Posted in JJ and Jaja, kids activities

เจเจไปเรียนดนตรีเด็กเล็ก JMC ค่ะ

ว่ากันว่าการเรียนดนตรีทำให้เด็กฉลาด มีสมาธิดี เราก็เลยอยากจะส่งเจเจไปเรียนดนตรีกับเค้าบ้าง เผื่อลูกจะมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น และถ้าคัดเลือกเข้า ป. 1 ต้องใช้ Portfolio ก็จะได้ดูประวัติดีมีชาติตระกูล แต่ว่าเอาไป test เรียนเปียโนเด็กเล็กมาประมาณ 2 ที่ พบว่าไม่ work ครููที่ รร. แนะนำให้ลองไปเรียน class ดนตรีเด็กเล็ก (Junior Music Course) หรือ JMC ที่ Yamaha น่าจะดีกว่า เลยเอาไปทดลองเรียนดู พบว่า course นี่ใคร ๆ ที่อายุถึงก็เรียนได้ (555) แค่ต้องรอจังหวะเปิดนิดหน่อย เพราะเรียนพร้อมกันหลายคน ไม่ได้เรียนเดี่ยวค่ะ

เจเจชอบใจมาก เพราะอุปกรณ์การเรียนอันแสนน่ารัก

โดยเฉพาะกระดานตัวโน้ตแม่เหล็กอันนี้

สำหรับติดแบบนี้ค่ะ

ครูสอนภาษาไทย แต่หนังสือเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

บรรยากาศการเรียนในห้อง

ควรไปร้องเพลงที่เปียโน แต่จะวิ่งไปมา ครูก็ไม่ว่า

เวลาเรียนกับเครื่อง ใช้อิเล็กโทนแบบนี้ค่ะ

หลักการเรียน JMC ก็คือให้เด็ก ๆ รู้จักกับลักษณะของเพลง ว่ามีขึ้นต้น ลงท้าย ยังไง รู้จักตัวโน้ต เสียงต่ำ เสียงสูง อะไรทำนองนี้ มีทั้งร้องเพลง เต้น แล้วก็กดคีย์บอร์ด ซึ่งเขาจะสอนวิธีวางนิ้วที่ถูกต้อง แต่ถ้าวางผิด (เจเจผิดตลอด ชอบใช้นิ้วเดียวเล่นทุกโน้ต 555) คุณครูก็ไม่ว่าอะไรค่ะ

เน้นความบันเทิงเป็นหลัก

จะเรียนท่าไหนก็ได้!

บางคนก็ขึ้นไปนั่งกับครู…

คนนี้ก็ด้วย …555

สมาชิกในห้องค่ะ

มาดูบรรยากาศเด็ก ๆ เรียนกันในห้องค่ะ ^^