Posted in Work

Review โรงแรมจัดประชุม Miracle Grand Convention หลักสี่


ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณเช่นนี้ เป็นช่วงเดินสายประชุม + จัดประชุม ของเหล่าข้าราชการทั้งหลาย และเนื่องจากมันมี rate ราชการบังคับอยู่ และจำนวนคนกลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุม ก็มักไม่หนีจากประมาณ 60 – 120 คน (ถ้าน้อยกว่านั้น ส่วนใหญ่เขาจะจัดที่สำนักงานกัน ไม่ต้องถึงมือโรงแรม ส่วนถ้ามากกว่านั้น เช่น 500 -2,000 ก็ศูนย์ประชุมไปเลยเหมาะกว่า) ดังนั้นโรงแรมก็มักจะซ้ำ ๆ กัน ….และมักเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้กับกระทรวงนั้น ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ – โรงแรม The Sukosol (Siam City เดิม) กระทรวงสาธารณสุข – โรงแรม Richmond อะไรงี้ ….… ส่วนบรรดากระทรวงทั้งหลายที่อยู่ที่ศูนย์ราชการนั้น มีโรงแรมแถวหลักสี่ ดอนเมือง ให้เลือกมากมาย ทั้ง Rama Gardens, Miracle Grand Convention, Amari Airport หรือถ้าสิ้นคิดจริง ๆ ก็ TK Palace ติดทางเข้าศูนย์ราชการ หรือ Centra ศูนย์ราชการ ที่อยู่ในศูนย์ราชการเองเลยก็ได้ …..และเนื่องจากวันที่เราไปจัดประชุมที่ Miracle Grand นั้น มีเพื่อนข้าราชการคนนึงถามเราว่า ได้ rate เท่าไหร่…. ดังนั้นวันนี้เราก็จะมี review โรงแรม Miracle Grand ดีกว่า …ลืมถ่ายรูป Line Buffet มา เอาแต่รูปโรงแรม และสถานที่จัดประชุมไปก่อนละกันนะ

โรงแรม Miracle Grand ตั้งอยู่แถว ๆ แยกหลักสี่ ถ้ามาจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ก็ตรงมาจนเกือบถึงแยก เลี้ยวขวาเข้า Local Road แล้วตรงมาเลยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปหน่อย ก็ถึงทางเข้าโรงแรมแล้ว แต่ถ้าใครมาจากทางอื่น ก็ดูแผนที่เอาจาก website ของโรงแรมละกันที่ http://www.miraclegrandhotel.com/ ทางเข้าหลักคือหน้าโรงแรมทางเดียว เข้ามาแล้วจะเจอ Lobby อย่างนี้ค่ะ

หน้าจอที่ Lobby บอกว่าการประชุมอะไรอยู่ห้องไหน

ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้ว ก็มีป้ายบอกอีกเช่นกัน

ห้องจัดประชุมส่วนใหญ่อยู่ชั้น 2 และ 3 ค่ะ

ช่วงปลายปีมีคนมากมายวุ่นวายเช่นนี้

ห้องประชุม ขนาด 100 -120 คน

ห้องประชุม ขนาด 200- 300 คน

ห้องขนาด 400-500 คน ใช้จัดงานแต่งด้วย อันนี้จัดแบบไม่เต็มห้อง

จุดลงทะเบียน โรงแรมจัดให้ อยู่หน้าห้องประชุม

สำหรับอาหารนั้น โรงแรม Miracle Grand คิดราคา International Buffet อยู่ที่ 500 บาท (ต่อสุด ๆ แล้ว –ได้แค่นี้ ปกติเขาจะบอก 600 — Rate ราชการจริงคือ 400 เพราะงั้น 500 ต้องขอให้หัวหน้าหน่วยงานเซ็นต์อนุมัติเพิ่ม) ถ้างบน้อยกว่านั้น จะเป็นจัดแบบลงโต๊ะ Buffet ที่นี่เลือกอาหารได้ 3 ชุด สลับเมนูได้ตามใจชอบ แต่ถ้าสลับจนราคาอาหารมันเปลี่ยน เขาจะแจ้งราคาใหม่ที่แพงกว่าเดิมให้ อาหารว่างมื้อละ 50 บาท (อันนี้ก็ต้องขออนุมัติเพิ่มอีก เพราะ Rate ราชการจริงๆ คือ 25 บาท ไม่ค่อยมีโรงแรมที่ไหนจัดกันหรอก) สำหรับการประชุมที่ทางราชการจัด… .. – ใ ค ร ที่ ต่ อ โ ร ง แ ร ม นี้ แ ล้ ว ยั ง ไ ด้ R a t e แ พ ง ก ว่ า นี้ – บอกเรา…. เราจะให้เบอร์เซลส์ …555 ….

… – ใ น วั น จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม – … ปกติทางโรงแรมจะ Lock ที่จอดหน้าโรงแรมไว้ให้ประธาน และวิทยากร แต่เราจะต้องแจ้งป้ายทะเบียนเข้ามาก่อน ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ จอดรถได้ที่จอดรถโรงแรมซึ่งจะอยู่ใต้ดิน ….- สำ ห รั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ ม า ถึ ง ต อ น เ ช้ าม า ก ๆ – … ทางโรงแรมมีกาแฟ น้ำชา ปาท่องโก๋ และขนมครกบริการ ประมาณ 30 ชุด อยู่ที่มุม Coffee Corner ซึ่งจะจัดอยู่ใกล้ ๆ ห้องประชุม … ปกติให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ แต่ของการประชุมเรา มีผู้เข้าร่วมประชุมมาเช้าไปรับมากิน เขาก็ให้กินด้วยเหมือนกัน มิได้ห้ามแต่ประการใด ….

เ อ ก ส า ร ป ระ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม — ถ้าไม่ต้องการแบกมาในวันงาน เอามาฝากไว้ก่อนล่วงหน้าได้ 1-2 วัน แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ เขาจะเอาขึ้นมาให้บนห้องในวันที่เราจัดประชุม

B a c k d r o p – … ตัวอักษรโฟม ทางโรงแรมทำให้ ส่งแต่คำที่จะเขียน กับ Logo มาทาง e-mail ก็พอ จอ LCD มีให้ แต่เครื่องฉาย กับคอมพิวเตอร์ต้องเอามาเอง จะใช้ของทางโรงแรมก็ได้ แต่คิดค่าใช้เครื่องฉายวันละ 4,000 บาท ไม่ค่อยคุ้ม สำหรับ internet นั้นมี wifi ให้ใช้ฟรี เร็วพอสมควรค่ะ

ปิ ด ท้ า ย – …ด้วยภาพการประชุมของเราเอง จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ส.ค. จ้า ^^

Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.