How to ต่อทะเบียนรถ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

อยู่กับน้องแจ๊สน้องคันใหม่ มาเป็นเวลาปีก่า ๆ ได้เวลาที่จะต้องไปต่อทะเบียนแล้ว ถ้าเป็นแต่ก่อน(ค่อนข้างนานมาก)ที่ที่ทำงานเราอยู่ใกล้กรมการขนส่งทางบก เราก็ว่าจะถ่อไปถึงที่อยู่ แต่ว่าตอนนี้ที่ทำงานอยู่ไกลปืนเที่ยงมาก ท่าจะไม่ไหว ประกอบกับในปัจจุบันมีช่องทางที่สะดวกกว่าไปต่อทะเบียนที่ขนส่งมากมาย เช่น ต่อทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต (ซึ่งเราพยายามแล้ว มันบอกว่าเราลงทะเบียนซ้ำ ทั้งที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ก็เลยใช้ไม่ได้…….)…..และวิธีที่จะนำเสนอต่อไปนี้ คือ การต่อทะเบียน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งเราเลือกใช้เพราะมีที่ทำการไปรษณีย์อยู่ใต้ตึก ไม่ต้องไปไหนไกล ….สิ่ ง ที่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ เมื่ อ ไ ป ต่ อ ท ะ เ บี ย น ร ถ ที่ ที่ ทำ ก า ร ไ ป ร ษ ณี ย์ – คือ

1. ตัวเล่มทะเบียนรถ –ไม่แน่ใจว่าใช้สำเนาได้ไหม …. แต่เราว่าเอาเล่มจริงไปเลยดีกว่า.. เพราะว่าเดี๋ยวจะต่องส่งไปรษณีย์ไปให้กรมการขนส่งทางบกด้วย


2. หลักฐานการทำ พรบ. ที่ทางปริษัทประกันให้มา (พอดีลืมถ่ายรูปมา)3. ใบเสร็จจ่ายค่าต่อทะเบียนครั้งที่แล้ว –— ซึ่งปกติเค้าจะแม็คกับตัวเล่มให้อยู่แล้ว ไม่ต้องเอาออก


และในกรณีรถยนต์อายุเกินกว่า 7 ปี จะต้องมีหลักฐานการตรวจสภาพรถด้วย แต่ของเราอายุยังไม่ถึง ก็เลยไม่ต้องใช้


วิ ธี ก า ร ต่ อ ท ะ เ บี ย น – ก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก เดินไปที่เคาท์เตอร์แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าจะมาต่อทะเบียน เค้าจะให้กรอกแบบฟอร์ม (ซึ่งเราไม่ได้ถ่ายรูปมา พร้อมกับเขียนที่อยู่หน้าซอง จม. เพื่อส่งไปที่กรมการขนส่งทางบก และแบบฟอร์มธนาณัติ เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับกรมการขนส่งทางบกค่ะ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ต่อ ท ะ เ บี ย น – …. ในกรณีรถใหม่ จะเสียเท่ากับปีที่ผ่านมา (เช็คได้จากใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมธนาณัติ 37.45 บาท ค่าซอง จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ น่าจะประมาณ 20 บาท และค่าส่ง EMS/ ไปรษณีย์รับประกัน ไปยังกรมการขนส่งทางบก เขตสามเสนใน และส่งกลับไปหาเราตามที่อยู่ที่ให้ไว้ อันนี้ก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ น่าจะประมาณ 100 กว่าบาท

ธนาณัติหน้าตาแบบนี้

เอกสารที่ได้จากไปรษณีย์ ใช้แทนเล่มทะเบียน ในช่วงที่ส่งไปต่อทะเบียน

ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ต่ อ ท ะ เ บี ย น – …. ประมาณ 3 – 4 วันทำการ คาดว่าเป็นเวลาส่งไปกรมการขนส่งฯ วันนึง …. ดำเนินการวันนึง และส่งกลับมาหาเราที่บ้าน หรือที่ทำงาน ตามแต่จะให้ที่อยู่ไว้อีกวันนึงค่ะ

น้องแจ๊สได้รับการต่อทะเบียนเรียบร้อย ^^

ใบเสร็จ และป้ายหลักฐานการต่อทะเบียน เย็บแม็คมาให้ในตัวเล่ม

Advertisements

เก็บตกงาน 125 ปี ไปรษณีย์ไทยค่ะ

…เพิ่งกลับมาจากนครนายก ฯ … ^^… แต่อยาก show รูปเก็บตกเหล่านี้ก่อน…. อย่าแปลกใจ — ถ้าเห็นคนในรูปใส่ชุดเดียวกะรูปงานวันแม่เด๊ะ ๆ ก็เพราะเห็นเค้าจัดงาน 125 ปีไปรษณีย์ไทยที่ศูนย์สิริกิติ์วันเดียวกะที่กระทรวง ฯ จัดงานวันแม่พอดีเลย … ^^… ก็เลยต้องแวะไปเป็นลูกค้าซ้าหน่อย … ^^….

…. สมัยก่อนไปรษณีย์ชิ้นใหญ่ ๆ ขนส่งทางรถไฟเหรอ ?…. ^^”…. คือไม่ได้อ่านอะ … มาถึงก็ขอถ่ายรูปก่อนเลย … ^^”….

…..ขออีกมุม ๆ … ^^….

….. คณะเดิม(ไม่) เติมน้ำแข็ง …. น้องคนขับรถที่เดินตามมาถ่ายรูปให้ (ได้ข่าวว่าจริง ๆ เขาแค่จะต้องขับรถพาพวกเรากลับ Office ^^”) ยังออกจะกลุ้มใจ ๆ … ^^”….

ได้ฤกษ์เดินเข้างานกันซะที (มุมตะกี้อยู่หน้าประตูอะ … ^^”..) … เห็นเด็ก ๆ กะลังสนใจกะประวัติศาสตร์ไปรษณีย์ไทยกันใหญ่เลย … ^^…

…. ลานกลางงาน — จัดเป็นศาลาเฉลิมกรุงจำลองค่ะ ….. ^^….

…. มีสาวน่ารัก ๆ แต่งตัวย้อนยุคให้ขอถ่ายรูปด้วย … ^^…..

… คาดว่ารถย้อนยุคคันนี้น่าจะเป็นรุ่นคุณปู่ของน้อง Jazz เราแน่เลย … ^^….

… ขอถ่ายรูปคู่กะคุณบุรุษไปรษณีย์และตู้ไปรษณีย์โบราณหน่อย

… มีขนมโบราณน่ากิน ๆ มาขายในงานมากมาย … ^^….

….. ปิดท้ายด้วยรูปหน้าห้าง Central โบราณ — และนิยายเรื่องนึงที่เราชอบมาก The Great Gasby ของ F. Scott Fitzgerald … ^^… ไม่มีใครคิดจะเอามาทำใหม่มั่งเหรอคะ ?… ^^..