Posted in "Just" a Little Boy

มาตั้งชื่อให้ลูกน้อยกันเถอะ ^^


จริง ๆ แล้วคุณหมอได้บอกให้เรากลับไปตั้งชื่อให้น้องจัสรอไว้ตั้งแต่ 30 weeks แล้ว เพราะเค้าบอกว่าเป็นผู้ชายแน่นอน …แค่เกิดวันไหนไม่รู้ …. ^^”… เพราะกำหนดคลอดใน ultrasound มักจะไม่ตรง ยกเว้นถ้านัดผ่าวันนั้น ตรงแน่นอน 555 … แต่เรากะว่าเอาชื่อพ่อกับแม่รวมกันอยู่แล้ว เลยไม่คิดอะไรมาก กะว่าใกล้ ๆ (กว่านั้น) ค่อยตั้ง …. เนื่องจากตอนที่กรอกใบแจ้งข้อมูลในใบเกิด (อยู่ในเอกสารฝากครรภ์ค่ะ) เขาบอกว่ายังไม่ต้องตั้งชื่อลูกมาก็ได้ ใส่แต่ชื่อและข้อมูลพ่อ – แม่ ก็พอ…พอไปตรวจตามนัดอาทิตย์นี้ ( 38 weeks) คุณพยาบาลบอกว่า “ตั้ ง ชื่ อ ลู กไ ว้ ไ ด้ แ ล้ ว น ะ ค ะ …” พร้อมกับเอาใบตัวอย่างตั้งชื่อลูกให้ดู (แต่ไม่แจกให้) มีตารางตั้งชื่อมาเรียบร้อย ทั้งเพศหญิง – ชาย ตั้งแต่วันจันทร์ – อาทิตย์เลยทีเดียว ทำให้เราตื่นตาตื่นใจมาก 555 ….ถึงแม้ว่าจะยังไม่แน่ใจว่าจะต้องผ่ารึเปล่า (คือตั้งใจจะคลอดเอง …. เด็กกลับหัวแล้ว … – แต่ – ยังไม่เอาหัวลงเชิงกราน …. -“-…) และลูกน่าจะเป็นผู้ชายค่อนข้างแน่นอน 90 % แต่ก็ขอตั้งชื่อไว้ทั้ง 7 วัน และทั้งผู้ชาย – ผู้หญิงเลยละกัน …..^^….

ตั้ ง ชื่ อใ ห้ ลู ก น้ อ ย ยั ง ไ ง ( ดี ) ?

อันนี้ใน Pantip มีคนถามกันบ่อย (มาก) ….บางทีเราก็ไปช่วยตั้งขำ ๆ ประมาณว่า ตั้งให้เข้ากับชื่อพ่อ – แม่ หรือเข้าชุดกับพี่ ๆ อะไรทำนองนี้ … แต่ไม่เคยพยายามช่วยวิเคราะห์ตัวอักษรกาลกิณี หรือวิเคราะห์ค่าตัวเลขตามหลักเลขศาสตร์ตำราใด ๆ จริงจัง เนื่องจากคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่มากกว่า …. คือถ้าเป็นลูกตัวเอง เราคิดว่าควรจะทำนะคะ เพราะสมัยนี้มันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไร มี website ที่เป็นตัวช่วยมากมาย แถมยังมีชื่อให้เลือกอีกต่างหาก (แม้ว่าจะเป็นชื่อมาตรฐาน ไม่ใช่ชื่อเท่มากอะไรก็เหอะ) ….- ว่ า แ ล้ ว – ก็มาลองตั้งชื่อให้ลูกน้อยกันดีกว่า …. ^^….

สำ ห รั บ ว่ า ที่ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ มื อ ใ ห ม่ ที่ ยั ง ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น ตั ว อ ย่ า ง ใ บ ตั้ ง ชื่ อ ลู ก – … เราได้ทำตัวอย่างมาไว้ให้ download ไปลองตั้งเล่นกันดู ทั้งแบบ word และ PDF ตามนี้ค่ะ


ตัวอย่างใบตั้งชื่อลูก file word (.docx)


ตัวอย่างใบตั้งชื่อลูก file PDF (.pdf)


ตั้ ง ชื่ อ อ ะ ไ ร ใ ห้ ลู ก ดี ? – … โดยส่วนตัวแล้วเราไม่ได้คิดอะไรมาก คิดว่าชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ ยังไงก็เป็นมงคล … อันที่จริงชื่อเราเองก็ไม่ได้มีค่าตัวเลขเลิศเลออะไร แต่ไม่มีตัวกาลกิณี แล้วก็เป็นชื่อที่คุณยายตั้งให้ เราก็เลยใช้มาเรื่อย ๆ จนถึงตอนนี้ก็คงไม่เปลี่ยนแล้วอะ (… ขนาดแต่งงานดิฉันยังไม่เปลี่ยนนามสกุลเลย 55) …. – ดั ง นั้ น – … เราจึงเริ่มต้นโดย …


1. ล อ ง เ อ า ชื่ อ พ่ อ – แ ม่ (คือชื่อตัวเองและคุณแฟน) ม า ร ว ม กั น ดู ก่ อ น — ถ้ามันออกมาพอจะเป็นภาษาคน และมีความหมาย และไม่มีตัวอักษรกาลกิณีสำหรับวันนั้น ๆ ก็ตั้งไปเลย … จะได้รู้ว่าลูกน้อยเป็นลูกใคร ไม่ต้องให้มั นต้องลำบากไปถามคนอื่นตอนโต … ^^”….


2. ตั้ ง จ า ก น า ม ส กุ ล ข อ ง แ ม่ (คือตัวเรา) — ไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวอักษร หรือความหมาย เป็นวิธีที่คุณยายของเรานิยมใช้ เพราะเขาบอกว่า เวลาเกิดมาถ้าหากลูกมีพ่อ จะต้องใช้นามสกุลพ่อโดยอัตโนมัติ (…. ซึ่งเมื่อถาม รพ. แล้วพบว่าจริงค่ะ ไม่ว่าเราจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม หรือจะใช้นามสกุลสามีหรือไม่ก็ตาม ถ้ากรอกชื่อพ่อเด็กในใบแจ้งเกิดแล้วไซร้ ลูกจะได้ใช้นามสกุลพ่อเสมอไป … ยกเว้นจะไม่กรอก หรือกรอกว่า ไม่มีข้อมูล เขาถึงจะให้ใช้นามสกุลแม่ค่ะ) นามสกุลแม่จะหายไปค่ะ …. ชื่อเราก็มาจากนามสกุลแม่


3. เ ลื อ ก เ อ า จ า ก ตั ว อ ย่ า ง ชื่ อ ม ง ค ล สำ หรั บ วั น นั้ น ๆ ใ น w e b s i t e — กรณีที่มันไม่ไหวจริง ๆ เพราะว่าตัวอักษรชื่อพ่อและแม่เป็นกาลกิณีสำหรับบางวัน…. เดี๋ยวนี้มี website ให้เลือกมากมาย สำหรับเราเลือกเอาจาก Thaibabyname.com มีชื่อ คำอ่าน และความหมายให้เลือกด้วย กรอกวันเกิดแล้วเลือกเอาตามใจชอบได้เลย

จ ะ รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร ว่ า ตั ว อั ก ษ ร อ ะ ไ ร เ ป็ น ก า ล กิ ณี สำ ห รั บ วั น ไ ห น ? – … ถ้าเป็นแต่ก่อนคงต้องเปิดตำรา แต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ กรอกลง website ได้เลย เดี๋ยวมันวิเคราะห์ให้เสร็จ แถมค่าตัวเลขมงคลตามหลักเลขศาสตร์ให้ด้วย … แต่อันหลังนี้เรารู้สึกว่าดูมาก ๆ แล้วจิตตก เลยไม่ได้ใช้ความพยายามมากมายอะไรในการดูให้ดีเลิศ แค่ไม่แย่มาก ก็โอเคแล้ว

ต ก ล ง ว่ า น้ อ ง จั ส มี ชื่ อ จ ริ ง ว่ า ? — เนื่องจากเรายังมีความหวังว่าจะยังได้คลอดเองอยู่ (แม่และหมอ บอกว่า ให้เวลาอีก 2 อาทิตย์ …. ) จึงตั้งเผื่อไว้ทุกวันเลย … ^^…. และเนื่องจากใน Form ตัวอย่าง มีทั้งชื่อผู้ชาย และผู้หญิง จึงตั้งมันเผื่อไว้ทั้งคู่เลย … เผื่อว่ามีคนที่ 2 เป็นผู้หญิงแล้วช่วงนั้นขี้เกียจคิด จะได้นำมาใช้ได้เลย (ถ้าขยันก็คงคิดใหม่ 555 ) …. ใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ – ที่ นี่ – นะคะ (ใส่ความหมายไว้ให้ด้วย …. เนื่องจากค่อนข้างจะมั่นใจว่าโตไปลูกจะต้องถาม ถ้าไม่ถามเองก็จะต้องมีคนถาม เพราะเราก็ถูกถามบ่อย ๆ ว่าชื่อเราแปลว่าอะไร) …. ^^ …. แต่ถ้าใครแค่อยากรู้ว่าเราเลือกชื่อไหน ไว้รอตอนคลอดมาแล้วดีกว่านะ

Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.