกฤษรวบรวมมาจากอาณานิคม ทั้งสฟิงค์ และมัมมี่ … รุ่นพี่เราคนนึงเคยบอกว่ามันน่าจะชื่อ World’s Museum มากกว่า British Museum อีก …. ไม่เสียค่าเข้าชม และสามารถถ่ายรูปได้ตามชอบใจ แต่ข้างในห้ามใช้ Flash …… – แ ล ะ ถ้ า คุ ณ เ ป็ น ค น ช อ บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ – …. ขอแนะนำให้ไปแถว ๆ สถานทูตไทย (อยู่แถว South Kensington) ซึ่งเป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ … ทั้ง Victoria & Albert, Science Museum และ Natural History Museum ….. – ถ้ า ช อ บ ง า น ศิ ล ป ะ – …. ขอแนะนำ National Gallery, Tate Britain และ Tate Modern …. ทั้งหมดนี้สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ …

5. ถ้าชอบความเป็นชุมชน และบรรยากาศความเป็นลอนดอนแบบมีคนเดินเยอะ ๆ เหมือนสยามสแควร์บ้านเรา … แนะนำ Trafalgar Square (อย่าลืมไปถ่ายรูปกับสิงโตหิน 4 ด้าน และนกพิราบ) … Piccadilly Circus — (อย่าลืมไปถ่ายรูปน้อง Eros และถ่ายรูปตัวเองโดยมีป้ายไฟ …. อืมม์ .. ป้ายโฆษณา 4 ด้าน เป็น Background) และ Covent Garden — ซึ่งเราชอบมากเพราะชอบมีคนมาแสดงดนตรี เล่นกล วาดภาพ etc. ให้ดู … เสมือนเป็น Street Art … ใครไปดูแล้วพอมีตังค์ก็สนับสนุนเขาหน่อยนะ … ^^….

6. ถ้าชอบสวนสาธารณะ — แนะนำ Hyde Park .… ควรไปดู Speaker’s Corner ที่เขาให้คนมาวิจารณ์นั่นนี่ … ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า Hyde Park ด้วย … ติด ๆ กันนั้นจะมี Kensington Park ซึ่งข้างในจะมี Kensington Palace ที่เคยเป็นที่ประทับของฟ้าหญิงไดอาน่าด้วย … เข้าไปดูได้ แต่เสียตังค์ …. และถ้าอยากจิบ High Tea และขนม Scone แบบอังกฤษแท้ … เราว่าของที่นี่อร่อยดี (แต่แพง) และได้บรรยากาศอังกฤษแบบหรู ๆ …ลองชิมดูละกันนะคะ ….. ^^….

ต่อด้วยคำถามยอดฮิตอันดับ 2 …. – ช็ อ ป / กิ น อ ะ ไ ร ? ที่ ไ ห น ดี ? – …. อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากซื้อหรือกินอะไรอีก ….. ขอแนะนำดังนี้ ….


ย่ า น ช็ อ ป ปิ้ ง ทั่ ว ไ ป –…. อยู่ที่ Oxford Street เดินเข้าไปเหอะ มีทุกสิ่งให้เลือกสรร ตั้งกะของที่ระลึกชิ้นเล็กชิ้นน้อย พวกพวงกุญแจ แก้ว Mug ผ้าพันคอ เสื้อบอล (ไม่แท้…. ของแท้ควรไปซื้อที่สนาม หรือสโมสร) ไปจนถึงถึงสินค้าแฟชั่นไฮโซขึ้นห้าง ถนนนี้จะตัดกับถนนชื่อ Tottenham Court Road (อ่านว่า – ท็อตแน่ม คอร์ท โร้ด -) ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้า it พวกกล้องถ่ายรูป นาฬิกา notebook etc. ซึ่งราคาแพงกว่าเมืองไทย และแป้นพิมพ์เป็นคนละระบบกับในบ้านเรา ( เราใช้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบอเมริกากันอยู่) จึงไม่แนะนำให้ซื้อ — นอกจากจะจำเป็น เช่น กล้องเสีย หรือซื้อสินค้าชิ้นเล็ก ๆ


ย่ า น ช็ อ ป ปิ้ ง ไ ฮ โ ซ – ….. อยู่บริเวณ Bayswater และ High Street Kensington รวมทั้ง Knightbridge ที่เป็นที่ตั้งของห้าง Harrods…. ซึ่งเราเคยเข้าไปแต่ซื้อของที่ระลึก พวกถุงผ้า กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ ร่ม และอื่น ๆ ที่สาว ๆ นิยมใช้กัน จะอยู่ชั้นใต้ดิน ซื้อตรงนี้ถูกกว่าซื้อที่สนามบิน ….. แต่ถ้าใครเงินหนา อยากจะซื้อ – ข อ ง B r a n d n a m e ร ะ ดั บ H i g h E n d สั ญ ช า ติ อั ง ก ฤ ษ -… ก็ขอนำเสนอ Mulberry และ Burberry ละกัน … ส่วนพวก LV , Hermes นั้น ถ้าอยากได้ ไปซื้อที่อื่นในยุโรปจะถูกกว่า ….


ย่ า น ช็ อ ป ปิ้ ง ห นั ง สื อ – … ซึ่งเป็นที่ ๆ คุณโจ มณฑานี ตันติสุข เจอหนังสือ – เ ร า จ ะ ข้ า ม เ ว ล า ม า พ บ กั น – (Only Love is Real) คือแถว Charing Cross มีทั้งร้านหนังสือเก่า หนังสือใหม่ หนังสือมือสองให้เลือกซื้อ


ย่ า น ช็ อ ป ปิ้ ง ข อ ง มื อ ส อ ง ข อ ง A n t i q u e – …เนื่องจากไม่ใช่แนวเรา จึงรู้จักที่เดียวคือ Notting Hills


ส่วนคำถาม – กิ น อ ะ ไ ร ? – นั้น …. เราไม่สามารถตอบแบบไฮโซได้ เพราะไม่เคยกิน เคยกินแต่อาหารราคาประหยัด ประเภทอาหารจีน บะหมี่ หาทานได้ที่ China Town มีหลายร้าน รสชาติพอ ๆ กัน มีซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารไทย และบัตรโทรศัพท์ราคาถูก (นิยมยี่ห้อ Bubbles) ….ส่วนร้านเป็ดย่าง Four Seasons ที่คนไทยนิยมกินกันนั้นอยู่แถว Bayswater นับว่าไม่ใช่ร้านที่แพงมาก ถ้าสนใจอยากลองของแท้ (เราว่าอร่อยดี) และอุตส่าห์ดั้นด้นมาจนถึงลอนดอนแล้ว ก็ควรไปกิน …

ว่าจะแนะนำแค่สั้น ๆ แต่ไป ๆ มา ๆ ปรากฏว่ายาวมาก … 555 … งั้นมาต่อกันพรุ่งนี้ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ รอบนอก London และเมืองต่าง ๆ ของอังกฤษ ก่อนที่จะข้ามไปปารีสละกันนะคะ … ^^…..