Posted in Travel

นำเที่ยวอังกฤษ & Paris แบบบ้าน ๆ ผ่าน Scrap Book (3) : เที่ยวปารีสแบบบ้าน ๆ


…..จากลอนดอนแล้ว ก็มาถึงคิวปารีสกันบ้าง เราคงแนะนำอะไรไม่ได้มากนักเกี่ยวกับปารีส เนื่องจากเคยไปครั้งเดียวเมื่อน้านนานมาแล้ว ….สังเกตได้จากปี ค.ศ. ใน Scrap Book ….ไม่ได้ไปทัวร์ แต่มีไกด์กิตติมศักดิ์จำนวนหนึ่ง (ดังที่เห็นในภาพ) เป็นพี่ ๆ กลุ่ม – โ ต๊ ะ น า ง ฟ้ า – ที่คณะอักษร ฯ จุฬา ฯ (…. ใครเรียนคณะอักษรฯ คุณน่าจะรู้จัก – โ ต๊ ะ น า ง ฟ้ า – อันเลื่องลือ ซึ่งแต่ก่อนตั้งอยู่หน้าตึกอักษรศาสตร์ 4 ….. ตอนนี้ตึกที่ว่าทุบไป เกิดตึกใหม่ขึ้นมาแทนเรียบร้อย … ไม่รู้ว่ายังมีโต๊ะนางฟ้าอยู่รึเปล่าเหมือนกัน …) ซึ่งไปเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นพาเที่ยวแทน ….. ดังนั้น วันแรกที่ไปถึง พี่เค้าก็พาไปหาข้อมูลสถานที่ ๆ อยากไปเที่ยว ที่ Tourist Centre ถนน Champs – Elysees … ต่อด้วยขึ้นไปถ่ายรูปตรง Arc de Triomphe ที่มันอยู่สุดถนนพอดี … และก็มานั่งชิลชมวิว แถว Centre Georges Pompidou-Beaubourg ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และศาลาว่าการกรุงปารีส Hotel-de-Ville

ทางเดินไปสู่ Arc de Triomphe ถนน Champs – Elysees

…. – ก า ร เ ดิ น ท า ง ใ น P a r i s -… เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากเรามีเวลาน้อย ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน ซึ่งมีหลายสายมาก วิ่งไปได้ทั่วถึงมาก และเร็วมาก เสียอย่างเดียวที่คนแน่นไปหน่อย และส่วนใหญ่เป็นคนชาติอาณานิคมตัวโต ๆ (ไม่ได้รังเกียจ .. แต่เขาตัวโตจริง และพื้นที่ข้างในมันค่อนข้างแคบ ทำให้ค่อนข้างจะอยู่ลำบาก) ….. ถ้าใครต้องการความโมแรนติก … เอ๊ย … โรแมนติก … สมกับภาพลักษณ์ปารีสเมืองในฝัน …. เราว่าน่าจะเลือกเดินทางโดยทางอื่นจะเหมาะกว่า …. – ถ้ า คุ ณ มี เ ว ล า น้ อ ย แ ล ะ ต้ อ ง ก า ร เ พี ย ง แ ค่ ถ่ า ย ภ า พ กั บ M o n u m e n t สำ คั ญ ๆ ใ ห้ ค ร บ – …. ไม่ต้องการลงรายละเอียดมากมาย … และต้องการความโรแมนติกเล็กน้อยถึงพอประมาณ…. เราขอแนะนำให้เดินทางโดยทางเรือล่องแม่น้ำ Seine จะเหมาะมาก … เพราะว่าสถานที่สำคัญ ๆใน Paris ส่วนใหญตั้งอยู่ริมแม่น้ำอยู่แล้ว ….

Postcard ที่เราซื้อมา … ดูเองก็จำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ว่าอะไรเป็นอะไร ^^”

ถ้าจำไม่ผิด อันนี้น่าจะเป็นสะพาน Pont Neuf (Pont แปลว่า สะพาน) ที่เปรียบเสมือนทางเข้าสู่ Ile de la Cite ซึ่งเป็นส่วนใจกลางเมืองสุด ๆ ของปารีส คล้าย ๆ เกาะรัตนโกสินทร์ของเรา เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง มหาวิทยาลัย Sorbonne อันลือลั่น (… รู้สึกว่าตอนนี้จะเรียกชื่อเป็น Paris ตามด้วยตัวเลข …. เช่น Paris I , Paris II, Paris III …. etc ….. ซึ่งแต่ละเลขหมายถึงสาขาวิชาที่แตกต่างกัน เราก็จำไม่ได้ว่าเลขไหนแทนสาขาวิชาอะไรบ้าง … ^^”..) และโบสถ์ Notre Dame … และถ้านั่งเรือต่อจาก Ile de la Cite ไปอีกหน่อย จะเจอเกาะเล็ก ๆ ชื่อ Ile de Saint-Louis ซึ่งเป็นฉากหลักของวรรณกรรมเด็กเรื่องดัง – ข บ ว น ก า ร น ก ก า ง เ ข น – (… ดังมากสมัยเรายังเด็ก มีละครด้วย และเป็นหนังสือนอกเวลาวิชาภาษาฝรั่งเศส ทั้งในระดับ ม. ปลาย และมหาวิทยาลัย หลายยุคหลายสมัย ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่รึเปล่า ) อันโด่งดังนั้นเอง

….ใครที่มีความประทับใจอะไรสักอย่างกับปารีส ..ไม่ว่าจะจากวรรณคดี หรือประวัติศาสตร์ก็ตาม …. และอยากไปสัมผัสให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต … เราขอแนะนำให้คุณจัดสรรเวลา – ค รั้ ง ห นึ่ ง ใ น ชี วิ ต – นั้นไว้ก่อนแก่สักเล็กน้อย … เนื่องจาก Monument ที่สำคัญ ๆ หลายอย่าง (มาก) ในปารีสนั้นต้องปีนบันไดสูง ๆ ขึ้นไป … ยกเว้นหอ Eiffel ซึ่งมีลิฟท์ แต่เนื่องจากมันใหญ่มาก ก็ต้องขึ้นบันไดบ้างเล็กน้อยอยู่ดี …. นอกจากนั้น — โดยเฉพาะสถานที่เก่าแก่โบราณตั้งแต่ยุคกลาง – ยุคฟื้นฟู ฯ ทั้งหลาย …. อย่าได้คาดหวังว่ามันจะมีลิฟท์ … เขาไม่ได้สร้างไว้หรอก … Arc de Triomphe ก็ต้องปีน …..

….. – อ ะ ไ ร อี ก ที่ ต้ อ ง ปี น ? – …. โบสถ์โรมัน Basilique du Sacre Coeur ต้องปีนเพราะอยู่บนเนินสูงมาก …. แต่ก็คุ้ม เพราะมองลงมาจะเห็นย่าน Montmatre ซึ่งเป็นย่านบันเทิงของ Paris ทั้งหมด ….. มหาวิหาร Notre Dame ที่เป็นฉากของเรื่อง The Hunchback of Notre Dame ของ Victor Hugo นั้นยิ่งบันไดสูงและชันมาก ๆ …. ความสูงกว่าจะขึ้นไปถึงหอระฆังข้างบน (ที่ Quasimodo อยู่) ไม่น่าจะต่ำกว่าตึก 4-5 ชั้น …. กว่าจะขึ้นไปได้ ก็เหนื่อยแฮกกันเลยทีเดียว ……

รูปปูนปั้นสัตว์ต่าง ๆ ที่คอยพิทักษ์ Notre Dame อยู่ชั้นบนทั้งหมด

…. – สำ ห รั บ ค น ที่ ช อ บ ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ – …Paris เป็นแหล่งรวมของพิพิธภัณฑ์มากมายไม่แพ้ลอนดอน …. ที่แน่ ๆ เราว่าไม่ว่าคุณจะชอบ หรือไม่ชอบพิพิธภัณฑ์ก็ตาม มา Paris ควรจะไป Louvre อย่างน้อยไปถ่ายรูปกับปิรามิดก็ยังดี …. – ถ้ า ใ ค ร อ ย าก เ ดิ น L o u v r e อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง – …. ประมาณตามรอย Davinci Code พึงตระหนักไว้ว่า – มั น จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า ม า ก ก ว่ า 1 วั น – …. คือวันนึงเดินตั้งแต่เช้ายันเย็น (เปิด 9 โมงเช้า) ก็ยังไม่พอ … แถมเดินไปเดินมาจะหลงทางอีกต่างหาก เพราะมันกว้างมาก …. เอาเป็นว่าอยากดูอะไร ก็มุ่งไปตรงนั้นแล้วกัน … ไม่ต้องคาดหวังจะเดินให้ทั่ว …. พิพิธภัณฑ์อีกแห่งที่อยากแนะนำสำหรับคนชอบภาพวาดของ Monet, Cezannes, Van Goghs, Renoirs และคนอื่น ๆ ในยุค Impressionism, Expressionism ขอแนะนำให้ไป Musee d’Orsay อีกซักที่ ….เนื่องจากที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยที่สุดใน Paris ตามที่ guidebook เล่มนึง (จำไม่ได้แล้วว่าเล่มไหน) เขาว่า… ลองพิสูจน์ดูเองละกัน….

…. – สำ ห รั บ ใ ค ร ที่ อ ย า ก ช ม โ ช ว์ M o u l i n R o u g e – ….คือว่าเราก็ไม่ได้ไปดูหรอก เนื่องจากมันแพงไปหน่อยสำหรับนักศึกษาต่างชาติตาดำๆ หัวดำ ๆ เช่นเรา …. – ส มั ย นั้ น – ….คือเมื่อเกือบ ๆ 10 ปีก่อน ราคาตั้งแต่ 82 – 130 ยูโร … สมัยนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ลองเช็คเอาเองละกันที่ http://www.moulin-rouge.com

…. อีกที่นึงที่เราว่าหลาย ๆ คนน่าจะอยากไป เมื่อมา Paris คือพระราชวัง Verseille ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึ่งที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ใน Paris แต่อยู่อีกเมืองเลยมาหน่อย นั่งรถไฟประมาณ ชม. เดียว ก็ถึง เราก็ลืมไปแล้วว่าขึ้นที่สถานีไหน …. ^^”…. จำได้แต่ว่า – ค น ข า ย ตั๋ ว ที่ ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ไ ม่ พู ด ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ – … ทำให้เราจำเป็นต้องงัดความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่มีอยู่น้อยนิดออกมาใช้ …. และทำให้เราค้นพบถึงสัจธรรมว่า … – ค น ฝ รั่ ง เ ศ ส ส่ ว น ใ ห ญ่ ( มา ก ) เ ข้ า ใ จ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี – …. แต่จะไม่พูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติก่อน นอกจากชาวต่างชาติคนที่ว่านั้นจะพูดฝรั่งเศสไม่ได้เลยจริง ๆ ….. – เ พ ร า ะ งั้ น – …. ใครที่พูดฝรั่งเศสไม่ได้ ก็พูดภาษาอังกฤษไปเหอะ เค้าฟังเข้าใจ แต่อาจจะตอบกลับมาเป็นภาษาฝรั่งเศส …. ก็บอกเค้าไป หรือไม่ก็จดใส่กระดาษยื่นให้เค้าไปว่า – Je ne comprend pas le Francais. Pouvez vous parler l’Anglais? – (ฉันไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศส ช่วยพูดเป็นภาษาอังกฤษได้มั้ย ) อะไรทำนองนี้ก็ได้ ….

Verseille ก็กว้างมาก … เดินทั้งวันเช้ายันเย็นไม่พอเช่นกัน หากต้องการให้ทั่ว … – มุ ม ถ่ า ย รู ป สำ คั ญ -…. นอกจากสวนด้านนอก Grande Apartement ซึ่งเป็นส่วนหลักของพระราชวัง และน้ำพุแล้ว ก็น่าจะเป็นทางเดินที่ประดับด้วย Chandeliers เป็นทางยาวในตัวปราสาท ที่เรียกว่า Galerie des Glaces หรือ Hall of Mirrors นี่แหละ ….ปิดท้ายการนำทัวร์แบบบ้าน ๆ ด้วย – ภ า ษ า ฝ รั่ ง เ ศ ส วั น ล ะ ไ ม่ กี่ คำ – …เราไม่หวังว่าคุณจะจำมันได้ และออกเสียงได้ถูก เพราะเราเองเรียนมาหลายปี (แต่ไม่ได้ใช้มานานมากแล้ว) ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองออกเสียงถูกต้องตรงเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา … เอาแค่เห็นคำเหล่านี้ตามป้ายบอกทาง แล้วพอจะนึกออกว่ามันหมายถึงอะไรก็พอแล้ว ….1. Toilettes.… ห้องน้ำ — ในกรณีที่มันไม่มีรูปชัด ๆ Femme คือ ห้องน้ำหญิง ส่วน Homme คือ ห้องน้ำชาย2. ป้ายบอกทางซ้าย – ขวา — ทางซ้าย คือ a gauche ทางขวา คือ a droit3. ตรงนี้ / ตรงนั้น — Ici คือ – ต ร ง นี้ – ส่วน la คือ – ต ร ง นั้ น –4. น้ำ ดื่ ม –— ถ้าเป็นพวกแพ้นู่นแพ้นี่ ไม่ชอบดื่มอะไรแปลก ๆ จะสั่งน้ำเปล่า ก็กลัวเขาจะเอาน้ำก๊อกมาให้ (จะบอกว่า …ไม่ต้องกลัว–เพราะเขาทำอยู่แล้วง่ะ — เขามั่นใจว่าน้ำเขาดื่มได้…) อยากจะสั่งน้ำแร่ธรรมดา ๆ ให้สั่ง L’eau mineral — แบบ gaz จะเป็นแบบมีแก็ส จะซ่าคล้าย ๆ โซดา ถ้าต้องการแบบไม่ซ่า ให้สั่งแบบ sans gaz (sans = non แปลว่า – ไ ม่ มี – )5. ข้อห้ามเวลาไปชมสถานที่ต่าง ๆ — Ne pas touchez = ห้ามจับ / Pas du photo = ห้ามถ่ายภาพ / Pas du flash = ห้ามใช้ Flash (แต่ถ่ายรูปได้)

Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.