อบรมผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ @ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ (3)


…..นอกจากกิจกรรมทั้งหลายที่ทำในตอนกลางวันแล้ว… ลูกเสือยังมีกิจกรรมช่วงกลางคืน ที่ทุกคนที่เคยไปเข้าค่ายลูกเสือน่าจะเคยรู้จักกันดี นั่นก็คือกิจกรรมบันเทิง แคมป์ไฟ และการแสดงต่าง ๆ … พอดีว่าวันที่เขาจัดแคมป์ไฟกันนั้น หมู่เราได้เป็นหมู่บริการพอดี ก็เลยต้องมีการจัดทำพุ่มสลาก — คือ “อ ะ ไ ร ซั ก อ ย่ า ง “ ที่ให้ประธานจัดสลากขึ้นมาว่ากลุ่มไหนจะได้เล่นก่อน …เขาบอกให้ใช้อุปกรณ์ตามธรรมชาติที่มีอยู่ในค่าย สรุปแล้วก็เลยได้ตามเนี้ย…. ^^”……

เอามาโชว์กันหน่อย… แม้ว่ากล้องจะถ่ายตอนกลางคืนไม่ค่อยชัดเท่าไร ตอนแรกว่าจะทำเป็นแบบ Minimalist แปะดอกหญ้าน้อย ๆ ไม่กี่ดอก แต่น้องที่ช่วยทำบอกว่าเห็นกาบมะพร้าวสีน้ำตาลมันไม่สวย ก็เลยช่วยกันโปะใบไม้ต่าง ๆ เข้าไปอีก …. ^^”….

นอกจากกิจกรรมรอบกองไฟ หรือแคมป์ไฟแล้ว …. คืนก่อนจะกลับ ยังมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาฝึกอบรมให้กับเรา เรียกว่างานเลี้ยง Cherry Night ซึ่งงานนี้เราจะไม่ทำอาหารกันเอง แต่สั่งโต๊ะจีนมาจากข้างนอกค่ะ… (ไม่ได้ขี้เกียจ หรือทำไม่อร่อยนะ แต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมของเขาอะ … ^^”….)….

น้องหมาที่เคยเดินวนเวียนขออาหารกินตอนทำครัว …ตามมาถึงนี่เลย

แต่ละหมู่เชิญวิทยากรขึ้นไปร่วมร้องเพลง

ตกดึก…วิทยากรกลับไปแล้ว ก็ Dance กระจาย !

เรากะน้องมด การเงิน อยู่หมู่นกหัวขวานเหมือนกัน

สาว ๆ ข้าราชการใหม่ สกธ. ขึ้นไปร้องเพลง

ใ น วั น สุ ด ท้ า ย ข อ ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม – …. จะมีการประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปการฝึกอบรมให้ผู้บริหารฟัง และก็มีพิธีประดับผ้าพันคอใหม่ เป็นสีขาบขลิบฟ้า แปลว่าผ่านการฝึกอบรมแล้ว รวมทั้งประดับเครื่องหมายยศต่าง ๆ และมอบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมด้วยจ้า ….

มีการคืนสมุดจด — ที่อาจารย์เซ็นต์รับรองว่าผ่านวิชาต่าง ๆ เรียบร้อย

ประกาศนียบัตรจ้า ^^

หมู่นกหัวขวาน –ขอถ่ายรูปร่วมกันหน่อย

… หลังจากการอบรบรมครั้งนี้ เราก็จะเป็น – ว่ า ที่ ผู้ ช่ ว ย ผู้ ต ร ว จ ก า ร ลู ก เ สื อ – … จะยังไม่ได้เป็นจริง ๆ จนกว่าจะผ่านการทดสอบ ซึ่งเขาจะไปทดสอบกันที่ทำงาน อีก 4 เดือนข้างหน้า (…จะจำอะไงได้บ้างเนี่ย 555 ) ซึ่งเนื้อหาในการสอบ นอกจากจะเป็นเนื้อหาที่ฝึกอบรมแล้ว ก็จะมีรายละเอียดใน พรบ. ลูกเสือฉบับนี้ด้วยค่ะ …. ^^….